şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: mustemleke)
 • kamulaştırma nın osmanlıca karsılığı.
 • (bkz: istimval)
 • bunun en kötü örneklerinden biri tüm istanbulda yollar açıp meydanlar oluşturan demokrat parti zamanında yaşandı. örneğin karaköy meydanı genişletme çalışmasında raimondo d'aranco'nun yaptığı ahşap cami yapı elemanları numaralandırılarak başka bir yerde * tekrar yapılacağı vaadiyle ortadan kaldırıldı, bir daha da yapılmadı
 • yoğun yağmurdan sonra kadir topbasın alibeykoye yapılacağını soyledigi şey.
 • bir zamanlar tarlabaşı bulvarı yapmak için ortadan kaldırılan tarihi binalarla dolu, taksimden şişhaneye kadar bir sokağın başına gelen şey.
 • çorumcada istihdam anlamına gelir.

  kaynak: bir milyon canlı para fatih
 • devletin en sağlam katekulle kapısıdır.
  sihirli değnek gibi kelimedir mübarek.
 • istimlak; kamulaştırmadır. kamu çıkarları düşünülerek özel mülklere bedeli ödenmesi karşılığıyla özel mülke el konulmasıdır. kamu tüzel kişileri, belediyeler, karayolları genel müdürlüğü, dsi genel müdürlüğü, üniversiteler istimlak yapabilir.

  4650 sayılı kanun ile 2942 sayılı kamulaştırma kanunu istimlakin nasıl yapılacağını göstermek amacıyla düzenlenmiş olup, belediyeler, imar planları doğrultusunda park, yol, metro, hızlı tramvay, alt ve üst geçit, otopark mezarlık alanı gibi kamu hizmet alanlarının genişlemesi için yapar.

  istimlak aşağıda belirtildiği şekilde yapılmaktadır:
  - yatırımcı müdürlüğün başkanlık onaylı istimlak ön onay föyü ile imar planı, kadastral paftası ve mülkiyet durum tespiti yapılır.
  - 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kanununun 7. maddesine göre tapu kütüğüne idari istimlak şerhi işlettirilir.
  - tapu sicil müdürlüklerinden taşınmazların mülkiyet belgeleri alınarak, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı istimlak kanunun 8. maddesine göre belediye bünyesinde oluşturulan kıymet takdir komisyonunca kıymet takdirleri yaptırılır.
  - gayrimenkul sahipleri ile önce uzlaşma yoluna gidilir ve uzlaşma sağlanması/sağlanamaması durumu tutanak ile tespit edilir.
  - uzlaşma tutanağında belirlenen bedelin ödeneği hesap işleri daire başkanlığı’nca taahhüt altına alınarak, belediye encümeninden, satın alınması hususunda encümen kararı alınır.

  4650 sayılı kanuna göre; istimlak işleminin yapılacağı gayrimenkul hak sahibine gönderilecek tebliğinde yer alan maddeler ise şöyledir:
  - kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü,
  - malik veya maliklerin ad ve soyadları,
  - kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
  - 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idarî yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
  - açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği,
  - 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
  - mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı,
  - konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği.