şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ***2010-2011 şampiyonu trabzonspor***

  mustafa kemal atatürk'ün bir dönem kendi mefkuresine kendisinin verdiği isim.

  zira o zamanlar dili öztürkçeleştirmek çabaları vardır ve kemal arapça bir kelimedir. kamal ise kemal'e en çok benzeyen, eski türkçede "kale" anlamına geldiği iddia edilen bir kelimedir.

  zamanla unutulmuştur.(bkz: geçmiş zaman olur ki)
 • kemalizm'in 1935 chp programının girişinde ses uyumu kuralına göre yazıldığı biçimi. daha sonra, 1943 ve 1947 programlarında kemalizm diye geçer.
 • şeref aykut isimli atatürk şakşakçısı (malesef şakşakçı atatürk'ün bile olsa hoş karşılanmamalı) bir adamın yazdığı 1936 istanbul çıkışlı efsane kitap.
  atatürk'ü her fırsatta yermeye çalışan grup için bundan iyi malzeme olamaz.
  çünkü herif, bu kitabında kemalizmi bir din olarak ilan ediyor; adı da kamalizm!

  ----
  ...fikirlerle ve daha sonraları yürüyen göğdelen rasyonel, sosyolojik, markıst, faşist rejim ideolojileri ile izaha çalışmak da fazla iş olur. kamalizm bunların üstünde yalnız yaşamak dinini aşılayan ve bütün prensiplerini ekonomik temeller üzerine kuran bir dindir. ötekilerinde uluslara ve insanlığa zorla ve ağır basarak sarkan ve seken yerler pek çoktur. kamalizm, inana damga vurarak kalkınmış değildir. inanı gönülleri kazanarak yaratmış ve yükselttiği için yükselmiştir.amaçladığı gaye de ulusun kalkınma davasıdır. bunu yürüten de hiç şaşmıyan ve şaşırtmıyan say duyduk selim akıldır. işte atatürk'ün büyük eserini toplıyan " cumhuriyet halk partisinin " proğramı üzerinde... (kitabın önsözünden)
  ----
 • 35 büyük kurultayında parti programının girişinde şöyle yer alır:

  partinin güttüğü bu esaslar kamalizm prensipleridir.

  bu belge "kemalizm yoktur", "atatürk bir ideoloji kurmamıştır" diyenlere ayan beyan kapaktır.

  bu kapak, harp okulları birinci sınıfta okutulan siyasi tarih kitabını yazan, bu kitabı müfredata koyan ve kitabı okutturanların başına da çok uygundur.
 • atatürk'ün, kemal'den kamal'a geçtiği 1930'ların ikinci yarısında, nasıl ki la turquie kemaliste bile birdenbire la turquie kamaliste olduysa kemalizm de kamâlizm olup çıkmıştır. yalnız lütfen dikkat buyurunuz: kamalizm değil, kamâlizm. yani ikinci a harfinin üzerinde şapka işareti var.

  mehmet şeref aykut'un kamâlizm adıyla yayımlanan kitabında çok özel bir kamâlizm tarifi bulunur:

  "türk devrimini son asırların değişikliklerini hazırlayan fikirlerle ve daha sonra yürüyen, göğdelenen rasyonel, sosyolojik, marksist, faşist rejim ve ideolojileri ile çalışmak da fazla bir iş olur. kamâlizm bunların üstünde yalnız yaşamak dinini aşılayan ve bütün prensiplerini ekonomik temeller üzerine kuran bir dindir. ötekilerinde uluslara ve insanlığa zorla ve ağır basarak sarkan ve seken yerler pek çoktur. kamâlizm, inana damga vurarak kalkınmış değildir. inanı gönülleri kazanarak yaratmış ve yükselttiği için yükseltmiştir. amaçladığı gaye de ulusun kalkınma davasıdır. bunu yürüten de hiç şaşırtmayan sağduyu, selim akıldır."
 • kemal kelimesi mükemmel kelimesini türetir.
  mükemmellik de allah'ta aranır malum canlıda bulunmaz.
  (bkz: mükemmel iyinin düşmanıdır)
  oysa kamal kama kökünden türmiş bir "korunaklı yer" anlamı taşır.
  tekâmül ederek mükemmelleşmiş değil, bozulmadan kalarak kale'leşmiş.
  anlam ayrılığı incedir.

  daha düz bakarsak olaya, kemâl telaffuzu ingilizcede deve yi andırır (bkz: camel)