şükela:  tümü | bugün
 • islami bir bakış açısıyla iman ve akıl konuları üzerine düşünmek. islam dini ile* farklı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır çünkü islam felsefesi ilahi kanunlar üzerine düşünme eylemidir.
 • felsefe tarihi dersini belki de en çekilmez kılan konudur, felsefi akımlarla başlar, ibn-i sina, gazali derken uzar da gider.. çekilmezliğiyse belirtildiği gibi islam gözlüğünden bakarak yorum yapma çabası olmasındandır..
 • bir yanda farabi , ibni rüşt ve ibni sinagibi helenizan felasife, öte yanda gazali gibi bir temsilcilerinin şahsında yunan tarzındaki felsefeye en şiddetli saldırılarını yöneltmiş olan ve kelâmcılar, üçüncü ayağında ise tasavvuf bulunan, batı felsefesinin gelişmesinde önemli bir basamağı oluşturması bakımından evrensel kültür içinde önemli bir yer tutan islâm uygarlığı düşünce metodlarının tümüne verebileceğimiz ad.

  ilk guruba göre felsefe tanrısal bir kaynaktan çıkmış, madde alemine düşmüş ve yeniden ilkesine dönmek isteyen bir ruh anlayışına dayanır. gerçek felsefenin aynı zamanda gerçek dini de temsil ettiği anlayışına ulaşmayı amaçlayan felsefe ile islâm vahyi arasında bir uzlaştırma, daha doğrusu aslında onlar arasında var olduğuna içtenlikle inandıkları derin birliği açığa çıkarma çabası, akıl'la iman'ı birbiriyle telif etme sorunudur.

  akıl kavramının yorumuna dayanan bilgi probleminin, iskender afrodisî 'den itibaren ibn rüşd'e kadar nasıl bir gelişim gösterdiğini ve ibn rüşd'ün konuya nasıl farklı bir yorum getirdiğini ortaya koymaya çalışan.
  kapsamlı bir kaynak için:

  http://www.felsefeekibi.com/
 • dikkat edilirse bütün önemli düşünürleri arap yarım adası dışından çıkmıştır:
  el harezmi (özbekistan) ; el razi (tahran); gazzali (iran); el-tabari (taberistan); farabi (turkistan) ; biruni (özbekistan); ibni sina (buhara); ibn ruşd (cordoba, ispanya)
  http://www.faithfreedom.org/…y_house_your_house.htm
 • sanıldığının aksine düşünce tarihinde çok büyük etkisi olan, arapça ve farsça dilinde icra edilen, felsefenin akdeniz kökenli bir faaliyet olduğunu hatırlatan mantık ve metafiziğe çok bağlı bir gelenek...
 • günde beş vakit okunması şart değildir.
 • orta okulda aldığım din derslerindense, oz'da daha bir güzel anlatıldığını düşündüğüm felsefe.
  (bkz: kareem said)
 • islam felsefesinde önemli bir çizgi, arap ve yunancadan yapılmış arapça tercümelerden gelişmiştir. ama buna rağmen bu çizgi bir sütundur. büyük çoğunluk ise arapça dışındaki dillerde, arap olmayanlar tarafından kaleme alınmıştır. bu yüzden islam felsefesi'ni tartışırken ve incelerken, bunun arap felsefesi olmadığı her daim göz önünde bulundurulmalıdır. islam dünyasında felsefenin olmadığı fikri de arap felsefesi'ni tüm islam felsefesini kuşattığı önyargısıyla, arap felsefesini de bir felsefe olmaktan uzak görme yanılgısıyla ortaya çıkmıştır. kaldı ki islam felsefesini, sadece müslümanlar tarafından oluşturulmuş bir felsefe olarak görmek çok dar bir bakış açısıdır. islam felsefesi geleneğinde felsefe anlayışını benimsemiş olan ya da bu tarzı kullanan bir çok musevi ve hıristiyan filozof vardır, ki bunların bir kısmı kelime anlamı itibariyle filozof değillerdir. yani islam dünyasında felsefe yoktur demeden önce islam felsefesinin etkileşimde bulunduğu kültürler, hatta bizzat onun önemli bir kısmını yaratmış olan gayri müslim mütefekkirlerin bu sürece katkılarını göz önünde bulundurmanız gerekir. yoksa türkiye'de tarla domatesi yoktur gibi bir açıklama yapmış olmaktan öteye gidemezsiniz.
 • islamda felsefe olduğunu iddia edenler, acaba islam dininin -felsefenin sorduğu ve araştırdığı- bütün sorulara cevap verdiğini ve cevaplanmayacak bir soru bırakmadığını, felsefecilere herhangi bir malzeme kalmadığını bilselerdi, amerika'yı tekrar, hem de hiç ulaşılması mümkün olmayan yerlerden -ve hatta sisli ve tehlikeli yollardan- keşfetmeye çalışırlar mıydı?! yoksa, "bende biraz şu nakli, delilleri bir tarafa bırakıp kafama göre takılayım bakalım neler çıkacak" diye kafa yormaya devam mı ederlerdi?! ya da bu kafa yordukları şeyler, ne kadar islam olurdu?! veya bunlar islam dışı "bana göre"ler mi olurdu?!
hesabın var mı? giriş yap