şükela:  tümü | bugün
 • islam dini fıkıh mezheplerinin bir alt kolu olan itikadi konularla ilgilenen mezhepler.

  mutezile......vasıl bin ata ........699-748
  selefilik.......ahmed bin hanbel.......780-855
  eşarilik......imam eşari ..........879-941
  matüridilik....imam el maturidi... 844-944

  ancak türkiye'de, örneğin hanefisinizdir ama ayrıca itikadi olarak da bir mezhebiniz vardır,
  siz farkında değilsinizdir daha doğrusu bu konuda bilginiz yoktur.

  şöyle ki türkiye'de sünniler hanefi fıkıh mezhebindendir,
  ve ayrıca aynı zamanda itikadi olarak ise matüridilik mezhebindendir.
  ancak her ne kadar böyle denilse de,
  toplum yapısı, akıl'ı daha geri planda tutan eşarilik mezhebindenmiş gibidir.
  matüridilik ise akıl'ı ön planda tutan bir mezheptir.

  osmanlı'nın da arası matüridilik'le pek iyi olamamıştır. sebepleri için bknz

  altı çizilmesi gereken bir konu ise,
  eşarilik itikadi mezhebi, şafiî ve malikî fıkıh mezhebi mensupları tarafından benimsendiği halde
  maturidilik sadece hanefi fıkıh mezhebi mensuplarınca benimsenmiştir.

  (bkz: islam dini fıkıh mezhepleri)
 • tarihte ilk ortaya çıkan ikisi mutezile ve selefiliktir.
  yani 2 zıt kutup.

  daha sonra eşarilik ve matüridilik ikisinin ortasında yollar tutmuş
  olayı biraz dengelemeye çalışmış.
 • kurucularının yaşadıkları dönemlere islam dini fıkıh mezheplerinin kurucularıyla beraber bakınca bazı fikirler edinebileceğiniz mezhepler.

  (itikadi) mutezile.........vasıl bin ata ................699-748
  (fıkıh) hanefilik........ebu hanife....................699-767
  (fıkıh) malikilik........imam malik..................711-795
  (fıkıh) şafiiilik...........imam şafii....................767-820
  (fıkıh) hanbelilik......imam-ı hanbeli............780-855
  (itikadi )selefilik..........ahmed bin hanbel.......780-855
  (itikadi) eşarilik...........imam eşari .................879-941
  (itikadi) matüridilik.....imam el maturidi....... 844-944