şükela:  tümü | bugün
 • düşük sıcaklıktaki ısı kaynağından yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağına ısı taşıyan cihazdır. klimalar ve buzdolapları birer ısı pompasıdır. ısı pompaları kaynak olarak toprak yada su kullanabilir.
 • klima çalı$ma prensibi 0°c nin altinda verimli ısıtma saglayamaz
 • ısı pompaları sadece ısıtma işlemi yapmak üzere tasarlanmış güçlü kompressorlere sahip dayanıklı makinalardır.ısıyı aldıkları ve verdikleri ortama göre hava-hava,hava-su,su-hava,su-su vs. şeklinde adlandırılırlar.
  "heating mode" 'a sahip klimalar ise ısı pompası modunda çalışabilen nazik cihazlardır soğutma yapmak üzere tasarlanmışlardır..

  (bkz: salim özçelebi)
  (bkz: istanbul üniversitesi makine mühendisliği bölümü)
  (bkz: heat pump)
  (bkz: heavy duty)
 • ısı pompaları, soğutma makineleri (bkz: klima) ile aynı çevrimi gerçekleştirmelerine rağmen kullanım amaçları farklıdır. isı pompasında amaç ortamı sıcak tutmaktır.
 • ısı pompaları hakkında bahsedilmesi gereken en önemli husus; bu cihazların, elektrik rezistansıyla ortamı ısıtan basit ısıtıcılara nazaran aynı elektrik enerjisiyle ortamı daha yüksek miktarda ısıtabilmesi, dolayısıyla elektrikli ısıtıcılara nazaran daha verimli olmalarıdır.

  yani diyelimki 1000watt gücünde alelade bir elektrikli ısıtıcıyla odamızı atıyorum 10 dakika içersinde 25 dereceye kadar ısıtabiliyorsak, elektrikli ısıtıcı yerine 1000watt gücünde bir ısı pompası kullansaydık, gene 10 dakika içersinde odamızı bu sefer 25 dereceden daha yüksek sıcaklığa ısıtmamız mümkün olabilecekti.

  ancak bu cihazların verimi (ideal carnot çevriminde) ısının alındığı ve verildiği ortamın sıcaklığına göre değişkenlik arz eder ve sıcaklık farkı büyüdükçe verimleri elektrikli ısıtıcıların sahip olduğu %100 değerine kadar düşer.

  ideal verimleri de en genel haliyle şu formüle göre hesaplanılır:

  th / ( th - tc )

  th: sıcak rezervuarın kelvin cinsinden sıcaklığı (odanın sıcaklığı)
  tc: soğuk rezervuarın gene kelvin cinsinden sıcaklığı (dışarısının sıcaklığı, yani odanın dışının sıcaklığı)

  dikkat ederseniz bu formüle göre sıcak ve soğuk rezervuarlar arasındaki sıcaklık farkı arttıkça verim düşmektedir.

  bu arada, sadece yazın içeriyi soğutmakta kullandığımız klimaların daha pahalı ve kaliteli olanları aynı zamanda kışın "ısı pompası" şeklinde tam tersine çalıştırılabilinerek bu sefer soğutmadan ziyade ısıtma yapacak şekilde de kullanılabilmektedirler. bu da yukarda belirtildiği üzere alelade elektrikli ısıtıcılara nazaran daha az elektrik sarfiyatıyla daha fazla ısınma demektir. (tabii eğer ortamda doğalgaz kullanarak ısıtma gibi daha da ucuz çözümler yoksa)
 • ısı pompalarının elektrikli rezistanslı ısıtıcılara nazaran nasıl daha az elektrik harcayarak aynı ısıtma işini yaptığını enerjinin korunumu yasasına göre açıklamak gerekirse:

  elektrikli ısıtıcılarda odanın ısıtılması için gereken enerji tamamen elektrikten sağlanır, halbuki ısı pompalarında odayı ısıtmak için gereken enerji hem elektrik enerjisinden hemde odanın dışından sağlandığı için dolayısıyla elektrik sarfiyatı da daha az olur.

  biraz daha detaylı açıklamak için 3 tane rezervuar tanımlayalım:

  r1: odamızı temsil etsin ve toplam enerji miktarı 100 birim olsun diyelim.
  r2: odanın dışını yani ısıyı çektiğimiz rezervuarı tanımlasın, buranında enerji miktarını 100 birim olarak kabul edelim.
  r0: bir 3üncü rezervuar olarak bu da elektriğin geldiği rezervuar olsun ve burdaki toplam enerji miktarına da 800 diyelim. (ancak bu rezervuarın r1 ve r2ye nazaran çok daha yüksek potansiyele sahip olduğu önkoşulunu da kabul etmemiz lazım aksi takdirde entropiye aykırı olduğu için enerji transferi gerçekleşmez)
  bununla beraber gene entropi kanununa göre r1 ve r2 rezervuarlarınında ilk durumda potansiyellerinin eşit olduğunu varsayıyoruz yani bu 2 komşu rezervuar arasında normalde bir enerji transferi olmamaktadır.

  şimdi enerjinin korunumu kanununa göre bu 3 rezervuarın toplam enerjisi r0 + r1 + r2 = 800 + 100 + 100 = toplam 1000 birim enerjidir.

  odamızı ısıtmak için r1 rezervuarının enerjisini 200 birime çıkartmak istiyoruz diyelim.
  elektrikli ısıtıcı kullandığımız zaman gereken ekstra 100 birimlik enerji elektrik sağlayan r0 rezervuarından gelir ve rezervuarlardaki enerji miktarları şu şekle dönüşür:
  r0 = 800 - 100 = 700
  r1 = 100 + 100 = 200
  r2 = 100
  ve gene toplam enerji r0 + r1 + r2 = 700 + 200 + 100 = 1000 birimdir. dikkat ederseniz r2 rezervuarının (yani odanın dışının) bu işte herhangi bir katkısı olmadığı için enerjisi de değişmemiştir.

  halbuki odayı ısı pompası kullanarak ısıtırsak r1 rezervuarına gelecek toplam 100 birimlik ekstra enerjiyi hem r0 hem de r2 rezervuarlarından sağlayabileceğimiz için r0'dan gelecek enerji miktarı da dolayısıyla daha az olacaktır (yani daha az elektrik tüketilecektir)

  bu da şu şekilde olur: ilk etapta odanın dışından(r2) kendi odamıza(r1) enerji transfer edebilmek için ısı pompası elektrik enerjisi(r0) kullanarak r1 ve r2 rezervuarları arasında sıcaklık farkı yaratarak bir potansiyel farkı oluşturur ve bu sayede artık odanın dışındaki enerjiyi de odamızın içine akıtabilme imkanı doğar.
  yani diyelim ki atıyorum 50 birimlik enerji bu potansiyel farkını yaratmak için ve ortamı bir miktar daha ısıtmak için kullanılmışsa, gereken ekstra 50 birimlik enerji de odanın dışından(r2) gelir, bu da odamızın toplam enerjisini 200 yapmaya yeter.
  r0 = 800 - 50 = 750
  r1 = 100 + 50 + 50 = 200
  r2 = 100 - 50 = 50
  yine enerjinin korunumu kanununa göre: r0 + r1 + r2 = 750 + 200 + 50 = 1000 birim şeklinde toplam enerji korunur.

  ısı pompalarının stirling motorlarıyla beraber devridaim makinesi dizaynlarında kullanılmasıyla ilgili bir yazı olarak da: (bkz: devridaim makinesi/#16973149)
 • isminden anlaşılanın aksine ısıtmaya yarayan bir makina değildir, tam tersine ortamı soğutmaya yarar.bir ortamdan ısıyı çekip dışarı atarak soğutma işlemi yapar.termodinamik dersinde gösterttiriyorlar.
 • şekilde soğutma çevrimi net biçimde simule edilmiş.
  (bkz: http://www.waterkotte.de/index.php?id=235&l=1)
 • şu sıralar doğal gaz'ın taşınamayacağı yada alternatiflerin kullanılmak istenmemesi durumlarında (kömür,mazot vs) genelde ısınma amaçlı tercih edilen, ilk yatırım maliyeti pahalı, sonraları kendini amorti edebilen henüz tam keşfedilmemiş yada halk arasında henüz bilinmeyen enerji kaynağı.

  biraz daha açmak gerekirse,

  ısı pompası enerjiyi bir kaynaktan diğer kaynağa aktaran cihazlardır. enerji alınan kaynak hava, su yada topraktır.
  ısı pompası ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu üretmek için kullandığımız farklı sistemlerin hepsini bünyesinde toplayan tek cihazdır. ısıtma için ayrı soğutma için ayrı cihaz gereksinimi olmaz.
  kendileri yüksek verimli sistemlerdir. performans katsayısı olarak ifade edilebilen yüksek cop’ye sahiptir. bu durum daha az enerji tüketimi ve kullanıcı için düşük elektrik faturaları anlamına gelir. ayrıca cihaz için özel bir oda gerekmez, bakım istemez, işletme maliyeti diğer sistemlere göre çok daha düşüktür.

  (bkz : peki zeki müren de bizi görecek mi )