1. 20. yüzyıl başlarında önce askerler sonra sivil erkekler tarafından da giyilen kesilmiş koni biçiminde, iki yandan hafifçe bastırılmış bir başlık. kafkasya kökenli olduğu sanılmaktadır. türkiye'ye rusya'dan gelen aydınlar tarafından getirilmiştir. türkçülüğün simgesi olarak algılanmış ve kurtuluş savaşı sırasında yaygınlaşmıştır. bilinenin aksine, kadınlar tarafından da kullanılmıştır.