şükela:  tümü | bugün soru sor
 • resmi nüfusu 15 milyon, gayrıresmi nüfusu 25 milyon olan ağaçsız kocaman bir köy haline gelen istanbul'a yeni isim arayışı.

  (bkz: hayalet şehir)
  (bkz: pistanbul)
  (bkz: sistanbul)
 • sis. tevfik fikret'in şiirini anlayabilseydik bu hale gelmezdi bu mükemmel şehir. ihanetin boyutu o kadar ciddi ki bazen insan düşünmeden edemiyor bu şehir halen roma'lıların olsaydı ne halde olurdu diye. yeşil alanlara iğrenç ve plansız yerleşimler, gerekli gereksiz her yeri imara açıp betona boğmalar, eşi benzeri olmayan boğazı kirletmeler, her yere arap doldurmalar, oy için köylerden kamyonlarla aile getirtip şehirde gettolaşmaya yol açmalar derken ölüyor güzelim şehir. çok mu zordu kozmopolitan ve modern bir metropol yaratmak?

  sis şiiri:

  sarmış ufuklarını senin gene inatçı bir duman,
  beyaz bir karanlık ki, gittikçe artan
  ağırlığının altında her şey silinmiş gibi,
  bütün tablolar tozlu bir yoğunlukla örtülü;
  tozlu ve heybetli bir yoğunluk ki, bakanlar
  onun derinliğine iyice sokulamaz, korkar!
  ama bu derin karanlık örtü sana çok lâyık;
  lâyık bu örtünüş sana, ey zulümlér sâhası!
  ey zulümler sâhası... evet, ey parlak alan,
  ey fâcialarla donanan ışıklı ve ihtişamlı sâha!
  ey parlaklığın ve ihtişâmın beşiği ve mezarı olan,
  doğu’nun öteden beri imrenilen eski kıralıçesi!
  ey kanlı sevişmeleri titremeden, tiksinmeden
  sefahate susamış bağrında yaşatan.
  ey marmara’nın mavi kucaklayışı içinde
  sanki ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın.
  ey köhne bizans, ey koca büyüleyici bunak,
  ey bin kocadan artakalan dul kız;
  güzelliğindeki tâzelik büyüsü henüz besbelli,
  sana bakan gözler hâlâ üstüne titriyor.
  dışarıdan, uzaktan açılan gözlere, süzgün
  iki lâcivert gözünle nekadar canayakın görünüyorsun!
  canayakın, hem de en kirli kadınlar gibi;
  içerinde coşan ağıtların hiç birine aldırış etmeden.
  sanki bir hâin el, daha sen şehir olarak kuruluyorken,
  lânetin zehirli suyunu yapına katmış gibi!
  zerrelerinde hep riyakârlığın pislikleri dalgalanır,
  içerinde temiz bir zerre aslâ bulamazsın.
  hep riyânın çirkefi; hasedin, kârgüdmenin çirkeflikleri;
  yalnız işte bu... ve sanki hep bunlarla yükselinecek.
  milyonla barındırdığın insan kılıklarından
  parlak ve temiz alınlı kaç adam çıkar?

  örtün, evet ey felâket sahnesi... örtün artık ey şehir;
  örtün, ve sonsuz uyu, ey dünyanın koca kahbesi!
  ey debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar;
  kaatil kuleler, kal’ali ve zindanlı saraylar.
  ey hâtıraların kurşun kaplı kümbetlerini andıran, câmîler;
  ey bağlanmış birer dev gibi duran mağrur sütunlar ki,
  geçmişleri geleceklere anlatmıya memurdur;
  ey dişleri düşmüş, sırıtan sur kafilesi.
  ey kubbeler, ey şanlı dilek evleri;
  ey doğruluğun sözlerini taşıyan minâreler.
  ey basık tavanlı medreseler, mahkemecikler;
  ey servilerin kara gölgelerinde birer yer
  edinen nice bin sabırlı dilenci gürûhu;
  “geçmişlere rahmet! ” diye yazılı kabir taşları.
  ey türbeler, ey herbiri velvele koparan bir hâtıra
  canlandırdığı halde sessiz ve sadâsız yatan dedeler!
  ey tozla çamurun çarpıştığı eski sokaklar;
  ey her açılan gediği bir vak’a sayıklıyan
  vîrâneler, ey azılıların uykuya girdikleri yer.
  ey kapkara damlariyle ayağa kalkmış birer mâtemi
  sembole eden harap ve sessiz evler;
  ey herbiri bir leyleğe yahut bir çaylağa yuva olan
  kederli ocaklar ki, bütün acılıklariyle somutmuş,
  ve yıllardır tütmek ne... çoktan unutulmuş!
  ey mîdelerin zorlaması zehirinden ötürü
  her aşâlığı yiyip yutan köhne ağızlar!
  ey tabi’atin gürlükleri ve nimetleriyle dolu
  bir hayata sâhip iken, aç, işsiz ve verimsiz kalıp
  her nâmeti, bütün gürlükleri, hep kurtuluş sebeplerini
  gökten dilenen tevekkül zilleti ki.. sahtadir!
  ey köpek havlamaları, ey konuşma şerefiyle yükselmiş
  olan insanda şu nankörlüğe lânet yağdıran feryât!
  ey faydasız ağlayışlar, ey zehirli gülüşler;
  ey eksinlik ve kaderin açık ifadesi, nefretli bakışlar!
  ey ancak masalların tanıdığı bir hâtıra: nâmus;
  ey adamı ikbâl kıblesine götüren yol: ayak öpme yolu.
  ey silahlı korku ki, öksüz ve dulların ağzındaki
  her tâlih şikayeti yapageldiğin yıkımlardan ötürüdür!
  ey bir adamı korumak ve hürriyete kavuşturmak için
  yalnız teneffüs hakkı veren kanun masalı!
  ey tutulmıyan vaitler, ey sonsuz muhakkak yalan,
  ey mahkemelerden biteviye kovulan “hak”!
  ey en şiddetlikuşkularla duygusu kö¨rleşerek
  vicdanlara uzatılan gizli kulaklar;
  ey işitilmek korkusuyle kilitlenmiş ağızlar.
  ey nefret edilen, hakîr görülen millî gayret!
  ey kılıç ve kalem, ey iki siyasî mahkûm;
  ey fazilet ve nezâketin payı, ey çoktan unutulan bu çehre!
  ey korku ağırlığından iki büklüm gemeye alışmış
  zengin – fakir herkes, meşhur koca bir millet!
  ey eğilmiş esir baş, ki ak-pak, fakat iğrenç;
  ey tâze kadın, ey onu tâkîbe koşan genç!
  ey hicran üzgünü ana, ey küskün karı-koca;
  ey kimsesiz; âvâre çocuklar... hele sizler,
  hele sizler...

  örtün, evet, ey felâket sahnesi... örtün artık ey şehir;
  örtün, ve sonsuz uyu, ey dünyanın koca kahpesi!
 • kaos
 • istanyok. distopik şehir adı gibi.
 • varoşistan-bul
 • sikkoland
 • (bkz: çomaristan)
 • isitfull ?
 • amstanbul