şükela:  tümü | bugün
 • türk hukukunda bir tarafın kendi aleyhinde olan belli bir veye birkaç vaka hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesidir.
  bizim hukukumuzda alman hukukundaki gibi tali bir ispat aracı değil,diğer delillerle birleştrilen bir ispat vasıtasıdır.
  humk 230-235. maddeler arasında zikredilir ve kullanım alanı tarafın dinlenmesi olduğundan sıkça karşılaşılır.sınavlarda da sık sık soru olarak gelir.
 • aleyhte sorguya çekilecek taraf isticvaba gelmezse veya gelir de sorulara cevap vermezse, isticvap dilekçesinde belirtilen hususlar ikrar edilmi$ sayılır.
 • humk md. 230 ve devam maddelerinde düzenlenen, pratik olarak "yemin teklifine" benzer bir amaca hizmet ettiğini düşündüğüm, yargılama sırasında delillerle ispat edilemeyen hususlarda taraflaran birinin talebiyle veya resen belli bir konuyu açıklığa kavuşturmak için taraflardan birinin mahkeme huzurunda sorguya çekilmesidir. isticvapta önemli olan husus öncelikle delillere başvurulması, bu delillerin olayı açıklamaya yetmediği noktalarda tarafın sorgusuna başvurulmasıdır. ispatının resmi delillerle yapılmasının zorunlu olduğu konularda (gayrimenkul mülkiyeti örneğin) yalnız isticvapa dayanarak hüküm verilemez
 • isticvap olunacak kişi 16 yaşından küçük ise, hakimin takdirine göre ya kendisi ya da onun yerine yasal temsilcisi isticvap olunur. tüzel kişilerde ise temsilci isticvap olunur. (humk 231)
 • sadece tahkikat aşamasında mümkündür.
 • dava tarafının sorguya çekilmesi medeni usul hukuku terimlerindendir
 • sadece tahkikat aşamasında mümkün olan ikrar elde amacı güden ispat amacına yönelik tarafların kendi aleyhlerinde olan hususlarda sorguya çekilmesidir.

  isticvap sadece tahkikat aşamasında mümkünken tarafların dinlenilmesi davanın her aşamasında mümkündür.

  taraf dinlenmek için çağrıldığı duruşmaya gelmezse sorulan vakıaları ikrar etmiş sayılır.

  isticvap olunacak kişi bizzat taraftır, avukat değildir. (kanuni temsilci isticvap olunabilir. )

  istinabe yolu ile isticvap mümkündür.
 • isticvap amaç yönünden ispat hedeflediğinden, sorgulama sonucunda kişi, aleyhine olan vakıayı ikrar edebilir. isticvap esnasında sorulara cevap vermez yahut gelmez ise ikrar etmiş sayılır.
 • sorgulama