şükela:  tümü | bugün
  • ikinci enternasyonal'in sekreterya olarak kendini fesh etmesi sonrasında ortaya çıkan uluslararası örgütlenme ihtiyacını, moskova'nın üçüncü enternasyonal'i dışında arayan avrupa'nın sosyalist ve komünist partilerinin bir kısmı önce viyana'da bir araya gelerek oluşturdukları viyana enternasyonali (veya moskova'nın yakıştırmasıyla ikibuçuk enternasyonal) altında örgütlenmişler; arkasından, komintern'in geliştirdiği "birleşik cephe" politikaları çerçevesinde ikinci enternesyonal'in fikri takipçisi partileri ve viyana enternasyonali sekreterliği ile komintern bir araya gelmişlerse de, bu toplantıdan bir birleşme ve birlikte mücadele kararı çıkmadan dağılmışlardır.

    ama bu ortak toplantı ikinci ve viyana enternasyonallerini oluşturan sosyal-demokrat ve sosyalist partileri birbirine yaklaştırmış; bu partilerin 1923'de hamburg'ta gerçekleştirdikleri konferans'ta aldıkları kararla, her iki enternasyonali de ortadan kaldırılarak yerine bu adla işçi ve sosyalist enternasyonali (lsi)'ni kurmuşlardır.

    ikinci dünya savaşının çıkmasıyla fiilen işlevini yitiren bu enternasyonal örgütlenme de yerini, 1951 yılında frankfurt'ta kurulan, sosyalist hareketin günümüzdeki uluslararası örgütü konumundaki sosyalist enternasyonal'e bırakmıştır.