şükela:  tümü | bugün
 • hareket felsefesi'nin turkiye'deki teorisyeni nurettin topcu'nun paris sorbon universitesi'ndeki tezinin turkce adi..
 • dilimize "isyan ahlâkı" olarak çevrilen eserin orjinal ismi "conformisme et révolte" olarak geçer. topçu bu çalışmasını 1928-1934 yılları arasında bulunduğu fransa'da yapmıştır. şöyle der topçu bu eserde:
  "isteyerek yapılan her harekette ahlâkîliğin damgası vardır. doğrusu ahlâklılık, isteyerek yapılan hareketle başlar."
  özetle nurettin topçu bu eseriyle konformist ahlâka karşı meydan okur.
 • okudukça;
  sağ/sol/devrim/isyan/anarşizm/ konusundaki kavramlarınızın altüst olduğunu görüp, düşünce evreninizde yepyeni bir sayfa açacağınız kült eser.
 • gerekli ve uygulaması zor bir haslet, bir erdem!

  hem isyan edeceksin, hem ahlaki sınırlar içinde yapacaksın! zor! ama hiç imkansız değil!

  evet isyan! çünkü; haksızlıklar karşısında isyan etmeyen, "insan" değildir!
 • ahlaksızlar isyan edemez demek değildir !

  ama isyan ahlakıyla yapılan isyan; çağ açar çağ kapatır !
 • her devrimcide bulunması gerekli haslettir!
 • akla "isyan hakkını" getiren kitap adı..

  evet; milleti, halkı yok sayanlara, baskıcılara, militarist faşistlere, darbeci militanlara karşı isyan hakkı !
 • "... ahlakta iradeyi bu kelime (isyan) ile ifade edeceğiz. onu şiddetli bulanlar ve asileri bozguncu sayanlar çoktur. birçokları asi ve şaki kelimelerini aynı manada kullanmaktan hoşlandılar. bunlar hayat rüyalarının bozulmasından korkanlardır. bu "cemiyet hayranları"nın ahlakta son sözleri, beldenin kanunlarına itaat ve veya cemiyet nizamına uymaktır... bunlar düşünmezler ki, eğer bir nizamın muhafazası ahlakın gayesi olsaydı, ilk cemiyetin hayat nizamını bugüne kadar muhafaza etmemiz lazım gelecekti. onların tekamül kelimesi ile ifade etmek istedikleri bütün yaratıcilıklar, mevcut nizamın ötesine geçen iradelerin eseridir; ve bu irade, mevcut nizam içindeki bütün imkanları kullanıp her zaman menfaat ve ihtiraslarının tatminine koşan insanlığa karşı gelerek, yani isyan ederek yeni ve daima daha üstün nizamlar yarata yarata allah'a doğru ilerlemektedir... yeni yeni cemiyet nizamını yaratanlar, nefslere çevrilen tüketici hareketlere isyan ettiler. nefslerindeki lezzetlerin düşkünleri ise bu asilerin hareketlerinde kendi huzur ve rahatları için en büyük tehlikeyi görerek onlara engel oldular; takip ve itham ettiler. halkı kendi sefaletlerinden kurtarmak isteyen kahramanları, cemaat her devirde ateşe veya darağacına yollamaktan hoşlandı. lakin bu da bu asilerin birinden ötekine geçen sonsuz kuvveti artırmaktan başka birşeye yaramadı.
  insanlığın en gerçek hürriyet abideleri, kurulmuş darağaçlarıdır..."
 • nurettin topçu nun ölümünden sonra bu adla türkçeye çevrilen fransızca doktora tezinin orijinal ismi conformisme et révolte dir. nitekim kitabın alt başlığı olarak sözkonusu fransızca ifadeyi görmekteyiz. "isyan ahlakı" tabiri doktora tezinin telifinden daha sonra yine nurettin topçu'nun kaleme aldığı, tezle paralel bir temaya sahip ayrı bir makalesine başlık iken kitabı yayıma hazırlayanlar tarafından tezden doğan kitaba isim olarak tercih edilmiştir.
  bire bir türkçeye aktarılacak olsa tezin ismi "konformizm ve isyan" veya merhum nurettin topçu'nun terkipleri kullanılacak olursa "uysallık ve isyan" gibi bir karşılığa denk geliyor. her ne kadar isyan ahlakı başlığı kitaba çok uygun, çarpıcı bir tercih olarak görünse de sözü edilen alt başlık da kitap hakkında uygun ve tamamlayıcı bir fikir veriyor.
 • özgür irade ile devlete boyun eğmeye yarayan bir ahlak,
  otoritenin eteklerinde sona eren bir isyan...
  budur topçu'nun bahsettiği.