şükela:  tümü | bugün
 • kaf ve nun harfleriyle yazılan, “kün” (ol!) emrini anlatmak için, genellikle eski ( daha çok tasavvuf ve/veya batıni ) metinlerde / şiirlerde geçer.

  örnek;

  "kâf u nun" hıtabı izhâr olmadan
  biz bu kâinatın ibtidâsıyuz
  kimseler vâsıl-ı dîdâr olmadan
  ol "kaabe kavseyn"in ev ednâsıyuz

  yok iken âdem'le havvâ âlemde
  hak ile hak idik sırr-ı mübhemde
  bir gececik mihman kaldık meryem'de
  hazret-i isâ'nın öz babasıyuz
  ...
  edip harabi

  başka örnek ;
  ...
  arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
  kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam
  ...
  nesimi