şükela:  tümü | bugün
 • yerli sermayeli ilk bankadır.
 • iş bankasına rakip olması nedeniyle kapatılarak mal varlığı iş bankasına devredilmiştir. nedeni hakkında söylentiler çoktur. ama en fazla dillendirileni bankanın kontrolünün istanbul ve saltanat taraftarı ittihatçıların elinde olmasıdır. ne kadar doğru bilmiyorum.
 • nam-ı diğer crédit national ottoman.

  "osmanlı bankası’nın gücünü kırmak için ittihatçılar tarafından 1916’da başlatılan ‘iktisadi cihat’ kampanyasında toplanan fonlarla 1917’de osmanlı itibar-ı milli bankası (crédit national ottoman) kuruldu. bankanın kuruluşunda ittihatçıların maliye nazırı cavid bey’in, gazeteci ve mebus hüseyin cahid (yalçın)* bey’in, bağdat musevi tüccar sason efendi’nin istanbul tüccarlarından halepli abud efendi’nin ve selanikli tüccar tevfik bey’in büyük katkıları olmuştu. bankanın kuruluş sermayesi 4 milyon osmanlı lirası’ydı ve 400 bin hisseye bölünmüştü. bu hisselerin sadece osmanlı tebaası kişiler tarafından alınması şart koşulmuştu. ilk hissedar 200 hisse alan padişah v. mehmet reşat olmuştu. ittihatçıların tanin gazetesi de bu olayı övgüyle okurlarına anlatmıştı. ancak hisse senedi satışı beklendiği gibi gitmedi. elde kalan 100 bin hissenin devlet tarafından alınması için kanun çıkarılmak zorunda kalındı. ayrıca bankaya gelir getirsin diye verilen ergani madenlerinin imtiyazının işletme masrafları için alman bankalarından kredi alınması gibi bir garabet yaşandı. bunlara, bankanın ilk müdürünün avusturya-macaristan uyruklu victor veill olması da eklenince ‘iktisadi cihat’ın pek de başarılı olmadığı sonucu çıkarılabilirdi.

  nitekim savaşın da etkisiyle itibar-ı milli bankası bir türlü ‘merkez bankası’ haline getirilemeyince, hem ‘evrak-ı nakdiye’ denilen son banknotlar, hem de osmanlı bankası’nın ‘devlet bankası’ niteliği, türkiye cumhuriyeti’ne aynen miras kaldı."

  kaynak: ayşe hür, bank-ı osmanî-i şahane'den merkez bankası'na, radikal, 26 ocak 2014.

  ayrıca:
  (bkz: cavid bey)