şükela:  tümü | bugün
10 entry daha
 • islami kesim hakkındaki literatürün en büyük sorunlarından biri, ekseriyetle ilgili camia içindeki kimseler tarafından kaleme alınmış olması ve dolayısıyla belli bir alt grubun spesifik dünyasını ve bakış açısını yansıtmasıdır. islami kesim dışındaki yazarların ilgili literatüre "katkıları" ise, ideolojik nedenlerden ötürü objektif gözlemlerde bulunamamak, kültürel öğelere ve kavramlara yabancılık ve/veya bilgi yetersizliği gibi önemli eksiklikler nedeniyle problemlidir. bu gibi nedenlerden ötürü, nitelikli çalışmalar az sayıdadır.

  ismail kara'nın eserleri bu nedenle önemli bir boşluğu doldurur. islami bir kesimin içinden gelen kara, hem ilgili camiadaki farklı grupları tanıyan ve onların kültürel değerlerine ve kodlarına hakim olan, hem de tasvir, tespit ve değerlendirmelerinde belli bir perspektifi öne çıkarmak yerine bilgilendirici olmayı tercih eden bir akademisyen. kara, yazılarında, elbette kişisel düşüncelerine de yer veriyor. ancak okuyucunun kara'nın tarif etme (descriptive) amacıyla yazdıkları ile diğerlerini ayırt etmesi zor değil. çünkü, kara, bilgi verme görüntüsü altında yorum yapma yoluna gitmiyor.

  kara'nın eserlerini okumak, türkiye'deki islami kesim konusunda (islami camialar içindeki kimseler tarafından bile) bilinmeyen ya da yanlış bilinen pek çok gerçeği de anlamaya yardımcı olabilecek niteliktedir. zira kara'nın konu hakkındaki literatüre yaptığı en önemli katkılar arasında, ii abdülhamid (1876-1908), ii. meşrutiyet (1908-1918), milli mücadele (1919-1922) ve tek parti (1925-1945) dönemlerinde farklı islami camiaların ve figürlerin (1) aldıkları siyasi tavırları, ve (2) dönemin düşünsel eğilimleri doğrultusunda islami kavramları yeniden anlamlandırış şekillerini izah etmek de bulunur - ki her iki konu da arz ettikleri büyük öneme rağmen türkiye'de çok az insan tarafından bilinir.

  kara'nın kişisel düşünceleri arasında eleştirilmeye özellikle müsait olan birkaç nokta yok değil. ama bu eserlerinin önemini elbette değiştirmiyor. (aklıma spesifik olarak en başta, kara'nın (1) türkiye'deki gayrimüslimler ve gayrimüslim komşularımızın (ve onların vatandaşlarının) türkiye'deki faaliyetleri hakkındaki düşünceleri ve (2) toplumsal olayları dahildeki kapalı kapılar ardındaki odakların ve zaman zaman da dışarıdaki güçlerin etkisiyle açıklama eğilimi geliyor.)

  son olarak, türkiye gibi bir ülkede kara'nın hak ettiği ile gördüğü ilgi arasında büyük bir uçurum olduğu söylenebilir. (bkz: underrated) öyle zannediyorum ki, bu uçurum yazılarının aldığı geri bildirimi ve dolayısıyla da yeni yazılarının konusu ve niteliğini de olumsuz yönde etkiliyor. daha farklı sorular, kara'ya daha da önemli metinler yazdırabilirdi.

  ana tema:
  (bkz: islam/@derinsular)
18 entry daha