şükela:  tümü | bugün
 • postmodern durum adlı kitabını her elime aldığımda kendimden gıcık kapmamı sağlamış ve zannedersem postmodern sanatın ironik olması gerektiğini ortaya atmış fransız filozof.
 • ismini verdiği post-modernizm lyotard'a göre 3 temel üzerine oturur. birincisi modernizmin gelişme, akılcılık ve bilimsel nesnellik iddialarının bittiği noktada post-modernizm başlamıştır. ikinci olarak, yüksek ve alçak kültür arasında bir artık bir ayrım yapılamayacak demokratik seviyeye gelinmesi post-modernizmi getirmiştir. üçüncü olarak, insanoğlunun vardığı noktada doğalı yapaydan, gerçeği kopyadan ayırmak imkansız hale gelmiş ve yine bu ortamda post-modernizm doğmuştur.

  http://ydemokrat.blogspot.com/…-post-modernism.html
 • la condition postmoderne'de bahsi geçen konularda kısıtlı bilgisinin olduğundan ve bu kitabın en kötü kitabı olduğundan bahsetmiş 90larda. ama bu arkadaşın bir rapor olarak tasarladığı bu kitap postmodernizm aşığı muhafazakar tayfanın ve postmodernizm=görelilik algısının oluşmasında bayağı etkili olmuş. özetle bilimsel bilginin, kendi yerini bulanıklaştırarak modernizm sürecinde edindiği ayrıcalıklı yeri kaybettiğini iddia eden bir fikir hakim lyotard'ın bu yaklaşımına ki muhafazakarların işine gelmesinin nedeni de bu yaklaşımın dinin (veya dinsel bilginin?) bilime karşı kaybettiği mevziyi tekrar kazandırabilecek bir araçsallığa uygunluğu olsa gerek.

  daha sonra büyük anlatıların sonu ile özellikle marksizmi hedef alan bir lyotard'la karşılaşsak da sscb'nin çöküşünün ardından kendisi kafayı kırarak astro-fizik masallarıyla ölçeği büyütüp kapitalizmi küçük anlatılara dahil etme çabasına girişiyor, sonra bakıyor olacak gibi değil hafiften kapitalizme de vurmaya başlıyor. gençliğinde radikal sol bir örgütün üyesi olduğu da göz önüne alınınca hayatından, çizdiği zigzaglardan film olabilecek bir adam havası sezdim ben. özellikle woody allen filmlerinin baş karakterlerine benziyor sanki.
 • sanayi ve devletçiliği modern durum olarak adlandırırken sanırım (bkz: postmodern durumu) ile 'dünyayı yöneten devletler değil firmalardır' kuramının temelini attı.
 • post-modernizm'in isim babasi ve çok sıkı bir post-modernist olmasına karşın post-modern kavramıyla ilgili çekinceleri vardır kendisinin zira bir dönemi kapatıp onun ardından farklı, yeni bir şey koymak adeta devrim yapmak ve önceki dönemi yıkarak kendi düzenini oluşturmak, geçmişteki düzenin ötesine geçtiğini iddia etmek ve kronolojik bir sıralama yapmak başlıbaşına modern bir kavram, modern bir olgudur.
 • aşağıdaki cümleye, bir metninden alıntı ile oluşturulan bir makalede yer verilmiş şahsiyettir:

  "ben çocukluğu kesin bir şekilde terk ederek, dilimle birlikte sonradan doğacağım."

  not: "yönerge" başlığı ile, kamil park tarafından çevrilerek kasım/99'da yayımlanan makaleden yazımı aynen korunarak alınmıştır.