şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: hristiyan)
 • isa meşrebinden olan.
  isa'dan içen.
  isa gibi olan.

  kendisine ihanet edene bile öpmesi için yanağını uzatan bir yücelik ve tanrısal saflık hâli.

  hangi ihanet bu saflığa leke sürebilir.

  kim bu yüceliğe ihanet edebilir.

  tanrı'yı kim etkileyebilir.
 • peygamberleri birbirinden ayırmayan müslümanların da dahil olduğu grup.
 • isevilik, isa peygamberin yolundan gidenlere denir. islamiyete göre muhammed peygamberden önce bozulmamış iseviliğe inanlar mümindir.

  isevilikte, isa peygamberin incili musa peygamberin tevratını doğrulamış bazı haramları helal yapmıştır. isa peygamber, musa peygamberin dinini tamamlamak için gönderilmiştir.

  325 senesinde imparator konstantin'in emri ile iznik konsili toplandı. iskenderiye ve roma kiliselerinin baskısıyla hz.isa yaratıcının oğlu olarak kabul edildi. iseviliğe putperetsliği karıştırarak kafir oldular. konsilde bugünkü hristiyanlığın temelli olan teslis inancı(baba, oğul, kutsal ruh) kabul edildi. konsilde teslis inancını reddeden papazlar öldürüldü veya sürgün edildi.

  isevilik değiştirilerek bugünkü hristiyanlığın temelleri bu konsilden sonra oluşturuldu. isa’nın uydurma resim ve heykellerini yaptılar. haç işaretini sembolleştirip, heykellere ve haça taptılar, yeniden putperestliğe döndüler. vaftiz ve işa-i rabban gibi putpetest ayinlerini kendilerine ibadet edindiler.
 • ahir zamanda tekrar ortaya çıkacak gerçek inananlar. hz. muhammed'i de (a.s.m) peygamber olarak kabul edecek ve islam dünyası ile ortaklaşa hareket edeceklerdir.