şükela:  tümü | bugün
 • dövizin yine dövizle işlem görmesi....

  ve ayrıca, taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması için uygulanan işlem bedeli...
 • para yerine geçen ödeme yapılabilen her türlü çek çük yabancı para gibi araçların tümüne kambiyo denir
 • madeni ve kağıt para şeklindeki tüm yabancı ülke paraları ve bu paralarla ödeme yapabilen her tür hesap,belge,bono,poliçe,çek vb. parasal araçların tümüne verilen isim...
 • türk ticaret kanunu'nun 3. kitap 4. faslında yer alan "kambiyo senetleri" terimi altında poliçe, emre muharrer senet ya da bono ve çek söz konusu edilmektedir. kambiyo senedi terimi, isviçre kanunu ve doktrindeki "effets de change" teriminin çevirisi olarak görünmektedir.

  türk doktrininde bazı yazarlar, kambiyo senedi yerine "ticari senet" terimini kullanmayı tercih etmektedir. kambiyo senetlerine özgü nitelikler şunlardır:

  kambiyo senetlerinde saklı (mahfuz) olan hak senet ile beraber doğar, senetten önce yoktur.

  kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdir.

  kambiyo senetleri şekil şartlarına tâbidirler; örnek vermek gerekirse "poliçe" sözcüğünün senet metninde bulunmaması, o senedin poliçe olarak kabulüne engel olur.

  kambiyo senetleri devir, ödeme, üzerlerine imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklarını kullanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar, söz konusu senetlere bağlı alacakların takibi, zamanaşımı bakımınlarından özel kurallara tâbidirler.

  kambiyo senetlerinde kanuni veya kazai atıfet mehilleri geçerli değildir.

  bu senetlerin tarihte ilk defa nerede ve ne şekilde kullanıldığı tartışmalıdır. bazı kaynaklar eski çin'de vii. ve x. yüzyıllar arasında kambiyo senetlerine benzeyen senetlerin varlığını belirtmektedir. bugünkü anlamda kambiyo senetlerinin xii. yüzyılda italya'da ortaya çıktığı sanılmaktadır.

  kambiyo hukuku ilk defa 1673'te fransa'da ordonans ile kanunlaştırılmıştır; yine 1807 fransız ticaret kanunu hükümleri 1673 ordonansı hükümlerini tekrar etmiştir. türkiye'de 1850 tarihli kanunnamei ticaret'teki kambiyo senetlerine ilişkin hükümler fransız ticaret kanunu'nun bir çevirisi idi.

  ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi, kambiyo hukukunun birleştirilmesi sorununu ortaya çıkartmıştır. bu yöndeki uluslararası çalışmalar sonucunda 7 haziran 1930'da cenevre'de üç sözleşme kabul edilmiş, bu sözleşmeler, 1 ocak 1934'te yürürlüğe girmiştir. türkiye de 1957 tarihli ticaret kanunu ile cenevre sözleşmesi'ne taraf olmuştur.
 • italyancadan gelir.sanırım oraya da latinceden geçmiştir.bu kelimen türkçeye yerleşme sebebi de türk muhasebe ve hukuk sistemi hazırlanırken italyanlardan kopya çekmemizdir.
 • (bkz: yurt disi havale)
  (bkz: swift)
 • eskiden frenkler bir memleketten yek diğerine, misal almanya'dan italya'ya gider iken her adım başı bir derebeylik bulunduğu için yanlarında para taşıyamaz, taşısalar da ol parayı menzile götüremezlermiş. (bkz: ya paranı ya canını)
  bunun çözümü için de şöyle bir yöntem bulmuşlar: seyyah gidip almanya'da bir adama altınlarını verirmiş. altınları alan kişi de bir kağıda kendi el yazısıyla: "falanca kişiye bu evrakı verdiği yerde şu kadar akçe verile" yazar sonra bu kağıdı ortasından yırtarmış. evet cart diye yırtarmış, ikiye ayırırmış.
  bu parçalardan birini seyahat edecek olan kişiye verir, diğerini o seyyahın gideceği yerdeki meslektaşına gönderirmiş. seyyah da gideceği yere vardığı zaman italya'daki meslektaşa, ki adamın adı kambiyo imiş, ol yarım parçayı verirmiş. kendi elindeki parçayla seyyahın verdiğinin tam ettiğini gören banker de adamcağızın parasını orada ibraz edermiş.
  sonradan bu işi yapan kişiler iyice organize olmuşlar ve birbirlerine yırtık parça göndermektense birbirlerinin çeşitli alametlerine (bkz: çek)(bkz: bono)(bkz: poliçe) itibar eder olmuşlar. böylece bugün kambiyo senedi dediğimiz ticari hayatta para taşınma kolaylığı sağlayan belgeler ortaya çıkmış.
 • bir ece ayhan şiiridir.

  "
  istemiyorum biliyorsun
  geceleri kapkara düşünceli şapkasız
  bidenbire sokaklar arasında raslanmış bir kambiyo
  siterlinle dolarla lirayla biliyorsun istemiyorum

  sabahlara kadar dayak yemiş bir kadın
  öznel pencereler bir de kent dikkat ettinse
  neden böyle çırılçıplak olduğumuzu
  şimdi daha iyi anlıyorsun değil mi
  neden dövülmüş bir kadın

  belki bir gün belki eve dönmekten
  utanıyorum gölgesiz bomboş yenilmiş bir takım gibi
  belki bir gün belki
  küstahça şapkasız ters çevrilmiş eldivenlerle
  papuçlarımı sürüyerek ıslık çalarak kapıda

  bugece de sen döv beni
  kambiyo öylesine çoktan kapanmış ki
  neredeyse açılacak
  belediye saati koşu koşuyor cebimde

  bugece de sen döv beni gizemsel bir caddede
  oruçluyum dövülmeden limon gibi ay
  bin yıldır şapkasız eve pencerelere dönemiyorum
  istemiyorum biliyorsun.
  "
 • hastanede bir servis ismini çağrıştırsa da, bankacılık deryasında dövize dayalı yapılan her türlü işlem bu başlık altında sınıflanır.

  döviz veya efektif alımı-satımı, döviz kredisi, döviz üzerine düzenlenmiş çek, döviz havalesi, yabancı para teminat mektupları, ithalat akreditifi, ihracat kredisi vs gibi tüm işlemler kambiyo işlemidir.