şükela:  tümü | bugün
 • çoğu zaman kalite kontrol ile karıştırılan meslek. kalite güvence hammaddenin depoya girişinden - hatta malzeme için özel bir taşıma koşulu gerekiyorsa tedarikçiden çıkışından- itibaren ürünün piyasaya sürülmesine kadar, destek birimlerin işleyişi de dahil olmak üzere tüm süreçlerin içindedir.
 • işleyişin kalitesinin sağlanmasına kalite güvencesi, sağlayana kalite güvence; ürünlerin kalitesinin sağlanmasına kalite kontrol, sağlayana kalite kontrolcü denir.
 • değişiklik kontrolü ayrı, düzeltici önleyici faaliyeti ayrı,sapması ayrı,eğitimi ayrı serbest bırakması,denetimi ve gmp...
 • iş tanımı gereği bütün departmanlarla ortak çalışan, bütün süreçlere hakim olan ve dahası bütün süreçleri gözden geçiren departmandır.

  öncelikle firmanın risk yönetim metodolojisini kurgular. yönetim ve tüm departmanlarla ekipler oluşturarak risk ve fırsatları belirler. firmanın beraber çalıştığı tüm ilgililerinin beklentilerini analiz eder.

  kalite güvence, yönetimle birlikte; belirlediği risk ve fırsatlara göre kalite politikasını ve buna bağlı kalite hedeflerini belirler. kalite politikası ve kalite hedefleri ile ilişkili olarak bütün süreçleri analiz ederek standardize eder, performans göstergelerini belirler ve performans analizlerini yapar. belirlenen kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kaynak planlaması yapar ve takibinin sağlanması için izleme metotları oluşturur. periyodik değerlendirme raporları oluşturarak yöneticilerle paylaşır.

  altyapının, makine ve ekipmanın, insan gücünün bu süreçleri belirlenen standartlara uygun olarak yürütülmesi için kalifiye olup olmadığını değerlendirir ve bu kalifikasyonun sürekli iyileştirilmesi için faaliyetler yürütür.

  süreçlerin standardize edilmesi amacı ile görev tanımları, “standart operasyon prosedür”leri, iş talimatları, muayene-kontrol metotları vs. oluşturur; eğitimler planlar ve düzenler.

  standardize edilen süreçlerin belirlenen haritada ilerlemesi için değişiklikleri kontrol altına alır. süreçlerdeki sapmaları, üretim süreçleri için de spesifikasyon dışı sonuçları analiz eder, araştırmasını yürütür, gerekirse düzeltici-önleyici-iyileştirici faaliyetler tanımlar, uygular ve/veya uygulanmasını sağlar. periyodik olarak sistemi denetler. süreç girdilerinde uygunsuzlukların oluşmaması adına gerekli hallerde tedarikçileri de denetler.

  bu kapsamda müşteri şikayetlerini araştırır, çözümler ve raporlar. ihtiyaç duyduğu noktalarda diğer departmanlarla ekip oluşturma yoluyla ortak çalışır, ilgili bilgileri alır ve analiz eder. gerekli gördüğü hallerde kalite güvence liderliğindeki ekiple birlikte geri çağırma kararları alır.

  ek olarak kalite güvence departmanı, yukarıda bahsedemediğim daha birçok başlıkta da çalışarak; firmanın standart (uluslararası bir standarda da refere edebilir) bir şekilde hizmet vermesi için girdiler ile başlayan analizini hizmet-ürünün çıkışına kadar sürdürür. satış sonrası faaliyetleri kontrol eder ve girdi öncesi planlamayı organize eder. son tahlilde, toplamda tüm işleyişin nasıl yürütülmesi gerektiğini ortaya koyar, izler ve raporlar. yaşanan aksiliklerde ise çözüm sunar.

  not: daha anlaşılır olması adına birçok terimi değiştirerek kullandım. bundan kaynaklanan anlam bozuklukları olduysa affola.

hesabın var mı? giriş yap