şükela:  tümü | bugün
 • kaf ve nun harfleriyle yazılan, “kün” (ol!) emrini anlatmak için, genellikle eski ( daha çok tasavvuf ve/veya batıni ) metinlerde / şiirlerde geçer.

  örnek;

  "kâf u nun" hıtabı izhâr olmadan
  biz bu kâinatın ibtidâsıyuz
  kimseler vâsıl-ı dîdâr olmadan
  ol "kaabe kavseyn"in ev ednâsıyuz

  yok iken âdem'le havvâ âlemde
  hak ile hak idik sırr-ı mübhemde
  bir gececik mihman kaldık meryem'de
  hazret-i isâ'nın öz babasıyuz
  ...
  edip harabi

  başka örnek ;
  ...
  arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
  kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam
  ...
  nesimi
 • "kâf u nun" hıtabı izhâr olmadan
  biz bu kâinatın ibtidâsıyuz
  kimseler vâsıl-ı dîdâr olmadan
  ol "kaabe kavseyn"in ev ednâsıyuz

  yok iken âdem'le havvâ âlemde
  hak ile hak idik sırr-ı mübhemde
  bir gececik mihman kaldık meryem'de
  hazret-i isâ'nın öz babasıyuz

  bize "peder" dedi tıfl-ı mesîhâ
  "rabbi erinî" deyü çağırdı mûsâ
  "len terânî" deyen biz idik ana
  biz tûr-ı sînâ'nın tecellâsıyuz

  "küntü kenz" remzinin olduk âgâhı
  "hakk al-yakîn" gördük cemâlullahı
  ey hoca bizdedir sırr-ı ilâhî
  biz hacı bektâş'ın fukarâsıyuz

  zâhidâ şânımız "innâ fetahnâ"
  harâbî kemteri serseri sanma
  bir kılı kırk yarar kâmiliz amma
  pir balım sultan'ın budalasıyuz

  edip harabi
 • allahım sen beyin erozyonlarımıza mukayyet ol, beni ve kardeşlerimi bu çöp düşüncelerden arındır. saygıyı, entelektüeliteyi daimi kıl, bilinçaltını kadir topbaş yönetiyormuş gibi davranmalardan esirge.

  ama hemen yeni bi' kun fe yekun çağrıştırdı. yeni vaka mı dedim. kendime kızgınım. :(