1. ışık hızına yeterince yakın giden bir uzay gemisinde yaşayan astronotların evlerine döndüklerinde onlar için geçen 1 yılda dünyada kat kat fazla yıl geçmesi durumuyla da örneklendirilen teori

    ancak mikro evrende doğruluğu tartışılır (bkz: kuantum fizigi)

    edit: hem mikro evrende hem de ışık hızı sınırında durumlar için ise (bkz: quantum field theory)
  2. einsteina "izafiyet teorisini kısaca nasıl anlatırsınız?" diye sorduklarında;

    "elinizi bir dakikalığına sıcak bir fırının içine sokun, sanki bir saatmiş gibi gelir. güzel bir kızla bir saat kadar zaman geçirin, bir dakikaymış gibi gelir. izafiyet budur." demiştir.
  3. belki şöylede açıklayabiliriz:okuldan eve gelirken kalabalık bir otobüste ayakta 45 dakika durmak size işkence gibi gelebilir ama eve gelindiğinde duşta 45 dakika bir anda geçer.