şükela:  tümü | bugün soru sor
 • (bkz: gayzer)
 • dünya'nın ısısından elde edilen enerjidir. jeotermal sözcüğü "yer" ve "ısı" anlamındaki yunanca iki sözcükten üretilmiştir. bilim adamları, jeotermal ısının nereden kaynaklandığı, yeryüzüne çıkan buharın nasıl oluştuğu konusunda henüz tam bir görüş birliğine varamamışlardır. büyük bir olasılıkla bu ısının kaynağı , dünya'nın derinliklerindeki "magma" denilen erimiş kayaç kütlesidir.

  yüzeye püsküren buharın da, yüzeyden derinlere sızan yağmur sularının, bu kızgın magma bölgesinde ısınıp buharlaşması sonucunda oluştuğu sanılmaktadır. bu ısıdan, izlanda ve japonya'da olduğu gibi, evlerin, hamamların ve seraların ısıtılmasında yararlanılabilir. elektrik enerjisi üretiminde de, üreteçlere bağlı buhar türbinlerinin çalıştırılmasıyla jeotermal enerji kullanılabilir.

  ilk jeotermal enerji santralı 1931'de italya'daki larderello'da kuruldu. bugün larderello'da toplam gücü 351 megawatt olan ve yaklaşık 600 bin nüfuslu bir kenti beslemeye yeterli elektrik üreten bir grup jeotermal enerji santralı bulunmaktadır.
 • türkiye'de, yasa ve yönetmeliklerle görevlendirilmiş; dsi, iller bankası, tpao, pigm ve mta gibi kamu kuruluşlarının ve birkaç özel müteşebbis firmanın faaliyet gösterdiği alandır.

  temelde jeolojik çalışmalar (jeoloji mühendisi), jeokimyasal çalışmalar (kimya mühendisi), jeofizik çalışmalar (jeofizik mühendisi), sondaj ve kuyu test çalışmaları (maden/ petrol mühendisleri) olmak üzere 4 ana konuda arama ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

  şu anki mevcut çalışmalar, 1926 yılında çıkarılan 927 sayılı sıcak ve soğuk maden suları istismarı ile kaplıcalar tesisatı hakkındaki kanun ile düzenlenmekte olmasına rağmen yakın bir zamanda meclise sunulan jeotermal kaynaklar ve mineralli sular kanun tasarisi ile kanunsal ve süreçsel anlamda değişiklikler ve güncellemeler yapılmaya çalışılmaktadır.
 • düşük sıcaklıklı sistemlerinde: ch4,he,ar,co2,h2s,n2 gazları yaygınken, yüksek sıcaklıklı olanlarında; co2,h2s,n2,nh3 gazları bulunan sistemlerdir.
  kaplıca seviyesi sıcaklığında olanlarda radonda bulunur.
 • (bkz: yeşil enerji)
 • temiz bir enerji üretim türü olduğu doğrudur ancak reinjeksiyon yapılmadığı takdirde çevreye büyük zarar verir.
 • 2000'li yılların başından itibaren salihli'de kullanılmaktadır. jeotermal enerji hatlarına basılan suyun basıncının ayarlanamamasından ötürü ilk başlarda ana borularda sıklıkla patlamalarla karşılaşılmıştır. sistemin oturmasından sonra bu sorunlar ortadan kalkmıştır. salihli'deki jeotermal enerji için sıcak su, 3-4 km uzaklıktaki kurşunlu kaplıcaları'ndan karşılanmaktadır.