şükela:  tümü | bugün
 • postmodern durum adlı kitabını her elime aldığımda kendimden gıcık kapmamı sağlamış ve zannedersem postmodern sanatın ironik olması gerektiğini ortaya atmış fransız filozof.
 • ismini verdiği post-modernizm lyotard'a göre 3 temel üzerine oturur. birincisi modernizmin gelişme, akılcılık ve bilimsel nesnellik iddialarının bittiği noktada post-modernizm başlamıştır. ikinci olarak, yüksek ve alçak kültür arasında bir artık bir ayrım yapılamayacak demokratik seviyeye gelinmesi post-modernizmi getirmiştir. üçüncü olarak, insanoğlunun vardığı noktada doğalı yapaydan, gerçeği kopyadan ayırmak imkansız hale gelmiş ve yine bu ortamda post-modernizm doğmuştur.

  http://ydemokrat.blogspot.com/…-post-modernism.html
 • la condition postmoderne'de bahsi geçen konularda kısıtlı bilgisinin olduğundan ve bu kitabın en kötü kitabı olduğundan bahsetmiş 90larda. ama bu arkadaşın bir rapor olarak tasarladığı bu kitap postmodernizm aşığı muhafazakar tayfanın ve postmodernizm=görelilik algısının oluşmasında bayağı etkili olmuş. özetle bilimsel bilginin, kendi yerini bulanıklaştırarak modernizm sürecinde edindiği ayrıcalıklı yeri kaybettiğini iddia eden bir fikir hakim lyotard'ın bu yaklaşımına ki muhafazakarların işine gelmesinin nedeni de bu yaklaşımın dinin (veya dinsel bilginin?) bilime karşı kaybettiği mevziyi tekrar kazandırabilecek bir araçsallığa uygunluğu olsa gerek.

  daha sonra büyük anlatıların sonu ile özellikle marksizmi hedef alan bir lyotard'la karşılaşsak da sscb'nin çöküşünün ardından kendisi kafayı kırarak astro-fizik masallarıyla ölçeği büyütüp kapitalizmi küçük anlatılara dahil etme çabasına girişiyor, sonra bakıyor olacak gibi değil hafiften kapitalizme de vurmaya başlıyor. gençliğinde radikal sol bir örgütün üyesi olduğu da göz önüne alınınca hayatından, çizdiği zigzaglardan film olabilecek bir adam havası sezdim ben. özellikle woody allen filmlerinin baş karakterlerine benziyor sanki.
 • post-modernizm'in isim babasi ve çok sıkı bir post-modernist olmasına karşın post-modern kavramıyla ilgili çekinceleri vardır kendisinin zira bir dönemi kapatıp onun ardından farklı, yeni bir şey koymak adeta devrim yapmak ve önceki dönemi yıkarak kendi düzenini oluşturmak, geçmişteki düzenin ötesine geçtiğini iddia etmek ve kronolojik bir sıralama yapmak başlıbaşına modern bir kavram, modern bir olgudur.
 • la condition postmoderne (postmodern durum) isimli kitabın yazarı fransız filozof. postmodernizm görüşü ve bu bakış açısı ile geleceğe dair öngörü ve yorumlamaları sebebiyle kendisine binlerce kez daha fazla saygı duymamı sağlamış büyük düşünür, büyük insan.
 • aşağıdaki cümleye, bir metninden alıntı ile oluşturulan bir makalede yer verilmiş şahsiyettir:

  "ben çocukluğu kesin bir şekilde terk ederek, dilimle birlikte sonradan doğacağım."

  not: "yönerge" başlığı ile, kamil park tarafından çevrilerek kasım/99'da yayımlanan makaleden yazımı aynen korunarak alınmıştır.
 • "neo -ya da hiper-realist, lirik ya da kavramsal motifleri aynı yüzeyde karıştırmak, her şeyin tüketilebilir olduğunu ve dolayısıyla her şeyin birbirine eşdeğer olduğunu imlemektir. bu yeni bir “zevk”i yerleştirmek ve onaylamaktır. bu zevk bir zevk değildir. eklektizm, mecmua okurlarının alışkanlıklarına, standart endüstriyel imge tüketicisinin ihtiyaçlarına, süpermarket müşterisinin zihnine hitap eder. bu postmodemizm; eleştirmenler, müzeciler, galeri yöneticileri ve koleksiyoncular aracılığıyla, sanatçılar üzerinde güçlü bir baskı uygulayarak, resime dair araştırmayı “kültür"ün şu andaki haline göre hizalar ve sanatçıları “sunulamaz olan” meselesiyle uğraşmaktan azade kılar. oysa benim gözümde hayat ve düşünce bakımından gelecek yüzyılın yegane önemli meselesi budur."