şükela:  tümü | bugün
 • nikaia veya nicaea konsilleri olarak da bilinir. kiliseler birligi konsillerinden ikisi iznik'de toplandi.

  i. (ii. kiliseler konsili) 20 mayis - 25 temmuz 325'de imparator constantinusun girisimi ile iznik'de toplandi ve ariusculugu* mahkum etti. paskalya bayrami bu konsilde kararlastirildi.

  ii. (vii. kiliseler konsili) 24 eylul - 23 ekim 787' de toplandi. kralice eirene'nin cagrisi uzerine ikonakiricilik tartsimasini bir cozume baglamak icin toplanan konsil kutsal imge tapinmasini tanimladi, serbest birakti ve duzenledi.
 • incilin matta, markos, luka ve yuhanna olarak dörde ayrıldığı konsil. iznikin inciraltı denilen yerine gittiğinizde toplanılan yerin kalıntılarını görebilirsiniz.

  bu sayede kentte inanç turizmi de önem kazanmıştır.
 • bir görüşe göre de: iskenderiye'de kilise önderi olan aryus'un "isa allah'ın yaratığıdır, önceden ezeli olarak mevcut değildi, bunun için oğul'a ancak dolaylı yoldan allah diyebiliriz" savları üzerine imparator konstantin'in topladığı konsildir. sanıldığı gibi hızla artan incil sayfa sayısını sınırlamak için değil, aryus'a ve fikirlerine gereken cevabı ve inanç bildirgesini hazırlamak için toplanılmıştır. ayrıca paskalya bayramı'nın her pazar kutlanılmasına karar verilmiş ve din görevlileri ile ilgili bazı önemli kararlar alınmıştır.

  bu arada konu martin mystere'ın bir macerasında da işlenmiştir.
 • hristiyanlığın üç yüz yıllık uygulanmasında ortaya çıkan bazı teolojik anlaşmazlıkların önüne geçebilmek ve temel bazı teolojik kurallar koyabilmek, kiliseleri başıbozukluktan kurtarıp ciddi bir organizasyona tâbi tutabilmek için imparator konstantin tarafından 325 yılında hristiyan aleminin ilk ökümenik (evrensel) “konsil”i (uyulması zorunlu dinsel kurallar koymak amacıyla din adamlarınca yapılan toplantı) iznik’te toplandı. bu konsilde; hristiyanlığın günümüzde de pek çoğu uygulanmaya devam eden temel kuralları konuldu. çok değişik incil metinleri arasından dördü (matta, luka, markos, yuhanna) incil olarak tespit edildi. ayrıca kilise organizasyonu açısından roma imparatorluğu üç bölgeye ayrılarak bu bölgelerdeki kiliseleri yönetmek amacıyla apostolik kökenli (havariler tarafından kurulmuş) roma, iskenderiye ve antakya kiliseleri ökümenik patriklik statüsüne yükseltildi. http://www.tekadam.8k.com/20.html

  (bkz: ariusculuk)
 • iznik konsili, öz anlamda hz isa'nın resmen tanrılaştırıldığı toplantının adıdır. muhalifler öldürülerek fikirlerinin cezasını çekmişlerdir. bir nevi bu konsil, kanlı bir darbe gibi hıristiyanlığın kurumsallaşması anlamına gelmektedir.

  bu toplantıya 2048 din adamının katıldığı kaynaklarda geçiyor. bu adamlar en yetkin hıristiyan din adamları... arius ve taraftarları isa'nın yaratılmış bir kimse olduğunu dolayısıyla tanrı olamayacağını iddia ederken, eski mısır düşüncesi, yunan felsefesi ve yeni platonculuk etkisinde olan iskenderiye kilisesi'nin şiddetli karşı koyuşuyla karşılaştı. bu fikirlerden mürekkeb sentez hıristiyanlık günümüz hıristiyanlığının temel ögelerini savunuyordu. nitekim roma kilisesi, yani son sözü söyleyecek olan merci, ariu ve arkadaşlarını reddetti. iskenderiye ekolünü benimsedi. üstüne üstlük bu tartışmalardan oldukça etkilenen imparator şiddete başvurdu. tevhide inananları, tanrı'nın birliğine ve isa'nın onun kulu ve elçisi olduğuna inananları, sürgüne göndermeye çalıştı. gönderdi de... arius ve arkadaşlarını öldürttü. isa'nın tanrılığı, böylelikle 318 delegenin imzasıyla ilan edildi. hıristiyanlık imparatorluğun resmi dini oldu...

  bu karar metnine üşenmedim ulaştım. bakalım neler demişler...

  "bir rabb'e, tanrı'nın tek oğlu mesih isa'ya inanıyoruz. o bütün zamanlardan önce, nurdan doğmuştur. hak tanrı'dan doğan hak tanrı'dır. yaratılmamış, doğmuştur. cevherde her şeyi yaratan baba'ya müsavidir. bizim için, biz bütün insanların kurtulması için gökten inip ruhül kudüs'ten ve bakire meryem'den tecessüd etmiş, insan haline gelmiştir. pontius pilatus devrinde haç'a gerilerek, ıstırap çekip defnolunmuştur. üç gün sonra da ölüler içinden kalkıp, kutsal kitaplarda bildirildiği gibi semaya çıkmış baba'nın sağına oturmuştur. zamanı gelince dirileri ve ölüleri hesaba çekmek için, izzeti içinde gelecektir ve hükümranlığının sonu olmayacaktır..."

  (bkz: mehdi)

  yani hıristiyanlığı bir öz olmaktan çıkaran görüşlerin ortak bir görüşle, ki ortak değil biraz zorlama olacak, kabülüdür. yeni bir dinin yaratılma sürecidir. çünkü öz olarak isa'nın bir kul ve elçi olduğu iddiaları şiddetle cezalandırılmıştır. tıpkı hz isa'yı cezalandırmak isteyen yahudi din adamları ve vali pilatus gibi. yahudileşme dikkatinizi çekerse burada da devam ediyor. bugün biz sanıyoruz ki baba oğul sadece hıristiyan inancında var... hayır efendim. baba oğul ilk olarak yahudiler tarafından ortaya atılmış bir inanç biçimi. onlar da üzeyir peygamber'in tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyorlardı...

  yahudilik islam'ın içine de sızmaya başladı. bu baba-oğul olarak değil belki ama başka yollar ile. lakin mevzumuz bu değil.
 • constantinus'un romanın ikiye bölünmesini engellemek için yarattığı pagan, hristiyan karışımı karma dini pekiştirme çabası. isa'nin konsil tarihine kadar güçlü ve ölümlü bir mesih olduğuna inanilirken, konseyde isa'nın allahın oğlu olduğu kararlaştırılıp oynaylandığı rivayet edilir. böylelikle paganların tanrısal bir varlığa karşı koyamayacakları ve bu yeni karma dini kabul edecekleri düşünülmüştür. bu fikir dan brown'un the da vinci code kitabında da vurgulanmıştır.
 • m.s. 325 yılında nikaia*'da toplanan ve hristiyanlığı iyice bir şekillendirdikten sonra roma imparatorluğu'nun resmi dini yapan konsildir. ayrıca burada, kilise otoriteleri bu yeni dini kültürü yunanlılar ve romalılar arasında yayma kararı almışlardır. bunun için de felsefeden yararlanmayı düşünürler. iyonyalı filozofların evreni süreçleri açıklayan görüşleri bu gereksinimi karşılayamayacağı için, yapılacak olan; katolik kilisesi'nin katı ve hiyerarşik düzen üzerinde kurumlaşmasına, otoritesine ve mutlak gücüne uygun filozofik bir temel bulmaktı. bunun için socrates'in sofizmi, platon'un idea öğretisi ve aristoteles'in mantık ve metafiziği bu işe tıpa tıp uygun düşmekteydi. bunun sonucunda hayatı boyunca her türlü güç kullanmayı reddeden isa'nın öğretisine yabancılaşmış bir kilise ile yaşama yabancılaşmış felsefe arasında bir koalisyon kuruldu. bu üç filozof hristiyan dininin öncülleri sayıldı ve hristiyanlaştırıldı ardından da azizlik mertebesine çıkartıldı. ayrıca socrates, platon ve aristoteles, kilisenin patres, filius et spiritus sanctus*'dan oluşan trinite prensibine de çok güzel uymaktaydı*.
hesabın var mı? giriş yap