şükela:  tümü | bugün
343 entry daha
 • telaffuzu birkaç farklılık dışında türkçe’ye benzemektedir (bu haliyle türkçe’ye en yakın dil olabilir). farklılıklar şu şekilde:

  1) c harfinden sonra gelen harflerden sonraki okunuş:

  a) ca, co, cu = ka, ko, ku şeklinde okunur (carne, correre, cucina = karne, korrere, kuçina)
  b) ce, ci = çe, çi şeklinde okunur (cenare, cicero = çenare, çiçero)
  c) cia, cio, ciu = ça, ço, çu çeklinde okunur (ciao, cioe, ciuco = çao, çoe, çuko)
  d) che, chi = ke, ki şeklinde okunur (cherubino, chissà = kerubino, kissa)

  2) g harfinden sonra gelen harflerden sonraki okunuş:

  a) ga, go, gu = aynen türkçe’deki gibi olunur (gatto, godere, guardare = gatto, godere, guardare)
  b) ge, gi = ce, ci şeklinde okunur (germania, girasole = cermania, cirasole)
  c) gia, gio, giu = ca, co, cu şeklinde okunur (gialla, giorno, giusto = calla, corno, custo)
  d) ghe, ghi = ge, gi şeklinde okunur (ghetto, ghiro = getto, giro)

  3) s harfinden sonra gelen harflerden sonraki okunuş:

  scia, scio, sciu = şa, şo, şu (sciarpa, sciopero, sciupata = şarpa, şopero, şupata)

  sce, sci = şe, şi (scelta, scippato = şelta, şippato)

  4) sesli harften sonra gelen “gl” harfi gelirse: “ly” şeklinde okunur. örneğin; scegliere = şelyere

  5) iki sesli harf arasına “s” harfi gelirse:

  “z” şeklinde okunur. örneğin; “casa” kelimesi “kaza” şeklinde okunur.

  6) iki sesli harf arasına “z” gelirse:

  “tz” şeklinde okunur. örneğin “pazzo” kelimesi “patzo” şeklinde okunur.
12 entry daha