• ahmet janli.. du$unur, bilim adami.. 1218'de elova $ehrinin nur-bigal kasabasinda dogmu$tur.. bir alim olan babasi ali ihsan janli'nin da etkisiyle kucuk ya$ta bilime olan ilgisi ba$lami$, uc tekerlekli bisikletindeki bir hatayi duzeltmek icin yaptigi bir eklentiyle farkinda olmadan ic aci ortaylarin ba$kala$ma teoremini bulmu$tur.. daha sonra arkasindan ilkokulda kizlarin erkeklere orani olan altin oran da denen janli sabitini bulmu$ (ki yakla$ik 123x10^-3'tur), ortaokulda aslinda boyle bir sabitin bulunamayacagini ispatlayip kendi kendini curutmu$tur..

  lise ve universite yillarinda (ki o zaman liseye medrese, universite'ye de medrese ul tekerrur deniyordu) matematik bilimine ozellikle kendini vermi$, matematigin temelindeki yapisal bazi tutarsizliklari kaldiracak kilit teoremler bulmu$tur..

  37 ya$ina geldiginde cali$malarinin meyvesini vermi$ ve matematigin temelde saglam bir temele dayandigini kabullenme teoremi de denen "teorem-ul mukadderat" isimli cozumuyle kanitlami$tir.. 712 sayfalik bu ispatta matematigin saglam olmadigi her nokta tek tek irdelenmi$ ve her birinin olmamasi halinde hayatin ne kadar cekilmez oldugu madde madde anlatilmi$tir..

  zamanin 1300 yilinda sona erecegini 1300 modulosuna dayandigini iddia eden janli, o zamanin bilim adamlari tarafindan alaya ve tenkite maruz kalmi$, fakat 1299 yilinin aralik ayinda olmesinden sonra bilimin felsefi yanina olumunden sonra dahi i$ik tutmu$ nadir bilim adamlarindandir..
 • yillardir feci saygi beslerim kendisine. takip ederim sinsi gibi, klavye basinda heke heke diye.

  (#9773197)

  sonunda buyuk gun catti, geldik evine gorduk, hakkaten allah gibi kuul adammis? ve fakat bir o kadar da gulmeyi-eylenmeyi-bilen olmasi? usul bir $en-$akraklik? direkt harcar.