şükela:  tümü | bugün
  • anayasamız, 51.maddenin ilk fıkrasında "çalışanlar ve işverenler,üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir" demek suretiyle işveren sendikası kurulmasına cevaz vermiştir*.
  • tüsiad, müsiad, ticaret ve meslek odaları varken gerekliliğini sorguladığım oluşum. patronların sendikalı olması garip gelmiyor mu kulağa? sadece türkiyede yaşanabilen olaylardan biriymiş gibi duruyor.
  • sendika kavramını sulandırmak, sendikaların bokunu çıkarmak için icat edilmiş ucube. emekten yana olanların emekçi sendikaları var, emek düşmanı olanların ise "işveren sendikası" var. adamlar emekçilere saldırmak için bir araya geliyorlar, tek motivasyonları bu.
  • bu sendikadakiler açısından işçilerin bu sendikanın üyelerini lokavt edip edemediği sorgulanmalıdır. ya da bu sendika patronları greve çağırabiliyor mudur?
  • sadece türkiye'de olan bir sendika çeşidi. başka hiçbir ülkede bu tip bir oluşum bulamazsınız.
  • işverenlerin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan örgütlerdir. doktrinde genel kabul gören görüş, işveren sendikalarının işçi sendikalarından sonra savunma amaçlı olarak kurulduğu şeklindedir. işverenlerin, çalışma koşullarının belirlenmesinde bağımsız hareket etmek istemeleri, sayılarının sınırlı olması , işverenlerin ekonomik sorunlarını çözmek amacıyla kurulmuş çeşitli mesleki örgütlerinin varlığı işverenlerin sendikalaşmasını tüm dünyada geciktirmiştir. gelişmekte olan ülkelerde işveren sendikalarının kurulması ancak 2. dünya savaşı'ndan sonra sınırlı bir şekilde gündeme gelmiştir. işveren sendikaları tabanda işkolu, üst düzeyde birlik, federasyon, konfederasyon şeklinde örgütlenmektedirler. coğrafi esasa göre bölgesel ve ulusal düzeyde örgütlenen işveren sendikalarının ayrıca uluslararası düzeyde örgütlenmeleri de söz konusudur.
  • adının içinde genelde -bir- kısaltması geçer.