şükela:  tümü | bugün
 • senelerden beri veremle mücadele için kullanılan antibiyotik özellikte bir ilaç.. diğer antibiyotiklerden farklı olarak, basilin mantarımsı çeperine etki edebiliyordu.. ancak hastalığın son yıllarda tekrar yükselmeye başlayan insidansı, ilacın yetersiz kalmaya başladığının bir göstergesi. hollanda ve peru gibi ülkelerde yeni izole edilen dirençli basiller, hastalığa karşı güncel bir mücadele programı yapmayı zorunlu kılıyor..
 • tuberküloz tedavisinde kombinasyonlar arasında yer alan ve tek başına da profilakside kullanılan ilaç.
 • inh olarak da bilinen ve sebebini anlamasam da (inah) olarak telafuz edilen tb ilacı
 • tüberküloz tedavisinin temel ilaçlarından.bir diğeri için (bkz: rifampisin)
 • inh diye ya da inah diye yazıp kafa karıştırabilirler (bunlardan her şey beklenir) ama mutlaka hatırlanması gereken bir kaç özelliği;

  -yavaş asetilleyicilerde dozu azaltılmalıdır.(nat-2 ile metabolize olur) (hips)
  -ilaca bağlı lupus yapabilir (hipps)
  -şelat yapabilen bir ilaçtır (alüminyum ile)
  -önce faz 2 sonra faz 1 reaksiyonları ile metabolize edilir. (önce asetillenir, sonra hidrolize uğrar.)
  -hem mikrozomal enzim inhibisyonu hem mikrozomal enzim induksiyonu yapar.

  ek olarak, özelliklerini akılda tutmak için girişilen her yol mubahtır.