şükela:  tümü | bugün
 • kalitenizin ölçüsü, boş zamanlarınızda ne yaptığınızdır. medeniyetlerin kalitesi de insanlara sağladığı boş zaman ve bunun kalitesi ile ölçülür.

  irwin edman
 • son zamanlarda yanlis kullanimi yuregimi burkan kelime.

  - ay berke cok kalite bir cocuk...
  - nitelikli sekilde siter seni insallah!
 • günlük hayatta her hangi bir şeyin niteliğini belirten bir sıfat olarak kullanılır. kaliteli jilet, kaliteli kağıt, kaliteli sucuk, kaliteli karı*, kalitesiz çiçek vs. gibi. çiçek örneğinden emin değilim yalnız işin ilmine vakıf olanların yaptığı tanımların bir kısmı dönem ödevi, kopyala-yapıştır marifetiyle aşağıya alınmıştır ki faydamız olsun geyik yapıyo demesinler;

  - kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır (ts-iso 9000).

  - kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür (amerikan kalite kontrol derneği-asqc).

  - kalite, bir malın ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir (avrupa kalite kontrol organizasyonu-eoqc).

  - kalite, ürün ya da hizmeti en ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir (japon sanayi standartları komitesi-jis).

  son olarak kalitenin dokuz boyutu, bence burası önemli kavramın zihnimizde sağlıklı şekillenmesi açısından;

  - güvenilirlik
  - zamanında teslim
  - basit üretim ve düşük maliyet
  - dayanıklılık
  - uygunluk
  - fonksiyonellik
  - estetik
  - servis olanakları
  - kalıcılık
 • fransizca nitelik anlamina gelen soz. turkce'mize de sessiz sedasiz girmi$tir guzelcene.
 • bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamı..
 • kalite, kimse bakmadığında da doğru olanı yapmaktır.
  -henry ford
 • joseph juran, kaliteyi "kullanıma uygunluk" olarak tanımlar. bunu da 3 aşamada; planlama- kontrol ve iyileştirme ile sabitler.

  philip crosby'e göreyse kalite "ihtiyaçlara uygunluk"tur. "sıfır hata" ile "ilk defada doğru yap" der.

  walter shewhart'ın denklemi devrim niteliğindedir. kalite, ürünlerdeki değil çalışma sürecindeki problemlerin çözümüdür. onun algoritması "planla- uygula- kontrol et- önlem al" hala kalite kontrolünde işlevseldir.

  edward deming, "hiç son bulmayan sürekli bir iyileştirme döngüsü" şeklinde tanımlama yaparken, kalite problemlerinin %94'ünün yöneticilere ait olduğunu söyleyerek çalışan dostu bir yaklaşım sergiler.

  armand vallin feigenbaum, sunulan ürün ya da hizmetin müşteriyi ekonomik olarak tatmin etmesi şeklinde kaliteyi tanımlarken literatüre kalite maliyetleri kavramını dahil eder.

  ishikawa ise totaliter hayalperestliği ile kalite "temel hedefi müşterinin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek"tir diyerek imkansızı hedefler.

  ve hepsi de endüstriyel kalitenin tanımlanmasında öncüdürler.

  tüm bu tanımlara ve diğer sektördeki açıklamalara baktığımızda, farklı aşamalar, farklı yollar, farklı kelimeler önerilse de ortak noktanın memnuniyet olduğunu görürüz. tartışmaya açık olarak kişisel tanımım ise kalitenin bireyde memnuniyet yaratan sistemler bütünü olduğu yönünde.
 • kullanıma uyumluluk veya kullanıcı şartlarına uygunluk.
  şartnamelere uygunluk ve güvenilirlik, bakımı yapılabilirlik ve bakım destek performansı.
  ifade edilen, ima edilen yada zorunlu olan yapısal karakteristikler setinin, ihtiyaç veya beklentileri karşılama derecesi.

  kalite = performans/beklentiler
 • kimilerine göre kalite mükemmellik değil ihtiyaçlara uygunluktur. buna göre mercedes markalı bir araba kaliteli olduğu kadar tofaş markalı bir araba da kalitedir. çünkü tofaş kişilerin ihtiyacına uygun nitelikteki bir arabayı üretebilmiştir.

  kimilerine göre kalite ürün veya hizmetin ne kadar iyi olduğu konusunda verilen karar ve müşteri tatminidir. fiyakalı bir tanım yapmak gerekirse kalite sorunlar ortaya çıkmadan önce engellenmesine yönelik tasarım üstünlüğüdür.

  şimdi bu tanımların çerçevesinde en geniş manasıyla kalite: kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan, ürün ve hizmetlere kullanım uygunluğu kazandıran, müşteri gereksinimlerine uygun üretim ve hizmet anlayışını egemen kılan ve böylece işletmelerin kamusal sorumluluklarını da olumlu olarak gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bir performans bütünüdür.
 • kalite kelimesi yıllarca güzellik, iyilik, pahalılık, tazelik ve hepsinde çok lüks gibi nitelikleri açıklamak için kullanılmıştır. çoğu zaman insanların “kaliteli araba “ dediklerinde, aslında bir çok ekstrası olan, içi deri kaplamalı v.s gibi bir lüks arabayı kastetmekte idiler. bir halı kaliteli halı diye tarif edildiğinde, aslında onun yüksek yoğunlukta ilmekli bir saf ipek veya yün olduğu kastedilmekteydi. bütün bunlar “kalite”nin anlaşılması güç ve başa çıkılması olanaksız bir kavram gibi görünmesine neden oluyordu.

  böyle kesin olmayan ve bir sürü anlam ifade eden bir şeyle nasıl başa çıkabilirsiniz? bu da kalitenin planlanmadan ve yönetilmeden önce kesin olarak tarif edilmesi gerektiğini göstermektedir.

  öyleyse kalite nedir?

  yukarıda belirtildiği gibi, eğer bu soruyu sorarsanız, sorduğunuz insan sayısı kadar cevap alırsınız. bunun nedeni kalitenin bireysel algılanma şeklidir. kalite ile güzellik arasında büyük bir benzerlik vardır. bana güzel olan size güzel değildir veya tam tersi olabilir. benim kaliteli bir ürün dediğim, size kaliteli bir ürün olarak görünmeyebilir. güzellik kişisel bir tattır ve siz şu deyimi mutlaka duymuşsunuzdur. ‘güzellik sahibinin gözündedir’. diğer bir deyişle güzelliğin algılanması kişisel görüş olayıdır. aynı şekilde insanların ürünlere, proseslere ve organizasyonlara gereksinmeleri ve bunlarla ilgli istekleri vardır ve bu nedenle kalite algılamaları gereksinmelerinin ne kadar iyi karşılandığına bağlıdır. böylece kalite; güzellik gibi, sahibinin gözündedir.

  tabii ki güzellik veya kalite, varlığın tek belirgin özelliği değildir, sadece karakteristiklerinin birini kapsar. bir sanat eserine baktığınızda, bir çok unsurun tek başına güzel olmadığını fakat bir bütün olarak güzel olduğunu görebilirsiniz. baktığınız nesne bir bütün olarak çirkin olabilir ama bir çok unsur veya özelliğini tek başına güzel bulabilirsiniz. aynı şekilde, ürünün sadece bir özelliği sizin o ürünü kaliteli bulmanızı sağlamaz. örneğin, bir araba çok güzel şekillendirilmiş, akıllıca düzenlenmiş, konforlu iç bölümü vardır ama motoru devamlı arızalanmaktadır. doğal olarak bu arabayı kaliteli bir ürün olarak değerlendirmezsiniz. bu nedenle kalite, güzellik gibi, bir varlığın tek bir özelliğini değil, isteklerin ne kadar iyi karşılandığını gösteren bütün özelliklerini kapsamaktadır.