şükela:  tümü | bugün
 • marksist yorumun tarihi, üretim ve üretim ilişkilerine indirgeyerek temel bir yanlış yaptığını söyleyen baudrillard, başa dönerek efendi/köle ilişkisini yepyeni bir perspektif doğrultusunda yorumlayarak özne /nesne diyalektiğini günümüze kadar getirir.

  emek gücü ölüm üzerine kurulmuştur. bir insanın emek gücüne dönüşebilmesi için ölmesi gerekmektedir. ücret adı altına alınan para da bu ölümün karşılığıdır. çalışmak yavaş yavaş ölmektir. bu daha çok fiziksel bir tükeniş olarak algılanmaktadır. oysa bunu başka bir şekilde algılamak gerekir. emek ( çalışma ) "yaşamın sürdürülmesi"ne karşı koyan bir tür ölüm değildir - bu olsa olsa idealist bir bakış açısı olabilir. çalışma yavaş bir ölümün vahşi bir ölüme karşı koymasıdır. bu simgesel gerçekliktir. bu anlamda emek: kurban etme düzeninde anında gerçekleşen ölüme karşı geciktirilen bir ölümle karşı koymadır. bu "emek ( ya da kültür ) yaşamın tersidir" türünden "devrimci" ya da softaca bakış açısına, emeğin tek alternatifinin boş zaman ya da çalışma - sayılmayan değil fedakarlık ( kurban olma )olduğu savıyla karşı çıkılmalıdır.

  kölenin secersine bakıldığında tüm bunlar anlaşılır hale gelmektedir. savaş esiri ilk başta hemen öldürülmektedir. ( buonu onurlandırmak anlamına gelir). daha sonra bir ganimet ve prestij nesnesi olarak "hayatı bağışlanmakta" ve koruma altına alınmakta ( conserve = servus ) yani köleleştirilmekte ve böylelikle evde sergilenen ihtişamın bir parçası haline gelmektedir. ancak bu aşamadan sonra kölenin çalıştırılması aşamasına gelinmiştir. ne var ki köle bu aşamada bile bir "emekçi" değildir çünkü emek ancak zincirlerinden kurtulmuş yani üzerinden ölüm ipoteği kaldırılmış - ne için özgür bırakılmış ? tabi ki çalıştırılmak için - bir köle ya da serf evresinde ortaya çıkmaktadır.

  öyleyse emeğin esin kaynağı her yerde geciktirilmiş ölümdür. emek ( çalışma ) geciktirilmiş ölümün ta kendisidir... bu çözümlemeye göre ortada yadısnması olanaksız iki tip örgütlenme vardır: biri ekonomiye dayalı, diğeriyse kurban etmeye. biz tersine döndürülmesi olanaksız geciktirilmiş ölüm sürecine saplanıp kalan birinci örgütlenme biçimine aitiz.

  bu senaryo hiç değişmemiştir. çalışan kişi hayatta bırakılmış, öldürülmemiş kişidir yani kendisine bu onur bahşedilmemiş kişidir. emek de zaten önce bu, yaşatılmaya değer bulunma gibi bir serfliğin göstergesidir.. sermaye emekçileri ölümüne sömürmektedir. ancak paradoksal bir şekilde onlara yaptığı en büyük kötülük kendilerine ölme hakkını tanımamasıdır. onların ölümlerini geciktirmek köleleşmelerine yol açmakta ve yaşamın çalışarak geçirilmesi gibi sonu gelmeyen bir sefilliğe mahkum etmektedir.

  bu simgesel ilişkide emek ve sömürü tözü arasında bir fark yoktur. efendi gücünü öncelikle şu ölümün askıya alınmasına borçludur.öyleyse sanılanın tersine iktidar demek asla ölüme mahkum etmek demek değil her zaman hayatta bırakma gücüne sahip olmak demektir - kölenin geriye iade etme hakkı olmayan bir hayatı olup... bu hak kölenin elinden alınmakta ve kendisi yaşamaya mahkum edilmekte, böylelikle ödemesi gereken bir kefaret söz konusu olmaktadır.

  efendi kölenin ölme hakkını elinden alarak, onu, aynı zamanda simgesel mallara ait dolaşım düzeni dışına atmaktadır. bu köleye karşı uygulanan ve onu bir iş gücü olmaya mahkum eden bir şiddet biçimidir. iktidarın sırrı işte buradadır ( efendi ve köle diyalektiğinde hegel, efendinin egemenliğini, onun, kölenin ölümünü geciktirme tehdidi üzerine oturtmaktadır ). emek, üretim ve sömürü ölüm üzerine oturtulmuş bir iktidar biçiminin olası atalarından bazılarıdır.

  böyle bir yaklaşım iktidarın ortadan kaldırılması konusundaki tüm devrimci perspektifleri değiştirmektedir. eğer iktidar geciktirilmiş ölüm demekse, o zaman, bu ölüm suspens'i sürdüğü müddetçe iktidarın da sürüp gideceği söylenebilir. eğer iktidar hemen her zaman ve her yerde yapılan tanımına göre geriye dönüşü olmayacak bir şekilde vermek demekse, o zaman iktidar ancak efendinin köleye yaşamını tek taraflı olarak lütfetme gücü - geciktirilmeyen ölüm - karşılıklı hale getirildiğinde ortadan kalkacaktır. başka alternatif yoktur. yaşatarak bu iktidarı ortadan kaldırmak olanaksızdır çünkü verilene karşılık verilememektedir...her devrimci stratejide köle ölme hakkına sahip olmalıdır. bu ölümün saptırılması ya da geciktirilmesi efendinin iktidarını sürdürmesine yaramaktadır...beklenmedik vahşice bir ölüm her şeyi değiştirirken yavaş bir ölüm hiç bir şeyi değiştirememektedir çünkü simgesel değiş tokuş da zorunlu bir tonlama, bir ritm yani bir mal nasıl alındıysa aynı şekilde ve aynı ritmle iade edilmelidir ki bir karşılıklılıktan söz edilebilsin. eğer karşılıklılık yoksa iade etme de yok demektir.

  sistem kölenin simgesel düzeyde bir karşılık vermesini onu etkisizleştirerek yani karşılığında bir ücret ödeyerek engellemektedir. sömürülen emeği aracılığıyla sömürene yaşamını belirleme yetkisi verdiğinde, bu sonuncu , bu ölüm sürecinin bedelini bir ücretle telafiye çalışmaktadır. burada bir kez daha simgesel bir röntgen filmi çekmek gerekmektedir. yaşanmış olan tüm görünümlere karşın ( sermaye işçiden iş gücünü satın almakta ve onu aşırı çalıştırarak verdiğini sırtından çıkarmaktadır ). burada sermaye işçiye iş verirken ( işçi de sermayedara sermaye iade etmektedir). almanca'da patron "arbeitgeber" yani iş veren kişi - işçi de "arbeitnehmer" yani iş alan kişi anlamına gelmektedir. emek konusunda veren, bağışlamada öncelikli olan kişi kapitalisttir, ki bu da ona her toplumsal düzende olduğu gibi ekonomik olanın ötesinde bir üstünlük, bir iktidar sağlamaktadır. çalışmayı yadsımanın en radikal biçimi bu simgesel egemenliğin, bu lütfedilmiş şeyin yol açtığı aşağılanmanın yadsınması şeklinde olmaktadır. emeğin armağan edilme ve kabul edilme biçimi doğrudan egemen toplumsal ilişki biçimine özgü ve ayrımlayıcı bir kod işlevi görmektedir. zehirli bir armağana benzeyen ücretse, kodun tek göstergeyle özetlenmesidir... üstelik ücret ücretliyi bir "malalıcısı"na dönüştürerek onun "iş alıcısı" konumunu sağlamlaştırmakta ve böylelikle simgesel borcunu artırmaktadır. çalışmayı yadsımak, ücreti tartışmak bağış/armağan, geri alma ve ekonomik telafi süreci sorgulamak, temel simgesel süreci tüm çıplaklığıyla ortaya koymak demektir.

  ( simgesel değiş tokuş ve ölüm " emek ve ölüm ")

  edit.

  not. baudrillard'ın tarihi sosyolojik derinliğe sahip, özgün, ezber bozan eleştirisinin ayrı başlığı hak ettiğini düşünüyorum.
  ayrıca: potlaç ve kapitalizm: #74829549