şükela:  tümü | bugün soru sor
 • selim'in* ikinci gelişine rastlarsa, tadından yenmeyecek olan hoşgeliştir. yeryüzündeki bütün maskeleri düşüreceğini düşünüyorum.
 • "o zaman çırılçıplak olacak. kelimenin tam anlamıyla çırılçıplak"
 • - akşam yemeğe geliyorsun di mi isa?
  + yok anam yemezler artık!
 • isa'nın ikinci gelişi gecikti. bunalıyorum ruhban sınıfından ve kullardan.
 • oldukça yakındır.
  "isa, zeytin dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. söyle bize, dediler. bu dediklerin ne zaman olacak ? senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak ?
  (matta 24:3)

  " o günü ve saati ne gökteki melekler, ne de oğul bilir. baba'dan başka kimse bilemez.(matta 24:36)

  "incir ağacından ders alın. dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, insanoğlu yakındır, kapıdadır.(matta 24:32,33)

  peki belirtiler nelerdir ?

  a-savaş

  "savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız... ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak.( matta 24:6,7)
  isa, dünyanın son günlerinin belirtisi olarak uluslararası savaşlardan bahsetmişti. 20. yüzyılda milyonlarca insanın öldüğü iki global savaş yaşandı.
  dikkatinizi çekerim. orijinal dilinde kullanılan kelime grekçe "ethnos" tur. ırk anlamına gelir. yani ırk ırka savaş açacak. daha önceleri millet, ırk savaşı olmamıştır. özellikle 2.dünya savaşında nazi almanyası'nın yürüttüğü ırk savaşınına dikkat çekmek gerekir.

  b-depremler, kıtlıklar ve hastalıklar

  yer yer kıtlıklar, depremler olacak.(matta 24:7)

  her yıl yaklaşık 500.000 deprem olmaktadır. 1 milyar insan gündelik yeterince gıda alamamakta, 500 milyonu ise kronik beslenme sorunu yaşamaktadır.
  salgın hastalıklar ise görülmektedir.

  c-artan bilgi ve teknoloji

  "ama sen ey daniel, son gelinceye dek bu sözleri sakla, kitabı mühürle. bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek.( daniel 12:4)

  teknolojik gelişmelerin ne kadar hızlı arttığını söylemeye gerek yok.

  d-ahlaki çöküş

  "nuh günlerinde nasıl olduysa, insanoğlu'nun gelişinde de öyle olacak.( matta 24:37)

  günümüzde ahlaki yozlaşmayı ve çöküş ortada.

  e-ilişkilerdeki bozulma

  "kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.(matta 24:12)

  boşanma oranları artmakta, ailelerin çöküşü yaşanmaktadır.

  f- insanlar ikinci geliş mesajıyla alay edecekler

  "öncelikle şunu bilmelisiniz: dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. bunlar, rab'bin gelişiyle ilgili vaat ne oldu ?... diyerek alay edecekler"
  (2.petrus 3:3,4)

  ateizm ve deizmin yaygınlaşması son günlerde yaşadığımızı ortaya koymaktadır.

  g- sahte mucizeler, sahte mesihler ve peygamberler

  "çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar.(matta 24:24)

  hepsinin sayısı fazla ve birçok insanı saptırdılar; saptırmaya devam ediyorlar.

  h- hızla yayılan spiritüalizm

  "insanların gözü önünde, gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük belirtiler gerçekleştiriyordu. ilk canavarın adına gerçekleştirmesine izin verilen belirtiler sayesinde yeryüzünde yaşayanları saptırdı."
  (vahiy 13:13,14)

  "bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. her şeye gücü yeten tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar.
  (vahiy 16:14)

  kötü ruhlar, insanları belirtiler ve mucizeler yoluyla aldatacaklardır. spiritüalizm,- medyumlar, cadılar ve ölülerle iletişim-günümüzde artık popüler bir akım olarak görülmektedir.

  i- tanrı'ya olan gerçek imanın çöküşü

  "şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır. insanlar kendilerini seven ... tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaktır."( 2.timoteos 3:1, 2, 5)

  j- müjde dünyanın her yerinde vaaz edilecektir.

  göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerine duyurulacak. işte o zaman son gelecektir.(matta 24:14)

  ne yapacak ?
  (vahiy 14:14-20)
  14sonra beyaz bir bulut gördüm. bulutun üzerinde “insanoğluna benzer biri” oturuyordu. başında altın bir taç, elinde keskin bir orak vardı.

  15 tapınaktan çıkan başka bir melek bulutun üzerinde oturana yüksek sesle bağırdı: “orağını uzat ve biç! biçme saati geldi. çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor.”

  16 bulutun üzerinde oturan, orağını yerin üzerine salladı, yerin ekini biçildi.

  17 gökteki tapınaktan başka bir melek çıktı. onun da keskin bir orağı vardı.

  18 ateş üzerinde yetkili olan başka bir melek de sunaktan çıkıp geldi. keskin orağı olana yüksek sesle, “keskin orağını uzat!” dedi. “yerin asmasının salkımlarını topla. çünkü üzümleri olgunlaştı.”

  19 bunun üzerine melek orağını yerin üzerine salladı. yerin asmasının ürününü toplayıp tanrı öfkesinin büyük masarasına attı.

  20 kentin dışında çiğnenen masaradan kan aktı. kan, 1 600 ok atımı kadar yayılıp atların gemlerine dek yükseldi.