şükela:  tümü | bugün soru sor
 • unlu bir philosopher, 1909 - 1997.
 • komünizm karşıtı bu zat negatif ve pozitif özgürlük kavramlarını ortaya atmıştır. devletin kapsamının dar olmasının gereği icabıyla bireylere negatif özgürlüklerin verilmesinin yeterli olduğunu savunur. (negatif deyince yanlış anlaşılmasın adam kendi savunduğu kavramı ilginç bi şekilde negatif diye tanımlamış) bu negatif özgürlük bireyleri fiziksel şiddete ve tehditlere karşı korumanın onların özgür sayılması yeterli olduğunu savunur, özgürleştirme konusunda devlete düşen rol baskıları engellemekten ibarettir.

  pozitif özgürlük anlayışına göre ise kişilerin özgür sayılabilmeleri için bazı kaynak ve olanaklarla donatılmaları gerekir. mesela doktor olmak istiyorum, ailem ve devlet gerekli eğitimi sağlamazsa nasıl olur da doktor çıkabilirim değil mi, fiziksel şiddete maruz kalmamam tek başına istediklerimi yapabilmem konusunda beni ne kadar özgür kılar??? şeklinde bir yaklaşımdır. bunu sol kanat liberaller, sosyal demokratlar benimsemiştir bi şekilde. doğru olmasına doğrudur da hangi kaynak hangi sınırla sağlanacak, bunu yaparken insanlar arası eşitlik nasıl sağlanacak? asıl mesele bunları düzenlemektir vs....
 • negatif özgürlük diye bahsettiği tanımın olumsuzlukla hiçbir alakası yoktur. burda en başta baskının ve müdahalenin 'olmama' durumundan bahseder (absence of coercion, absence of interference). negatif demesi de işte bu bir şeylerin yokluğu anlamında.
 • yunanli şair archiloschus'un "tilki pek çok bilir ancak kirpi büyük, tek bir şey bilir." dizesinden yola çıkarak "ilk entelektüel ve sanatsal kişilik türü kirpilere, ikincisi ise tilkilere aittir." diyen kişidir. ona göre dante birinci, shakespeare ikinci kategoriye aittir: platon, lucretius, pascal, hegel, dostoyevski, nietzce, ıbsen, proust kirpi; heredot, aristotelesi montaigne, erasmus, goethe, balzac ve joyce tilkidir.
 • türkiye'de pek okunmayan bir filozoftur. sosyal ve politik düşüncenin farklı kulvarlarında dolaşırken müthiş akıcı ve güzel bir dille kaleme aldığı metinleri son derece ufuk açıcı ve zihni tahrik edici bir niteliğe sahiptir. tekçiliğe karşı agonistik bir çoğulculuğu savunur. rus yazarlar ("russian thinkers") üzerine yazdığı metinler, "the crooked timber of humanity" başlıklı seçkide toplanan yazıları ve bir de "against the current" kitabı harikuladedir. eserlerinde öne çıkan pozisyonu daha ziyade politik ve moral bir çoğulculuk/liberalliktir. herhangi bir anlamda bir liberal olsanız da olmasanız da, şayet derinlikli bir şekilde sosyal ve politik felsefe ile ilgileniyorsanız kayıtsız kalamayacağınız, okumaktan büyük zevk duyacağınız bir figürdür.
 • "insanlığın çürümüş tahtasını sikeyim" diyen liberal filozof.

  (bkz: the crooked timber of humanity)
 • vico ve herder gibi erken eleştirmenleri üzerine yazarak karşı-aydınlanma(counter-enlightenment) kavramını oluşturmuş ingiliz teorisyendir.
 • bu adamın two concepts of liberty adlı dillere destan makalesi nedense türkçe'ye tercüme edilmemiştir. yahut edildi de ben bilmiyorum.