• alıntıdır:

  'o ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır.' ( secde: 7) 'hayvanları da o yaratmıştır' ( nahl: 5)

  kur’an- ı kerim, hayvanların da ümmet oluşu ile ilgili çok önemli bir ifadeye ve hayvanlara merhametli davranılmasına ilişkin dikkat çekici sûrelere sahiptir. bu noktada, hayvanlar hakkındaki kul hakkı konusu da gündeme gelmektedir. bunun yanı sıra, hayvan hakları üzerine pek çok hadis- i şerif bulunmakta ve islam tarihinde önemli yerleri olan zatlar; yaratıcı gücün insanlar için en güzel tezahürlerinden olan, onun isim ve sıfatlarını tespih edip zikreden hayvanlara ve dolayısıyla doğaya da duydukları sevgi ile insanlığa çarpıcı mesajlar vermektedir. ayrıca, çeşitli belge ve eserlerden edinilen bilgiler doğrultusunda, osmanlı imparatorluğu da hayvan hakları konusundaki duyarlılığı ile hayranlık uyandırmaktadır.

  hayvan sevgisi ve hayvan haklarının önemi üzerine nassları (ayet ve hadisleri) ve rivayetleri incelediğimizde, toplumdaki yaygın, salt “allah onları bizim için yaratmış, istediğimi yaparım.” yahut “insan dururken kedi- köpeğe merhamet gösteriyorlar.” reaksiyonlarıyla oldukça zıt bir biçimde, islam dininde hayvan severliğin ve hayvan haklarının ne denli önemli olduğunu ve bu konudaki hassasiyeti açık bir şekilde görmekteyiz. dikkate aldığımız tüm bu verilere dayanarak özetlemek gerekirse şu sonuçlara varıyoruz:

  1. hayvanlar birer ümmet teşkil ederler.

  2. hayvanlara işkence edenler lanetlenmiştir.

  3. hayvanlara yapılan fiziki işkencenin yanı sıra manevi işkence de yasaklanmıştır.

  4. her canlıya su vermek sevaptır.

  5. hayvanlar birer ilahi emanettir, onlara iyi davranılmalıdır.

  6. dilsizler (hayvanlar) hakkında hayırlı olunmalıdır.

  7. kim bir serçeyi hatta ondan daha küçük bir canlıyı öldürse kıyamet gününde davası görülür.

  8. hayvanlara sert davranılmamalıdır. merhametten mahrum olan, her türlü hayırdan mahrumdur.

  9. hayvanların temizlik, bakım ve gıdalarına özen gösterilmelidir.

  10. hayvanların fıtrat harici işlerde kullanılmaları islâm’a aykırıdır. hayvan dövüştürmek yasaktır.

  11. hiçbir canlı, atışlara nişan yapılmamalıdır.

  12. eğlence amaçlı ve doğal dengeyi bozan avcılık yasaktır. kim av peşinde koşarsa gafil olur.

  13. hayvanların aşırı çalıştırılmaları, sırtlarının iskemle gibi kullanılması yasaktır.

  14. hayvanlara güçleri ölçüsünde yük vurulmalıdır.

  15. yolculuk sırasında verilen molalarda hayvanların ihtiyaç ve istirahatının sağlanması insanlardan önce gelmektedir.

  16. süt sağımında dahi hayvana zarar vermemek için tırnaklar kesilmiş olmalı, hayvanın yavrusuna da süt ayrılmalıdır.

  17. at sahipleri, atları beslemekle ilahi yardıma ererler.

  18. atlar boş yere koşturulup onlara eziyet edilmemelidir.

  19. evde kedi beslemek sevaptır, kediler evin bereketini artırır.

  20. kedi aile fertlerinden biridir, çocukların merhamet duygusunu geliştirir.

  21. develerin kuyruk tüylerinin dahi kesilmesi yasaklanmıştır. hz muhammed, bir gün yolda yüzünden dağlanmış bir merkep görünce ''allah'ın laneti onu dağlayanın üzerinedir'' demiştir.

  22. kuşların yuvaları bozulmamalı, yumurta ve yavruları alınmamalıdır.

  23. bazı vahşi hayvanların derilerinin elbise, eyer vb şeklinde kullanılması yasaktır.

  24. karınca, kurbağa, arı vb hayvanların öldürülmesi yasaktır.

  25. hayvanlara yapılan zulüm, insanlara yapılan zulümden daha günahtır ve bunun azabı da daha ağırdır çünkü helalleşme ve müsamahasını alma imkânı yoktur. ?
 • omer el-besir'in bazi muslumanlar arasindaki popularitesini aciklayan iki olgu.
 • (bkz: #8514965)
 • ölen hayvanların akibetiyle merak ettirir. zira ateş yakmayı, yazı yazmayı öğrenebilen, bizimkine yakın bir sosyal düzeni olan bonobo ölünce sadece solucan maması olarak kalacaksa ve ben ölünce meyve yiyip huri sikmekle götüme zebani yarrağı yiyip kan ve irin içmek arasında kalacaksam haksızlık var bu işte arkadaş.

  ayrıca yeri gelmişken insanın yaratılmışların en üstünü olduğunu da eklemeden geçemeyeceğim.

  (bkz: ccc insan siker ccc)
  (bkz: her zaman her yerde en büyük insan)
 • http://www.haytap.org/…ramlar_3/dini_el_kopekli.jpg
  http://www.haytap.org/…ramlar_3/dini_el_balikli.jpg
  http://www.haytap.org/…gramlar_3/dini_el_kedili.jpg
  beni en çok etkileyen görsel ise şu oldu;
  http://www.haytap.org/…ogramlar_3/dini_el_kuslu.jpg

  bu da linki;
  http://www.haytap.org/…-isteyenlere-gonderilecektir

  (yukarıdaki görseller özellikle dini hassasiyeti yüksek olan illerde haytap aracılığıyla belediyelerin panolarında halkı bilinçlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. erzurum belediyesi ile haytap' ın ortak çalışması kapsamında birçok bilboarda bu görseller asılmıştır. diğer doğu illerinde de bu tip çalışmalar yapılacakmış.)

  konuyla ilgili diyanet aylık dergisinde çıkan bir yazıdan küçük bir parça (şubat 2007, sf. 38)

  "a) bunların en başında geleni hayvanların yaşama haklarıdır.
  b) hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce işlem yapılamaz.
  c) bütün hayvanların, insanlarca gözetilme, bakılma ve korunma hakkı vardır.
  d) hayvanlar meşru bir gerekçe olmadan öldürülemez. bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu, bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.
  e) yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel ve doğal çevrelerinde, karada, havada vesuda yaşama ve üreme haklarına sahiptir.
  f) geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan türden olan hayvanlar, uyumlu bir biçimde yaşama ve üreme haklarına sahiptir.
  g) insanların kendi çıkarları yada eğlenceleri için bu uyumda yada şartlarda yapacakları her türlü değişiklik, bu haklara aykırıdır.
  h) bütün çalışan hayvanlar, işsüresinin yoğunluğunun sınırlandırılması, onarıcı ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme haklarına sahiptirler. ı) hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz. "