şükela:  tümü | bugün
 • 16. asırda konmuş bir yasaktır; zamanımızdan 25-30 yıl evveline kadar eyüp'ün kaymağı
  kaymakçı dükkânları ıstanbul'un şöhretlerinden idi.
  16. asırda, herhalde türbe ziyareti bahanesile eyüpe gelen bazı hafifmeşrep kadınların kaymakçı dükkânlarına girip evvelce anlaştıkları erkeklerle bu dükkânlarda buluştukları görüldü ve eyüp
  kadısı tarafindan hükümete şikâyet edildi, bunun üzerine, eyüp kadısına, hicri 981 (miladi 1573) tarihli bir yasak fermanı gönderildi
  ki; kadı efendiye hitaben yazılmış bu fermanda:

  "kaymakçı dükkânlarına bazı nisa taifesi kaymak yemek bahanesile girip oturup namahremler cem'olup hilaf-ı şer işleri vardır diye
  müslümanların haber verdiklerini bildirmişsin; bu bapta ihmal caiz değildir; kadınlar kaymakçı dükkânlarına gitmeyecektir, gelen kadınların dükkâna alınmamasını dükkân sahiplerine şiddetle tenbih
  et, tenbihini dinlemeyen ve dükkânına kadın müşteri alan dükkân
  sahibini muhkem cezaya çarptır" deniliyordu.
  bu yasağın ne kadar devam ettiği bilinemiyor.

  (bkz: haşmetli yosmalar)
  (bkz: osmanlı tarihinde yasaklar)