şükela:  tümü | bugün
 • 1919 yılında bu bölgede çok az sayıda yahudi bulunuyordu. ilerleyen yıllarda göç sayısı yavaş yavaş artmış olsa da ikinci dünya savaşına kadar bölgedeki arap yoğunluğu çok daha fazlaydı. ingiltere'nin birinci dünya savaşı sonrası dönemde birinci dünya savaşında bölgedeki arap devletlerine verdiği sözleri tutmak istemesi ve filistin bölgesinin ingiliz mandası olarak kalmasından yana tavır koyması burada bir yahudi devletinin kurulmasını imkansız hale getirmekteydi.

  ikinci dünya savaşına yaklaşılan yıllarda, hitlerin almanyada yahudilere karşı uyguladığı politika, çok büyük miktarda yahudinin bu ülkeden ayrılmasına sebep oldu. oysa savaşa doğru sürüklenen dünya silahlanma derdindeydi ve ne ingilterede ne amerikada ne de başka bir ülkede, almanyadan akan milyonlarca yahudiye yer yoktu. bunun üzerine almanyayı terkeden yahudiler sistematik birbiçimde bir ingiliz sömürgesi olan filistine yerleştirildi.

  yeterli eğitim almamış arap kökenli fakir filistin halkının, iyi eğitim almış, güçlü bir sermayeye sahip yahudi kökenli grupla başetme şansı yoktu. derken, ikinci dünya savaşının patlak vermesi ve savaşın sonunda yahudi esir kamplarının ortaya çıkması, yahudileri bütün dünya gözünde mağdur, yardıma muhtaç bir millet konumuna yükseltti.

  ingiliz yönetimi bölgede kurulacak bir yahudi devletinin arapları fazlasıyla kızdıracağını bilse de, kamuoyundan gelen baskıya dayanamadı ve filistindeki egemenlik haklarının bir bölümünden vazgeçip israilin kurulmasına izin verdi.

  böylece zaten uzun zamandır silahlı mücadele veren göçmen yahudiler 14 mayıs 1948'de israil'in kurulduğunu ilan etti.
 • fiili olarak değil ama, fikri olarak 13 nisan 1909 gününe tekabül eder.

  (bkz: 1909 darbesi)
  (bkz: ikinci abdülhamid)(bkz: the national bank of turkey)
  (bkz: the turkish petroleum company)
 • merak edenler için alan r. taylor'ın israilin doğuşu isimli kitabı gerçekten iyi bir başlangıçtır.

  ek olarak: (bkz: bernard lewis)
  (bkz: semitizm ve anti-semitizm)
 • israil toprağın değerini bilen bir devlettir. bu kurulan ve yönetilen bir devlet mekanizması vardır. devlet olabilmek için ilk önce tarım sınıfına ihtiyaç vardır. israil’in kurulmasının adımı da böyle atıldı. yahudiler çoğunlukla ticaretle uğraşıyorlardı. filistin toprakları üzerinde tarım arazileri satın aldılar. özellikle rusya’da yaşayan yahudi çiftçileri ikna ettiler ve bu arazilerde tarım yapmalarını sağladılar.

  1870’den itibaren filistin toraklarındaki tarım arazileri satın alıp tarım kolonileri kurdular 11948’de resmen devlet oldular.

  okyanusta uzun yıllar savaşmış 2 ada kabilesi. biri sırf hayvancılık, diğeri sırf tarımla uğraşıyor. bu savaşın galibi sizce kim olmuştur?

  savaşın galibi tarımla uğraşan kabile olmuştur. çünkü her şeyin başı tarımla başlar.israil’de kuruluşunu tarıma dayandırarak başarmıştır.
 • bir çok yahudi için rüyaydı ve gerçekleşince kabus oldu.
 • sağda solda, sözlükte vs okuduğum şeylerden yaptığım bir derlemeyi buraya koyarak değerli badilerime saygılarımı sunuyorum.

  *ibraniler, mezopotamya'da ve özellikle de harran ovasında yaşayan bir kavimdi. göçebe krallıklar şeklinde örgütlenmişler.

  *mö 2000'lerde kenan bölgesine (filistin) yüzyılları kapsayacak biçimde yavaş yavaş yerleşmişler.

  *göçebe olarak yaşayan bu kavim, aralarındaki en bilgin ve en saygın kişilerce (eski peygamberler) yönetiliyordu.
  eski ahit'te, milattan 2000 yıl kadar önce, onlardan biri, yani ibrahim peygamber gidip kenan ülkesi'ne yerleşti; bunlara "nehri aşan" anlamına ibranî dendi.

  ibrani isminin kökü, arapça "ıbr"dır ve ıbr; dere ve nehrin bir kenarından öbür kenarına geçmek anlamındadır.
  yahudiler fırat nehrini geçerek bugünkü filistin'e geldiler. bundan dolayı orada yaşayan kenaniler, yahudileri "nehri aşan" anlamında ibrani diye nitelediler.

  *ayrıca bu kelime bedevi kelimesi gibi, kırda, çölde göçebe hayatı yaşayan demektir. mısırlılar, filistinliler, israiloğullarını çölde yaşadıkları ve yerleşik hayatları olmadığı için ıbriler diye isimlendirilmişlerdi.

  *sonra, kenan'da kıtlık başladı. açlık yüzünden halkın bir kısmı mısır'a göç etti ve orada köle olarak yaşadı.

  *ibrahim'den sonra ibranilerin başına yine o'nun oğulları geçti: yâkup ve ishâk, bunların en ünlüleridir. yâkup, bir gece rüyasında tanrı "yehova" ile güreşmiş ve onu yenmişti. bunun üzerine kendisine "güreşte yenen" anlamına israil adı verildi, kavmine de israiloğulları dendi.

  *mö 1086 yılında, hz. davut doğdu. kendisi hz.musa'dan sonra kitap indirilmiş ikinci peygamberdir, mö 1056 yılında tahta oturmuş ve israil'i ilk defa ulus devlet olarak birleştirmiştir.

  *yeryüzünde demirciliği ilk yapan, insanlığa öğreten insandır.
  efsanevi bir ses güzelliği vardır ki zebur okurken ki hali "davudi ses" kalıbıyla deyimlere bile girmiştir.

  *oğlu hz.süleyman idi ve o da inlere, cinlere, hayvanlara hakim olmasıyla ünlüdür.
  ibraniler, davut ve süleyman zamanında (mö 1000) zenginliğin ve kudretin doruğuna ulaşmışlardı.

  *süleyman ölünce, gerileme dönemi başlamış ve krallık, iki rakip devlete bölünmüş: israil ve yahudi devleti (yuda).

  *bu devletler, dönemlerinde sırayla asurluların, babillilerin, perslerin ve romalıların egemenliğine girmiş.

  *2. dünya savaşı'ndan sonra abd ve ingilizler'in desteğiyle bugün kü israil kurulmuş.