şükela:  tümü | bugün
  • yaprak zihnioğlu tarafından yazılmış tam adı kadınsız inkılap nezihe muhiddin, kadınlar halk fırkası, kadın birliği olan kitap. yaprak zihnioğlu, kendisini bu çalışmaya yönelten soruları şöyle sıralıyor:

    “kadınlar, cumhuriyet reformlarının, batılılaşma, çağdaşlaşma projesinin edilgen göstergeleri ve simgeleri olarak kalmayı kabullendiler mi? yaygın kanının aksine, bu reformların yapıcıları olarak ulus devletin inşasına katılmak, siyasal özne olmak istediler mi? kadınlar hakları için mücadele ettiler mi yoksa siyasal, medeni ve vatandaşlık hakları mustafa kemal atatürk tarafından mı verildi? kadınlar cumhuriyetin kuruluşunda siyasal failler/eyleyiciler/aktörler olabildiler mi? cumhuriyetin kuruluş yıllarında toplumsal cinsiyet hiyerarşisi nasıl kurgulandı?”
  • cumhuriyet hareketini yürütenlerin o dönemin kadın hareketine, feministlerine destek değil köstek olduğunu su yüzüne çıkaran bir saklı tarih incelemesi.

    "muasır medeniyetler seviyesi" masalının cumhuriyetle değil tanzimatla birlikte başladığını idrak etmek için kadın hareketini kitap sayesinde birazcık incelemek yeterli olacaktır..

    hanımlara mahsus gazete'nin 1885-1908 yılları arasında kesintisiz olarak 609 sayı yayımlandığını, inas darü'lfünun adlı kurumun kadınlara yüksek öğrenim imkanı sağladığını, türk kadınlar birliği'nin türlü iftira ve karalamalarla 1927 yılında kapatıldığını, ilk feministler fatma aliye'yi, emine semiye'yi, cumhuriyet dönemi kadın hareketinde efsaneleşmiş nezihe muhiddin'i bilmiyorduk, öğreniyoruz.
  • mutlaka okunması gereken bir kitap. kadın hareketlerinin osmanlı ve türkiye'deki tarihi ve önlerine çıkan engelleri tarihsel gerçeklerle gün yüzüne çıkaran bir eser.