şükela:  tümü | bugün
  • (bkz: adet) (bkz: alı$kanlık) (bkz: huy) (bkz: tiryakilik)
  • "osmanlı musikisi türkiye cumhuriyetindeki büyük inkılabları terennüm edecek kudrette değildir. bize yeni bir musiki lazımdır ve bu musiki, özünü halk musikisinden alan çok sesli bir musiki olacaktır. itiyad dediğiniz şeye gelince, sizin osmanlı musikinizi anadolu köylüsü dinler mi? dinlemiş mi? onda o musikinin itiyadı yoktur."
    mustafa kemal'in verdiği söyleşiden. akt. gültekin oransay, atatürk ile küğ, izmir, küğ yayıncılık, 1985, s. 89.