*

  • 1285 ile 1314 yılları arasında hüküm sürmüş olan, yakışıklı philippe lakaplı, capet hanedanı'na mensup fransa kralıdır.
  • 1268-1314 yılları arasında yaşamış, 1285-1314 yılları arasında hüküm sürmüş "yakışıklı" lakaplı fransa kralıdır.

    16 yaşına gelince şövalye olmuş ve amcası charles'ın aragon tahtına çıkarılması için düzenlenen güney seferine katılmıştır. bu seferi takiben babasının ölümü üzerine kendisi tahta geçmiştir. hüküm sürdüğü dönem içinde 1284-1305 yılları arasında navarre krallığı'nı yönetmiş ve uzun bir mücadele sonucu papalığın gücünü kırmayı başarmıştır.

    reform programlarına önem vermiş ve bu programları hızlandırmıştır. hükümdarlığı süresinde 1294'te ingiltere ile savaşa girmiş ve 10 yıllık çatışmanın sonunda 1303'te barış antlaşması imzalayarak bu savaşı sona erdirmiştir. bu antlaşma uyarınca iki ülke arası barışı sürdürmek amacı ile, philppe'nin kızı, ingiltere'nin o dönem için gelecekteki kralı iii.edward ile evlendirilmiştir. ingiltere ile savaşın sona ermesinin ardından flandra'ya sefere çıkmış ve o döneme kadar savunma giderleri için toplanan mülkiyet vergisini kaldırıp bunun yerine savaşmak istemeyenler için belirli bir bedel ödeme zorunluluğu getirmiştir ve bu uygulama, zamanla geleneksel bir yapı kazanmıştır.

    hüküm sürdüğü döenm boyunca papalıkla sürekli çatışma içinde bulunmuştur. bu çatışmalar sonucunda papalık üzerinde tam bir denetim kurup krallığın gücünü pekiştirebilmiştir. papalığın kontrolsüz ferman çıkarma yetkisini kısıtlamıştır. ayrıca bütün yahudileri ve toplum ahlakına cinsel bakımdan zarar verdiğine inanılan templier tarikatını fransadan sürüp mal ve mülkelerine el koymuştur. son dönemlerinde maddi yetersizlik sebebiyle büyüyen muhalefetin yanı sıra kısmi felç geçirmesi ile ülkee hakimiyeti azalan vi. philippe, ölümünden bir gün önce koyduğu son verginin de kaldırımasını istemiş ve ölmesi halinde adına haçlı sefereri düzenlenmesini emretmiştir. ölümünün üzerine, oğulları x. louis ve v. philippe art arda fransız kralı olmuştur.
hesabın var mı? giriş yap