şükela:  tümü | bugün
 • sadece bu devirde değil her devirde farklı yöntemler ile kanatılmaya ve karartılmaya çalışılmış, kadının kendi özgür iradesi ile cinsel kimliğini öteki cinsin kimliği ile eşit oldurma amaçlı her hareketi ayıplamalar, baskılar, şiddet ile püskürtülerek kadının cinsel kimliğini oluşturan bedeni üzerinde sömürü düzeni kuranlarca görmezden gelinmiş, ticari bir meta olarak pazarlanma hususunda günümüzde kapitalist sistemce ve geçmiş yüzyıllarda ise, krallar, feodal beylikler, zenginler, soylular tarafından mahremiyeti ihlal edilerek geniş kitlelerin kullanımına açılmış, sürekli bir sömürü çarkının dişlilerinde çiğnenmekte olan kadının hürriyetinin kendi bedeniyle bütünleşmiş halidir.

  ifade edilemeyendir ayrıca, kadın tarafından. ısrarla yok sayılandır da ayrıca, toplumun belirli kesimleri tarafından. özelliklede geri kalmış bir yaşam seyri içerisinde kadının cinsel kimliği erkek tarafından, sadece cinsel ihtiyaç giderme ve soyunu devam ettirme aracı olarak görülmektedir. ama ne dedik geri kalmış toplumlarda.

  ya ileri toplumlarda durum nedir ? sadece kadının cinsel kimliğinin kullanılması ile ulaşılmak istenen amaç farklıdır ama sömürü aynıdır. geri kalmış toplumlardan farklı olarak ileri derecede modernleşmiş toplumlarda ticari bir kazanç elde etmenin bir basamağı olarak addedilmiştir. gereksizlik arz eden bir biçimde batı toplumlarında kadının cinsel kimliği bir pazarlama aracı olarak kullanıla gelmiştir. gerçi bu her toplumda benzerdir ama batıda biraz daha üst düzeydedir.

  ama şunu da belirtmek gerekir ki, kadın cinsel kimliğini belirli bir amaç için misal sanat adına kullandırtıyor ise ve bu kullanım belli bir estetik çerçevesinde yapılıyor ise, ikinci paragrafta kadının cinsel kimliği üzerinden rant elde etme amacı ile gerçekleştirilen faaliyetler birden hükümsüz kılınmaktadır.

  nihayetinde belirli kalıplar içerisinde bu kimliğin kullanılması, bazı durumlarda yarar bile sağlar. ama bu çok dikkat edilmesi gereken ince çizgilerle sınırı belirlenmiş bir mevzudur. yani, nerede kadının cinsel kimliğinin kullanımı sömürü kavramına girmektedir ve nerede bu kullanım toplum yararınadır, bu ince nüanslar ile saman ipliğine bağlı durmaktadır.

  ne demiştik evet, kadın cinsel kimliğini kendisi kullanamamaktadır, birileri bu kimliği kullanmaktadır. ama bu kullanım çoğu zaman kadının yararına değil kullananların menfaatine olmaktadır. kadın cinsel kimliğini kullanmak istediğinde ya da kullandığından ona kötü gözle bakılmaktadır. bu bakış belirtmek gerekirse doğu toplumlarında ya da gelişmemiş veya gelişmekte olan toplumlarda belirmektedir.

  gelişmiş batı toplumlarında her ne kadar kazanç kapısı görevi görse de, kadına tanınmış olan kendi bedeni üzerinde özgürce tasarruflarda bulunma hakkı, kadının cinsel kimliğini batı toplumlarında ortaya koyabilmesine, savunabilmesine, erkeğin cinsel kimliği ile eşit kılma mücadelesine girebilmesine imkan tanımıştır. ama doğu toplumlarında ise durum iç acıtır bir haldedir. kadının cinsel kimliği şöyle dursun bilakis kadın doğu toplumlarında yok sayılmaktadır. sürekli bir tahrip edilme ve sürekli aşındırma faaliyetleri ile geçersiz kılınması amaçlanmaktadır.

  nihayetinde kadının cinsel kimliği, onun varlığıdır ve bu varlığı muhafaza edip sürdürmek için kendi hakimiyetinde olmalı ve kadın tarafından art niyetli amaçlar gütmek niyeti ile kullanmak isteyenlerden sakınılmalıdır ama ortaya konulmaktan ve toplum içinde tıpkı, erkeğin kendi cinsel kimliğini özgürce sergilemesi gibi sergilenebilmelidir. kadın erkek eşitliği çerçevesinde tabi ki.