şükela:  tümü | bugün soru sor
 • fikret şenses'in ders kitabı niteliğindeki eseri.
  özetle; az gelişmiş ülkelerin neden az geliştiği ve gelişmiş ülkelerin neden daha çok geliştiği sorusuna güzel analizlerle cevap veren bir kitaptır.
 • (bkz: iktisadi kalkınma)
  bir ekonomide üretim ve kişi başı gelir artışının dışında, sosyo-kültürel yapının da geliştirilmesine yönelik çalışmaları anlatan bir kavramdır. kalkınma iktisadı azgelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. iktisadi kalkınmayı gösteren ekonomik, sosyal, demografik ölçütler vardır. ekonomik ölçütler : milli gelir düzeyindeki reel artış, gelir dağılımı, kişi başı reel milli gelir artışı,kaynak kullanım düzeyi vb
  sosyal ölçütler : insanın yaşam kalitesini belirleyen ölçütlerdir. okuma-yazma oranı, kişi başına düşen doktor sayısı, çevre vb
  demografik ölçütler: nüfus yapısı, yerleşkesi vb
 • 2.dünya savaşı sonrası, neoklasik iktisattan ayrı bir şekilde gelişen, alt disiplin.
  az gelişmiş ülkelerin gelişmesi için, gelişmiş ülke iktisatçılarının kafa yorduğu alan.
 • (bkz: vedat milor)