şükela:  tümü | bugün
 • sürekli anlamına gelen bir kelime.
 • "gadimi" şeklinde söylenmesi gerekir. yoksa yabancı gelir karşıdakine
 • bir bektaşi babası. asıl adı ali rıza öge'dir.
 • hz.hüseyine duyulan yas'ın, sufi,alevi-bektaşilerce okunduğu ağıt ve nefeslere mersiye denir. kadimi baba'nın bir mersiyesi ;

  demdir ey dil ağla durma tende cân ağlar bugün
  âh u efgân eyle kim cümle cihân ağlar bugün

  bu muharrem mâhıdır mâtem demidir ağla gel
  ol şehîd-i kerbelâ'ya âşıkân ağlar bugün

  hânedân-ı ehl-i beyt'e zulm-i 'udvân etdiler
  seyl-i eşkin akıdıp kevn ü mekân ağlar bugün

  kurretü'l-'ayn-ı resûl'ü etdiler susuz şehîd
  nûr-ı çeşm-i murtazâ'ya âsumân ağlar bugün

  görmemiş bir mislini devr-i felek bu fitnenin
  kâinât hem nüh felek devr-i zamân ağlar bugün

  büküldü beli çarhın gönüller boyandı kâna
  zâde-i fâtımâ'ya lâhûtiyân ağlar bugün

  ey kadîmî göz yaşların durmasın aksın hemân
  dökülen hûn-ı hüseyn'e her göz kân ağlar bugün

  kadîmî baba