şükela:  tümü | bugün soru sor
  • 10-11 mayıs 2018 tarihlerinde istanbul valiliği, istanbul büyükşehir belediyesi ve yıldız teknik üniversitesi tarafından osmanlı arşivi daire başkanlığı'nda düzenlenen kurultay. açılış konuşmasında ruşen keleş türkiye'deki konut politikalarının gidişatı, yarattığı sorunlar ve gündemdeki imar affı/barışı hakkında çok sağlam bir konuşma yapmıştır:

    “gecekondu afları da dahil olduğu halde her türlü kaçak yapı affı yeni af girişimleri için, hatta yeni kaçak yapılaşmalar için bir yeşil ışık, bir mazeret, bir bahane, bir gerekçe durumundadır. bu tür kararlarla değerlerinin azalmasına ya da tümüyle yok olmasına yol açılan doğal, çevresel ve kültürel varlıklar üzerinde gelecek kuşaklar da hak sahibidirler. böyle olduğu içindir ki imar aflarını toplantımızda sık sık telaffuz edilecek olan sürdürülebilirlik ilkesiyle bağdaştırmaya şahsen olanak görmüyorum.

    barış kelimesinin karşıtı savaştır. devlet, kaçak yapıların sahiplerine savaş açmış olmadığına, yalnızca egemenlik hakkından kaynaklanan yetkilerini kullanmakta olduğuna göre imar affının “imar barışı” biçiminde ifadesi de gerçeği yansıtmaz. kaldı ki adı af da olsa barış da olsa genel seçimlere bir ay kala böylesine bir girişimin gündeme getirilmesi hukuk devleti koşullarında inandırıcılık da taşımaz.”

    edit: ekleme