şükela:  tümü | bugün
  • şair. "alnımızda bilgilerden bir çelenk" diye başlayan meşhur öğretmen marşı onun eseridir.
  • türk edebiyat tarihi araştırmacısı, ordinaryüs profesör, yazar ve öğretmen. tevfik fikret'in yakın çevresinden biriydi.

    1889 yılında istanbul’da doğdu. orta öğrenimini galatasaray lisesinde, yüksek öğrenimini ise mülkiye mektebinde tamamladı.

    ilk vazifeye düyun-ı umumiye kaleminde başladı. galatasaray lisesi ve robert koleji edebiyat öğretmenliği, hariciye nezareti matbuat müdürlüğü tetkik ve teşhis kalemi mümeyyizliği görevinde bulundu. bir süre azerbaycan bakü üniversitesi'nde edebiyat tarihi öğretim üyeliği, yüksek pedagoji enstitüsü ile tiyatro mektebinde türk edebiyatı, batı edebiyatı ve sanat tarihi hocalıklarında bulundu (1923-27). yurda döndüğü zaman ankara kız lisesi, gazi terbiye enstitüsü türk edebiyatı ve sanat tarihi hocalığı, kıbrıs türk lisesi müdürlüğü, maarif vekaleti müfettişliği, ankara musiki muallim mektebi müdürlüğü, istanbul güzel sanatlar akademisi müdürlüğü ile afganistan maarif nezareti müşavirliğinde çalıştı. daha sonra istanbul üniversitesi türk dili ve edebiyatı kürsüsünde profesör olarak tayin oldu. ordunaryüs profesörlüğe yükseldi. 1958 yılında isteği üzerine emekli oldu. 1967 yılında istanbul’da vefat etti.

hesabın var mı? giriş yap