*

şükela:  tümü | bugün
 • almanya'da takriben 200 seneyi aşkın bir zamandan beri müslümanlar yaşamaktadır. 1960'lı yılların başından itibaren de muhtelif müslüman ülkelerden, bilhassa türkiye'den gelen müslüman işçiler vasıtasıyla islâmiyet bu ülkede ehemmiyet kazanmaya başlamıştır.

  farklı bir kültür ve yaşama tarzına sahip bu ülkeye gelen müslümanlar; sosyal, kültürel ve dini bir çok problemlerle karşılaşıp bunları bertaraf edebilme mücadelesi vermişlerdir.

  sosyal sahadaki problemler zamanla, belli ölçülerde çözülmüş olmasına rağmen, bilhassa dindar müslümanların dini vecibelerini gerektiği şekilde yerine getirebilmeleri hususundaki birçok problemler çözülmemişti.

  her şeyden evvel kültürel kimliğin muhafazası ve genç nesillere dinin öğretilmesi büyük bir önem taşımaktaydı. bu sebeple, velilerin talepleri doğrultusunda müslüman çocuklarına camilerde islâm dininin temel bilgilerinin öğretilmesi icabetmekte, yetişkinlerin ibadet edebilecekleri yerlerin hazırlanması gerekmekteydi.

  maalesef resmi makamlar bile bu boşluğu uzun müddet görememişlerdi. halbuki hristiyan dinine mensup yabancı işçilere kendi dinleri ile alâkalı her türlü kolaylık temin edilmiş bulunuyordu.

  işte bu ahvâl ve ihtiyaçların gün geçtikce ehemmiyet arzetmesi neticesinde; müslümanlar 15 eylül 1973 tarihinde köln'de "islâm kültür merkezi"ni kurmuşlar ve böylece almanya'ya gelen müslümanların dini ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kuruluşun temelini atmışlardır.

  zamanla bir çok yerde belediye, işveren temsilcileri ve kilise yetkilileri ile ilk diyalog zemini temin edilmeye başlanmış, daha o zamandan itibaren.

  islâm kültür merkezi, tüzüğünde yazılı gayesine uygun bir şekilde her türlü parti politikasından uzak olarak faaliyet göstermiştir. böylece yanlış anlaşılmaya mahal olabilecek hususlardan şiddetle kaçınmak suretiyle, sadace müslümanların dini ihtiyaçları ile alakalı problemlerin çözümü sağlanmıştır.

  o zamanki müteşebbisler, türkiye'deki özel ve resmi okullarda islâmi eğitim görmüş işçiler idi. bu hizmetler onların öncülüğü ile başlatılmış oldu.

  islam kültür merkezleri birliği'nin hizmetlerinden istifade eden her müslüman erkek ve kadın, zor ve sınırlı şartlar altında hiç bir menfaat beklemeksizin gayret sarfederek hizmetlerin bu günlere gelmesine vesile olan bu sorumluluk sahibi kişilere minnet borçludurlar.

  bugün, islâm kültür merkezleri birliği şubelerinde istihdam edilen hocalar, bilhassa almanya'da doğup büyüyen, alman okullarını bitirip gayet güzel almanca konuşan ikinci nesilden, iyi bir din eğitimi görmüş genç kadrolardır. bu kadro, her türlü problemin üstesinden gelebilecek bir kapasiteye sahiptir.

  önceden müstakil dernekler halinde faaliyet gösteren islam kültür merkezleri, 19 haziran 1980 tarihinde "islam kültür merkezleri birliği" adı ile bir çatı altında birleşmişlerdir.

  (bkz: http://www.vikz.de/)
  (bkz: süleyman hilmi tunahan)