şükela:  tümü | bugün
 • devletin doğrudan vatandaşına harcadığı paranın transfer harcamaları dışında kalan kısmı. (bkz: diyebilir miyiz şansal)
 • transfer harcamalarınıda içinde barındıran g ile ifade edilen maliye enstrümanlarının en önemlilerindendir. milli geliri artırma özelliğine sahip olduklarından enjektörlerin içinde anılmaktadır. diğer artırıcılar kamu harcaması (g) ile beraber i (yatırım) x (ihracat). bunları yazmışken sızıntılarıda şuracıkta paylaşayım. tasarruflar (s) ithalat (m) vergiler (t)
  ps: tüm bu semboller büyük harf.
 • maliye politikası uygulamalarında kullanılan araçlardan bir tanesi. farklı konjonktürel durumlarda artırılarak ya da azaltılarak ekonomi dengeye getirilmeye çalışılır.

  enflasyonist dönemlerde (her zaman için geçerli olmasa da ekonominin genişlediği dönemlerde de diyebiliriz.) kamu harcamalarını azaltmak mantıklıdır. aynı şekilde daralma (deflasyonist) dönemlerinde artırmak mantıklıdır. bu davranışlardaki esas dayanak ise kamu harcamalarının çarpan sayesinde ekonomiye yapacağı etkidir. kamu harcamalarının artırılması ile toplam talep artırılabilir ve bu da milli geliri artırıcı ve ekonomiyi genişletici bir etki yaratır. azaltılması da tam tersi şekilde toplam talebi azaltarak daraltıcı bir etki yapar.

  kamu harcamalarının finansmanının nasıl yapıldığı da maliye politikası bakımından önemlidir. örneğin deflasyonist bir durumla mücadele etmeye çalışıyorsak kamu harcamalarını artırırken bu harcamaları finanse etmek için vergiler yerine borçtan yararlanmak mantıklıdır. zira kamu harcamalarını artırmak ekonomiyi genişletirken, vergilerin artması daraltıcı etki yaparak genişletici etkiyi azaltır ve istenen sonuç alınamaz. fakat borçlanarak finanse ettiğimizde verginin getireceği daraltıcı etkiden korunmuş oluruz. bu noktada borçlanmanın yapıldığı kesim de önemlidir. örneğin borçlanmayı hane halkından yaparsak bu tüketimleri kısıcı bir etki yaparak istediğimiz etkinin gerçekleşmesini önler. fakat merkez bankası ya da bankalar kaynaklı borçlanmada genişletici etki törpülenmez ve istediğimiz etkiyi alabiliriz. aynı şekilde dış borçlar da yatırıma yönlendirilmek kaydıyla mantıklı olabilir.

  maliye politikası uygulamasında etkisi en büyük olan kamu harcaması reel kamu harcamalarıdır. yani cari ve yatırım harcamaları. transfer harcamaları da marjinal tüketim eğilimi 1'e yakın olan kesime yapılıyorsa bu da deflasyonist dönemde reel harcamalar kadar etkili bir sonuç verebilir.
 • bireylerin kendilerinin finanse edemedikleri ihtiyaclar. savunma, güvenlik, sağlık, eğitim vb
 • kamu harcamaları büyüme için arttırılsa bütçe açığı fevkalade artacak. harcama yapılmasa zorunlu hizmetlerde aksama olacak. iki ucu buzlu değnek hesabı son zamanlarda çokça duyulur oldu.
  fark etmişsinizdir kamu harcamalarının yarım kalanlarına yeniden kazma vurulmaya başlandı. faydalarını orta vadede göreceğimiz hizmetler şimdilik devam ettiriliyor.