şükela:  tümü | bugün
 • ingilizcesi icin (bkz: accusation)
 • hukukta ve normal hayatta kullanımı aynıdır.
  http://tdkterim.gov.tr/bts/
 • (bkz: ithamname)
 • hukukta da olağan hayatın akışında da suçlamak anlamına gelmektedir. birini itham etmek, o kişinin itham edence hoş karşılanmayan bir fiili irtikap etmekle suçlanmasıdır her halukarda.

  hukuktaki itham, yöneltilen ithamdaki fiilin hukuken suç olması durumunda, ispat koşulu da sağlanınca suçlananın cezalandırılmasını sonuçlar. gündelik hayatta ise pek doğal olarak, insanlar birbirlerini farklı şeylerle itham edebilirler. bunların önemli kısmı da ceza hukukuna temas etmez. "sen yanlış düşünüyorsun, sen bugün dersi ektin sanırım, yerleri sen kirlemişsindir vb."

  üzerinde uzlaşılan konu şudur: "itham, isnat edilen edim hukuken suç olsa da olmasa da bir suçlamadır. birine kendinizce hoş karşılamadığınız şeyi yaptığı isnadında bulunmaktır" ancak, örneğin ben bir kişiyi yazdıklarımı beğenmemekle itham edemem. tabi yazdıklarım beğenmediği görüşünde olduğumu söyleyebilirim orası ayrı. "yazdıklarımı beğenmiyorsun" demek bir görüştür ve buna kimse bir şey diyemez. bir kimseyi yazdıklarımı beğenmemekle suçlarsam bu itham sözcüğü için değil cüret sözcüğü için örnek olur. ne hukukta ne de olağan hayatta kimse kimseyi yazdıklarını beğenmemekle suçlayamaz. böyle bir itham da olmaz.
 • "sen yanlış düşünüyorsun, sen bugün dersi ektin sanırım, yerleri sen kirlemişsindir vb." gibi örneklerin de günlük kullanımda itham olduğu zaten vurgulanmış iken masada kalması gereken bir kitabın rafa kaldırılmasının da örnek olduğunu reddetmediğim ifadedir.

  "sen dersi ekmemen gerektiği halde ektin" demekle "kitabı rafa kaldırmaman gerektiği halde kaldırdın" demek birebir aynı itham tınısını barındırır. bu ifadelerin günlük kullanımda itham olduğunu red durumu zaten yok. ancakk vurguladığım husus şudur ki bir kişiye "sen benim yazdıklarımı beğenmiyorsun" demek tekrar vurgulayayım itham değildir. ama muhatap olanın hoşuna gitmez orası ayrı. cüret olan birini kendi yazdıklarını beğenmemekle suçlamaktır. ya da en azından birinin kendi yazılarını beğenmemesini yanlış bulmaktır. tartışacak başka bir husus yoktur.
 • gündelik hayattaki kullanımı ile hukuk dilindeki kullanımı arasında hem fark vardır, hem de yoktur.

  bazı kelimeler hukuk dilinde de bir terime karşılık gelmekte ve gündelik hayattakinden tamamen farklı bir anlamda kullanılmaktadır. örnek olarak "yaralama" yalnızca mağdurun bedeninde bir yara açma anlamında değil, aynı zamanda saçını kesme, hızlıca itme, çelme takma veya isteği dışında hipnotize etme gibi anlamları da taşır. yine "yağma", ganimet amacıyla bir şehrin yağmalanması değil, gündelik kullanımda "gasp" olarak bilinen suç tipinin hukuk dilindeki karşılığı olarak kullanılır.

  "itham" terimi ise hukuk dilinde, gündelik dildekinden farklı değildir. yapılan (olumsuz nitelikteki) bir eylemin bir kimse tarafından gerçekleştirildiğinin iddia edilmesi ile gerçekleşir. yani öz itibariyle herhangi bir eylemin yüklenmesinden (sen belirli bir yerde durmaması gereken vazoyu veya kitabı oraya koydun) farklı değildir hukuksal itham.

  bununla birlikte hukukun, hukuk dışı normlara yaptırım bağlamayacağı ve bunları sınırlı bazı durumlar dışında dikkate almayacağı kesindir. dolayısıyla öz itibariyle gündelik kullanımından farklı olmayan kavramlar dahi hukuk terimi olarak kullanımında kapsam itibariyle bir daralma gösterirler. bu nedenle "hukuku ilgilendiren anlamıyla" itham, doğaldır ki hukuksal açıdan sonuç doğuran (örneğin suç oluşturan) eylemlerin yüklenmesinden ibarettir.

  yani, gündelik anlamı ile ithamın hukuksal terim olarak itham'dan öz itibariyle bir farkı bulunmamakla birlikte, hukuku ilgilendirmeyen ithamlar konu dışında bırakıldığından, kapsamı hukukta biraz daha dar görünmektedir.

  bir şey daha: bir kimsenin bir başkasının yazısını beğenip beğenmediğine ilişkin saptama itham sayılamaz, çünkü kişisel beğeni "eylem" düzeyinde bir sonuç doğurmaz. ancak bu yazıyı "beğenmediğini ima etmesi" bir eylemdir ve hukuku ilgilendirmese de böyle bir imada bulunulduğunun iddia edilmesi itham sayılır.
 • (bkz: i accuse)
 • (bkz: j'accuse)
 • hukuk sanat yapısı. dayanak yoksa ekşir kalır.
  (bkz: ankastre mesnet)
 • abluka alarm üyelerinden leadri'nin internet üzerinden yayınladığı solo albümünün adı.

  parça listesi;
  01. intro
  02. itham
  03. hasret meramı
  04. girdap
  05. önce kendini bul
  06. uzak dur
  07. zamansızlık dramı

  indirmek için;
  http://www.ablukaalarm.com/downloads/itham.rar