şükela:  tümü | bugün
 • türkiye'ye kahve 16. asırda, kanuni sultan süleyman zamanında girdi ve evvela suriye'de, bilhassa halep ve şam şehirlerinde taammüm etti, istanbul'da da ilk kahvehane, hicretin 962 (miladın 1554) yılında açıldı. peçevili ibrahim efendi büyük şehirde bu kahvehanelerin açılışını şöylece naklediyor:
  "dokuz yüz altmış iki yılı hududunda halep'ten hakem namında bir herif ve şam'dan şems adında bir zarif gelip-avamın ve ayaktakımının kalabalık olarak bulunduğu- tahtakale'de birer büyük dükkân açıp kahveciliğe başladılar. keyfe müptela bazı yâran-ı safa, hususiyle okur yazar makulesinden nice zurefa bu kahvehanelerde toplandı, kimi kitap okur, kimi tavla ve satranç ile meşgul olur, kimi de yeni yazılmış gazeller getirip maariften bahsolunurdu. eskiden eşi dostu toplayıp sohbet etmek için ziyafetler tertip edilirdi,
  kahvehaneler açılınca bir iki akçe kahve parasıyla ondan ziyade cemiyet safası eder oldular."

  kahvehaneler istanbul'da süratle çoğaldı ve yayıldı, işsiz güçsüz takımı, bilhassa kadı ve müderris mazulleri vakit geçirmek için kahvehanelere devama başladı; mahallelerde imamlar, müezzinler, hatta büyükçe rütbe ve mansıp sahipleri bile kahvehane müşterisi oldular. kahvehanelerin halk ile dolup boşalması, bilhassa gençlerin, hatta tüysüz çocukların kahvehanelere girip çıkması, bazı mutaassip ulemayı kahvehaneler aleyhinde harekete geçirdi:
  "`birer mesavihanedir, kahvehanelere varmaktan meyhaneye varmak evladır` "demeye başladılar, camilerde, mescitlerde kahvehanelere gidilmemesi
  için vaizler, nasihatler verildi. nihayet ııı. murad zamanında: "her ne ki fahim mertebesine vara , yani kömür ola , sırf haramdır '' diye bir fetva verilerek ilk kahve yasağı çıktı ; kahvehaneler kapatıldı.

  (bkz: haşmetli yosmalar)
  (bkz: kahve yasağı)
  (bkz: osmanlı tarihinde yasaklar)
 • (bkz: kahvehane yasağı)
  bütün entryde kahvehane diye bahsettiğiniz bir şeyi neden kahve yasağı başlığı ile yazıyorsunuz? dikkat çekmek için mi?
 • çay kültürümüzü idame ettirmek için isabetli bir karardır. kesinlikle sonuna kadar destekliyorum.
 • özet: zabıtlar haneleri dolaşıp 3ü 1arada kahveleri topluyorlarmış.

  (bkz: kahve) (bkz: kahvehane)