şükela:  tümü | bugün
 • http://www2.tbmm.gov.tr/d21/1-0930.pdf adresinde tam metni bulunabilecek yasa. kemal dervis döneminde güçlü ekonomiye geçiş programı çerçevesinde meclis'te görüşülürken akp'nin ciddi muhalefetiyle karşılaşan yasa, yürürlük tarihinin 1 ocak 2003 olması sebebiyle ve kaderin garip bir cilvesiyle akp iktidarına nasip oldu. erteleme tartışmaları sürüyor, ancak kimsenin baseni "şeffaflığa karşı" damgasını yemeye yetmiyor. eşik değerlerdeki bir-iki düzeltme sonrası ve imf baskısıyla yürürlüğe girmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.
 • sanıldığının aksine devletin tüm ihale işlemlerini kapsamaz.kamunun yapacağı kira,trampa,mülkiyetten gayrı hak tesisi gibi işlemlerde uygulanan kanun,2886 sayılı devlet ihale kanunudur hala.4734,alım,satım ve hizmet ihalelerinde uygulanacak olan kanundur.bir başka deyişle,iki ihale kanunu da yürürlüktedir.
 • -kamu ihale kanunu-

  kanun no: 4734
  kabul tarihi: 04.01.2002
  resmi gazete sayi: 24648
  resmi gazete tarihi: 22.01.2002

  birinci kisim
  genel hükümler
  birinci bölüm
  uygulama ilkeleri
  amaç
  madde 1. - bu kanunun amaci, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altinda bulunan veyahut kamu kaynagi kullanan kamu kurum ve kuruluslarinin yapacaklari ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
  kapsam
  madde 2. - asagida belirtilen idarelerin kullaniminda bulunan her türlü kaynaktan karsilanan mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin ihaleleri bu kanun hükümlerine göre yürütülür:
  a) genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bagli; döner sermayeli kuruluslar, birlikler, tüzel kisiler.
  b) enerji, su, ulastirma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil, kamu iktisadi kuruluslari ile iktisadi devlet tesekküllerinden olusan kamu iktisadi tesebbüsleri.
  c) sosyal güvenlik kuruluslari, fonlar, özel kanunlarla kurulmus ve kendilerine kamu görevi verilmis tüzel kisilige sahip kuruluslar (mesleki kuruluslar hariç) ile bagimsiz bütçeli kuruluslar.
  d) (degisik : 12/6/2002 - 4761/ 10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin dogrudan veya dolayli olarak birlikte ya da ayri ayri sermayesinin yarisindan fazlasina sahip bulunduklari her çesit kurulus, müessese, birlik, isletme ve sirketler.
  e) 4603 sayili kanun kapsamindaki bankalarin yapim ihaleleri.
  ancak, tasarruf mevduati sigorta fonu ve bu fonun hisselerine kismen ya da tamamen sahip oldugu bankalar ile 4603 sayili kanun kapsamindaki bankalar ( (e) bendinde belirtilen yapim ihaleleri hariç) bu kanun kapsami disindadir.
  istisnalar
  madde 3. - a) kanun kapsamina giren kuruluslarca, kurulus amaci veya mevzuati geregi islemek, degerlendirmek, iyilestirmek veya satmak üzere dogrudan üreticilerden veya ortaklarindan yapilan tarim veya hayvancilikla ilgili ürün alimlari,
  b) savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili; uçak, helikopter, gemi, denizalti, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizati ve sistemleri ile bunlarin arastirma-gelistirme, modernizasyon ile yazilim ve mühimmat ihaleleri ile devlet güvenlik istihbarati kapsaminda, hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alimlari,
  c) uluslararasi anlasmalar geregince saglanan dis finansman ile yaptirilacak olan ve finansman anlasmasinda farkli ihale usul ve esaslarinin uygulanacagi belirtilen mal veya hizmet alimlari ile yapim isleri,
  d) idarelerin yabanci ülkelerdeki kuruluslarinin mal veya hizmet alimlari ile yapim isleri,
  e) (degisik : 12/6/2002 - 4761/ 11 md.) kanun kapsamina giren kuruluslarin; adalet bakanligina bagli ceza infaz kurumlari, tutukevleri isyurtlari kurumlari, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bagli yetistirme yurtlari, millî egitim bakanligina bagli üretim yapan okullar ve merkezler ile tarim bakanligina bagli enstitü ve üretme istasyonlari tarafindan bizzat üretilen mal ve hizmetler için anilan kuruluslardan, devlet malzeme ofisi ana statüsünde yer alan mal ve malzemeler için ise devlet malzeme ofisi genel müdürlügünden yapacaklari alimlar,
  f) ulusal arastirma gelistirme kurumlarinin yürüttügü ve destekledigi arastirma-gelistirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alimlari,
  g) (ek : 12/6/2002 - 4761/ 11 md.) kamu iktisadi tesebbüsleri, özellestirme kapsam ve programinda bulunan kuruluslar ile bunlarin dogrudan veya dolayli olarak birlikte ya da ayri ayri sermayesinin yarisindan fazlasina sahip olduklari kuruluslarin; uluslararasi kurallara göre yürütmesi gereken ve uluslararasi piyasanin kosullarina göre anlik karar verme zorunlulugu bulunan faaliyetlerine iliskin olarak, ilgili veya bagli bulunulan bakanligin teklifi üzerine kurum tarafindan belirlenecek mal veya hizmet alimlari;
  bu kanuna tâbi degildir.
  tanimlar
  madde 4. - bu kanunun uygulanmasinda;
  mal : satin alinan her türlü ihtiyaç maddeleri ile tasinir ve tasinmaz mal ve haklari,
  hizmet : bakim ve onarim, tasima, haberlesme, sigorta, arastirma ve gelistirme, muhasebe, piyasa arastirmasi ve anket, danismanlik, mimarlik ve mühendislik, tanitim, basim ve yayim, temizlik, yemek hazirlama ve dagitim, toplanti, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki egitim, fotograf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazilim hizmetlerini, tasinir ve tasinmaz mal ve haklarin kiralanmasini ve benzeri diger hizmetleri,
  yapim : bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimani, rihtim, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapi, boru iletim hatti, haberlesme ve enerji nakil hatti, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak islahi, taskin koruma ve dekapaj gibi her türlü insaat isleri ve bu islerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarim, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yikma, güçlendirme ve montaj isleri ile benzeri yapim islerini,
  tedarikçi : mal alimi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kisileri veya bunlarin olusturduklari ortak girisimleri,
  hizmet sunucusu : hizmet alimi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kisileri veya bunlarin olusturduklari ortak girisimleri,
  danisman : danismanlik yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yarari için kullanan, danismanligini yaptigi isin yüklenicileri ile hiçbir organik bag içinde bulunmayan, idareden danismanlik hizmeti karsiligi disinda hiçbir kazanç saglamayan ve danismanlik hizmetlerini veren hizmet sunucularini,
  yapim müteahhidi : yapim isi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kisileri veya bunlarin olusturduklari ortak girisimleri,
  aday : ön yeterlik için basvuran gerçek veya tüzel kisileri veya bunlarin olusturduklari ortak girisimleri,
  ortak girisim : ihaleye katilmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kisinin aralarinda yaptiklari anlasma ile olusturulan grubu,
  istekli : mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapim müteahhidini,
  yerli istekli : türkiye cumhuriyeti vatandasi gerçek kisiler ile bu gerçek kisilerin olusturdugu tüzel kisilikleri,
  yüklenici : üzerine ihale yapilan ve sözlesme imzalanan istekliyi,
  idare : ihaleyi yapan bu kanun kapsamindaki kurum ve kuruluslari,
  ihale yetkilisi : idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluguna sahip kisi veya kurullarini,
  basvuru belgesi : belli istekliler arasinda ihale usulünde ön yeterlige katilan aday tarafindan yeterliginin tespitinde kullanilmak üzere sunulan belgeleri,
  ihale dokümani : ihale konusu mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinde; isteklilere talimatlari da içeren idari sartnameler ile yaptirilacak isin projesini de kapsayan teknik sartnameler, sözlesme tasarisi ve gerekli diger belge ve bilgileri,
  ön proje : belli bir yapinin kesin ihtiyaç programina göre; gerekli arazi ve zemin arastirmalari yapilmadan, bilgilerin halihazir haritalardan alindigi, çevresel etki degerlendirme ve fizibilite raporlari dahil elde edilen verilere dayanilarak hazirlanan plân, kesit, görünüs ve profillerin belirtildigi bir veya birkaç çözümü içeren projeyi,
  kesin proje : belli bir yapinin onaylanmis ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin arastirmalari yapilmis olan, yapi elemanlarinin ölçülendirilip boyutlandirildigi, insaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildigi projeyi,
  uygulama projesi : belli bir yapinin onaylanmis kesin projesine göre yapinin her türlü ayrintisinin belirtildigi projeyi,
  ihale : bu kanunda yazili usul ve sartlarla mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin istekliler arasindan seçilecek birisi üzerine birakildigini gösteren ve ihale yetkilisinin onayini müteakip sözlesmenin imzalanmasi ile tamamlanan islemleri,
  teklif: bu kanuna göre yapilacak ihalelerde isteklinin idareye sundugu fiyat teklifi ile degerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
  açik ihale usulü: bütün isteklilerin teklif verebildigi usulü,
  belli istekliler arasinda ihale usulü: ön yeterlik degerlendirmesi sonucunda idare tarafindan davet edilen isteklilerin teklif verebildigi usulü,
  pazarlik usulü: bu kanunda belirtilen hallerde kullanilabilen, ihale sürecinin iki asamali olarak gerçeklestirildigi ve idarenin ihale konusu isin teknik detaylari ile gerçeklestirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyati isteklilerle görüstügü usulü,
  dogrudan temin: bu kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçlarin, idare tarafindan davet edilen isteklilerle teknik sartlarin ve fiyatin görüsülerek dogrudan temin edilebildigi usulü,
  sözlesme: mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinde idare ile yüklenici arasinda yapilan yazili anlasmayi,
  kurum: kamu ihale kurumunu,
  kurul : kamu ihale kurulunu,
  ifade eder.
  temel ilkeler
  madde 5. - idareler, bu kanuna göre yapilacak ihalelerde; saydamligi, rekabeti, esit muameleyi, güvenirligi, gizliligi, kamuoyu denetimini, ihtiyaçlarin uygun sartlarla ve zamaninda karsilanmasini ve kaynaklarin verimli kullanilmasini saglamakla sorumludur.
  aralarinda kabul edilebilir dogal bir baglanti olmadigi sürece mal alimi, hizmet alimi ve yapim isleri birarada ihale edilemez.
  esik degerlerin altinda kalmak amaciyla mal veya hizmet alimlari ile yapim isleri kisimlara bölünemez.
  bu kanuna göre yapilacak ihalelerde açik ihale usulü ve belli istekliler arasinda ihale usulü temel usullerdir. diger ihale usulleri kanunda belirtilen özel hallerde kullanilabilir.
  ödenegi bulunmayan hiçbir is için ihaleye çikilamaz.
  ilgili mevzuati geregince çevresel etki degerlendirme (çed) raporu gerekli olan islerde ihaleye çikilabilmesi için çed olumlu belgesinin alinmis olmasi zorunludur. ancak, olaganüstü haller ve deprem durumlarinda çed raporu aranmaz.
  ihale komisyonu
  madde 6. - ihale yetkilisi, biri baskan olmak üzere, ikisinin ihale konusu isin uzmani olmasi sartiyla, ilgili idare personelinden en az dört kisinin, genel ve katma bütçeli kuruluslarda maliye memurunun, digerlerinde ise muhasebe veya malî islerden sorumlu bir personelin katilimiyla kurulacak en az bes ve tek sayida kisiden olusan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.
  ihaleyi yapan idarede ihale konusu isin uzmaninin bulunmamasi halinde, bu kanun kapsamindaki idarelerden komisyona üye alinabilir.
  gerekli incelemeyi yapmalarini saglamak amaciyla ihale islem dosyasinin birer örnegi, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
  ihale komisyonu eksiksiz olarak toplanir. komisyon kararlari çogunlukla alinir. kararlarda çekimser kalinamaz. komisyon baskani ve üyeleri oy ve kararlarindan sorumludur. karsi oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararina yazmak ve imzalamak zorundadir.
  ihale komisyonunca alinan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon baskan ve üyelerinin adlari, soyadlari ve görev unvanlari belirtilerek imzalanir.
  ihale islem dosyasi
  madde 7. - ihalesi yapilacak her is için bir islem dosyasi düzenlenir. bu dosyada ihale yetkilisinden alinan onay belgesi ve eki yaklasik maliyete iliskin hesap cetveli, ihale dokümani, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafindan sunulan basvurular veya teklifler ve diger belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlari gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.
  ikinci bölüm
  ihaleye katilim kurallari
  esik degerler
  madde 8. - (degisik : 12/6/2002 - 4761/ 12 md.) bu kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasinda yaklasik maliyet dikkate alinarak kullanilacak esik degerler asagida belirtilmistir:
  a) genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alimlarinda üçyüzmilyar türk lirasi.
  b) kanun kapsamindaki diger idarelerin mal ve hizmet alimlarinda besyüzmilyar türk lirasi.
  c) kanun kapsamindaki idarelerin yapim islerinde onbirtrilyon türk lirasi.
  (son fikra mülga : 12/6/2002 - 4761/ 12 md.)
  yaklasik maliyet
  madde 9. - mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin ihalesi yapilmadan önce idarece, her türlü fiyat arastirmasi yapilarak katma deger vergisi hariç olmak üzere yaklasik maliyet belirlenir ve dayanaklariyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir ve bu yaklasik maliyetin ihale sonuçlanincaya kadar gizliligi korunur.
  ihaleye katilimda yeterlik kurallari
  madde 10. - ihaleye katilacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine iliskin olarak asagida belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:
  a) ekonomik ve malî yeterligin belirlenmesi için;
  1) bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,
  2) isteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri,
  3) isteklinin is hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu is ile ilgili taahhüdü altindaki ve bitirdigi is miktarini gösteren belgeler.
  b) mesleki ve teknik yeterligin belirlenmesi için;
  1) isteklinin, mevzuati geregi ilgili odaya kayitli olarak faaliyette bulundugunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili oldugunu kanitlayan belgeler,
  2) isteklinin ihale konusu is veya benzer islerde; mal ve hizmet alimlari için son bes yil içinde, yapim isleri için ise son onbes yil içinde kamu veya özel sektörde sözlesme bedelinin en az % 70'i oraninda gerçeklestirdigi veya denetledigi veyahut yönettigi idarece kusursuz kabul edilen benzeri islerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,
  3) isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, arastirma-gelistirme faaliyetlerine ve kaliteyi saglamasina yönelik belgeler,
  4) isteklinin organizasyon yapisina ve ihale konusu isi yerine getirmek için yeterli sayida ve nitelikte personel çalistirdigina veya çalistiracagina iliskin bilgi ve/veya belgeler,
  5) ihale konusu hizmet veya yapim islerinde isteklinin yönetici kadrosu ile isi yürütecek teknik personelinin egitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,
  6) ihale konusu isin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diger ekipmana iliskin belgeler,
  7) istekliye dogrudan bagli olsun veya olmasin, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluslara iliskin belgeler,
  8) ihale konusu isin ihale dokümaninda belirtilen standartlara uygunlugunu gösteren, uluslar arasi kurallara uygun sekilde akredite edilmis kalite kontrol kuruluslari tarafindan verilen sertifikalar,
  9) idarenin talebi halinde dogrulugu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek mallarin numuneleri, kataloglari ve/veya fotograflari.
  ihale konusu isin niteligine göre yukarida belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik degerlendirmesinde kullanilacagi, ihale dokümaninda ve ihale veya ön yeterlige iliskin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.
  (ek : 12/6/2002 - 4761/ 13 md.) birinci fikranin (b) bendinin (2) numarali alt bendinde belirtilen belgelerden, yapim ve yapimla ilgili hizmet islerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alinanlarda gerçek kisinin mühendis veya mimar olma sarti aranir. is bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kisi veya kuruluslarin disindaki istekliler tarafindan kullanilamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satilamaz. bu belge sahiplerinin kuracaklari veya ortak olacaklari tüzel kisiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kisiligin yarisindan fazla hissesine sahip olmalari, her ihalede bu oranin aranmasi ve teminat süresince bu oranin muhafaza edilmesi zorunludur. yönetim ve denetim faaliyetleri nedeniyle alinacak belgeler, en fazla beste bir oraninda dikkate alinir.
  asagida belirtilen durumlardaki istekliler ihale disi birakilir:
  a) iflas eden, tasfiye halinde olan, isleri mahkeme tarafindan yürütülen, konkordato ilân eden, islerini askiya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
  b) iflasi ilân edilen, zorunlu tasfiye karari verilen, alacaklilara karsi borçlarindan dolayi mahkeme idaresi altinda bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
  c) türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarinca kesinlesmis sosyal güvenlik prim borcu olan.
  d) türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarinca kesinlesmis vergi borcu olan.
  e) ihale tarihinden önceki bes yil içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayi yargi karariyla hüküm giyen.
  f) ihale tarihinden önceki bes yil içinde, ihaleyi yapan idareye yaptigi isler sirasinda is veya meslek ahlakina aykiri faaliyetlerde bulundugu bu idare tarafindan ispat edilen.
  g) ihale tarihi itibariyle, mevzuati geregi kayitli oldugu oda tarafindan mesleki faaliyetten men edilmis olan.
  h) bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yaniltici bilgi ve/veya sahte belge verdigi tespit edilen.
  i) 11 inci maddeye göre ihaleye katilamayacagi belirtildigi halde ihaleye katilan.
  j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranislarda bulunduklari tespit edilen.
  ihaleye katilamayacak olanlar
  madde 11. - asagida sayilanlar dogrudan veya dolayli veya alt yüklenici olarak, kendileri veya baskalari adina hiçbir sekilde ihalelere katilamazlar:
  a) bu kanun ve diger kanunlardaki hükümler geregince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katilmaktan yasaklanmis olanlar ile 3713 sayili terörle mücadele kanunu kapsamina giren suçlardan ve organize suçlardan dolayi hükümlü bulunanlar.
  b) ilgili mercilerce hileli iflas ettigine karar verilenler.
  c) ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kisileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kisiler.
  d) ihaleyi yapan idarenin ihale konusu isle ilgili her türlü ihale islemlerini hazirlamak, yürütmek, sonuçlandirmak ve onaylamakla görevli olanlar.
  e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen sahislarin esleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayin hisimlari ile evlatliklari ve evlat edinenleri.
  f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortaklari ile sirketleri (bu kisilerin yönetim kurullarinda görevli bulunmadiklari veya sermayesinin % 10'undan fazlasina sahip olmadiklari anonim sirketler hariç).
  ihale konusu isin danismanlik hizmetlerini yapan yükleniciler bu isin ihalesine katilamazlar. ayni sekilde, ihale konusu isin yüklenicileri de o isin danismanlik hizmeti ihalelerine katilamazlar. bu yasaklar, bunlarin ortaklik ve yönetim iliskisi olan sirketleri ile bu sirketlerin sermayesinin yarisindan fazlasina sahip olduklari sirketleri için de geçerlidir.
  ihaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmus olursa olsun vakif, dernek, birlik, sandik gibi kuruluslar ile bunlarin kurmus olduklari veya ortak olduklari sirketler bu idarelerin ihalelerine katilamazlar.
  bu yasaklara ragmen ihaleye katilan istekliler ihale disi birakilarak geçici teminatlari gelir kaydedilir. ayrica, bu durumun tekliflerin degerlendirmesi asamasinda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapilmissa, teminati gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
  sartnameler
  madde 12. - ihale konusu mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin her türlü özelligini belirten idari ve teknik sartnamelerin idarelerce hazirlanmasi esastir. ancak, mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin özelligi nedeniyle idarelerce hazirlanmasinin mümkün olmadiginin ihale yetkilisi tarafindan onaylanmasi kaydiyla, teknik sartnameler bu kanun hükümlerine göre hazirlattirilabilir.
  ihale konusu mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin teknik kriterlerine ihale dokümaninin bir parçasi olan teknik sartnamelerde yer verilir. belirlenecek teknik kriterler, verimliligi ve fonksiyonelligi saglamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için firsat esitligi saglayacaktir.
  teknik sartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararasi teknik standartlara uygunlugu saglamaya yönelik düzenlemeler de yapilir. bu sartnamelerde teknik özelliklere ve tanimlamalara yer verilir. belli bir marka, model, patent, mensei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanimlamalara yer verilmeyecektir.
  ancak, ulusal ve/veya uluslararasi teknik standartlarin bulunmamasi veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmamasi hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek sartiyla marka veya model belirtilebilir.
  ihale ilân süreleri ve kurallari
  madde 13. - bütün isteklilere tekliflerini hazirlayabilmeleri için yeterli süre tanimak suretiyle;
  a) yaklasik maliyeti 8 inci maddede yer alan esik degerlere esit veya bu degerleri asan ihalelerden;
  1) açik ihale usulü ile yapilacak olanlarin ilânlari ihale tarihinden en az kirk gün önce,
  2) belli istekliler arasinda ihale usulü ile yapilacak olanlarin ön yeterlik ilânlari son basvuru tarihinden en az yirmibes gün önce,
  3) pazarlik usulü ile yapilacak olanlarin ilânlari ihale tarihinden en az yirmibes gün önce,
  resmî gazetede en az bir defa yayimlanmak suretiyle yapilir.
  belli istekliler arasinda yapilacak ihalelerde ön yeterlik degerlendirmesi sonucunda yeterligi belirlenen isteklilere ihale gününden en az kirk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.
  b) yaklasik maliyeti 8 inci maddede belirtilen esik degerlerin altinda kalan ihalelerden;
  1) yaklasik maliyeti, yirmibes milyar türk lirasina kadar olan mal veya hizmet alimlari ile elli milyar türk lirasina kadar olan yapim islerinin ihalesi ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapilacagi yerde çikan gazetelerin birinde,
  2) yaklasik maliyeti, yirmibes milyar ile elli milyar türk lirasi arasinda olan mal veya hizmet alimlari ile elli milyar ile ikiyüzelli milyar türk lirasi arasinda olan yapim islerinin ihalesi ihale tarihinden en az ondört gün önce resmî gazetede,
  3) (degisik : 12/6/2002 - 4761/ 14 md.) yaklasik maliyeti, elli milyar türk lirasinin üzerinde ve esik degerin altinda olan mal veya hizmet alimlari ile ikiyüzelli milyar türk lirasinin üzerinde ve esik degerin altinda olan yapim islerinin ihalesi ihale tarihinden en az yirmibes gün önce resmi gazetede,
  en az bir defa yayimlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. (ek : 12/6/2002 - 4761/ 14 md.) bu fikra kapsaminda ilan edilen ihalelerden hangilerinin, ayrica basin ilân kurumu araciligiyla türkiye çapinda dagitimi olan gazetelerin birinde ilân edilecegini belirlemeye kurum yetkilidir.
  ihalenin yapilacagi yerde gazete çikmamasi halinde ilân, ayni süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarinin ilân tahtalarina asilacak yazilar ve belediye yayin araçlari ile yapilir. bu islemler bir tutanakla belgelenir.
  idareler, yukarida belirtilen zorunlu ilânlarin disinda isin önem ve özelligine göre ihaleleri, uluslararasi ilân veya yurt içinde çikan baska gazeteler veya yayin araçlari, bilgi islem agi veya elektronik haberlesme (internet) yolu ile de ayrica ilân edebilir. ancak, uluslararasi ilân yapilmasi halinde yukarida belirtilen asgari ilân sürelerine oniki gün eklenir.
  ortak girisimler
  madde 14. - birden fazla gerçek veya tüzel kisi ortak girisim olusturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. ihale asamasinda ortak girisimden kendi aralarinda bir ortak girisim yaptiklarina dair pilot ortagin da belirtildigi anlasma istenir. ihalenin ortak girisim üzerinde kalmasi halinde ise, sözlesme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklik sözlesmesinin verilmesi gerekir. gerek ortaklik anlasmasinda gerekse ortaklik sözlesmesinde, ortak girisimi olusturan gerçek veya tüzel kisilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müstereken ve müteselsilen sorumlu olduklari belirtilir.
  alt yükleniciler
  madde 15. - ihale konusu isin özelligi nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale asamasinda isteklilerden alt yüklenicilere yaptirmayi düsündükleri isleri belirtmeleri, sözlesme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayina sunmalari istenebilir. ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptiklari islerle ilgili sorumlulugu yüklenicinin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.
  ihale gününden önce ihalenin iptal edilmesi
  madde 16. - idarenin gerekli gördügü veya ihale dokümaninda yer alan belgelerde ihalenin yapilmasina engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususlarin bulundugunun tespit edildigi hallerde ihale gününden önce ihale iptal edilebilir.
  bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildigi isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. bu asamaya kadar teklif vermis olanlara ihalenin iptal edildigi ayrica teblig edilir. ihalenin iptal edilmesi halinde, verilmis olan bütün teklifler reddedilmis sayilir ve bu teklifler açilmaksizin isteklilere iade edilir. ihalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
  ihalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çikilabilir.
  yasak fiil veya davranislar
  madde 17. - ihalelerde asagida belirtilen fiil veya davranislarda bulunmak yasaktir:
  a) hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çikar saglama, anlasma, irtikap, rüsvet suretiyle veya baska yollarla ihaleye iliskin islemlere fesat karistirmak veya buna tesebbüs etmek.
  b) isteklileri tereddüde düsürmek, katilimi engellemek, isteklilere anlasma teklifinde bulunmak veya tesvik etmek, rekabeti veya ihale kararini etkileyecek davranislarda bulunmak.
  c) sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara tesebbüs etmek.
  d) alternatif teklif verebilme halleri disinda, ihalelerde bir istekli tarafindan kendisi veya baskalari adina dogrudan veya dolayli olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
  e) 11 inci maddeye göre ihaleye katilamayacagi belirtildigi halde ihaleye katilmak.
  bu yasak fiil veya davranislarda bulunanlar hakkinda bu kanunun dördüncü kisminda belirtilen hükümler uygulanir.
  ikinci kisim
  ihale süreci
  birinci bölüm
  ihale usulleri ve uygulamasi
  uygulanacak ihale usulleri
  madde 18. - idarelerce mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin ihalelerinde asagidaki usullerden biri uygulanir:
  a) açik ihale usulü.
  b) belli istekliler arasinda ihale usulü.
  c) pazarlik usulü.
  d) dogrudan temin.
  açik ihale usulü
  madde 19. - açik ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildigi usuldür.
  belli istekliler arasinda ihale usulü
  madde 20. - belli istekliler arasinda ihale usulü, yapilacak ön yeterlik degerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildigi usuldür. isin özelliginin uzmanlik ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açik ihale usulünün uygulanamadigi mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin ihalesi bu usule göre yaptirilabilir.
  bu usule göre yapilacak ihalelerde adaylarin basvurularini hazirlayabilmeleri için en az yirmibes gün süre taninarak ön yeterlik ilâni yapilir.
  10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümani ile ön yeterlik ilâninda belirtilen degerlendirme kriterlerine göre adaylarin ön yeterlik degerlendirmesi yapilir. belirtilen asgari yeterlik kosullarini saglayamayanlar yeterli kabul edilmez. yeterli oldugu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazirlayabilmeleri için en az kirk gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.
  ön yeterlik degerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazili olarak bildirilir. isin niteligine göre rekabeti engellemeyecek sekilde 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümani ile davet mektubunda belirtilen degerlendirme kriterlerine göre tekliflerin degerlendirmesi yapilarak ihale sonuçlandirilir. ihaleye davet edilebilecek aday sayisinin besten az olmasi veya teklif veren istekli sayisinin üçten az olmasi halinde ihale iptal edilir.
  teklif veren istekli sayisinin üçten az olmasi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümani gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterligi tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandirilabilir.
  pazarlik usulü
  madde 21. - asagida belirtilen hallerde pazarlik usulü ile ihale yapilabilir:
  a) açik ihale usulü veya belli istekliler arasinda ihale usulü ile yapilan ihale sonucunda teklif çikmamasi.
  b) dogal afetler, salgin hastaliklar, can veya mal kaybi tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafindan önceden öngörülemeyen olaylarin ortaya çikmasi üzerine ihalenin ivedi olarak yapilmasinin zorunlu olmasi.
  c) savunma ve güvenlikle ilgili özel durumlarin ortaya çikmasi üzerine ihalenin ivedi olarak yapilmasinin zorunlu olmasi.
  d) ihalenin, arastirma ve gelistirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olmasi.
  e) ihale konusu mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin özgün nitelikte ve karmasik olmasi nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
  (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ilân yapilmasi zorunlu degildir. ancak, bu bentlere göre yapilacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.
  ilân yapilacak hallerde, ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterligi tespit edilen adaylar ile görüsme yapilacagi belirtilir. gerek ilân yapilan gerekse ilân yapilmayan hallerde, sadece idare tarafindan 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümaninda belirtilen degerlendirme kriterlerine göre yeterligi tespit edilenler ile görüsme yapilir.
  istekliler, öncelikle ihale konusu isin teknik detaylari ve gerçeklestirme yöntemleri gibi hususlarda fiyati içermeyen ilk tekliflerini sunar. idarenin ihtiyaçlarini en uygun sekilde karsilayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüsür. teknik görüsmeler sonucunda sartlarin netlesmesi üzerine bu sartlari karsilayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek sartlari netlestirilmis teknik sartnameye dayali olarak fiyat tekliflerini de içerecek sekilde son tekliflerini vermeleri istenir.
  (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapilacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüsmesi yapilarak ihale sonuçlandirilir.
  (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapilacak ihalelerde teklif veren istekli sayisinin üçten az olmasi halinde ihale iptal edilir.
  dogrudan temin
  madde 22. - asagida belirtilen hallerde ihtiyaçlarin ilân yapilmaksizin dogrudan temini usulüne basvurulabilir:
  a) ihtiyacin sadece gerçek veya tüzel tek kisi tarafindan karsilanabileceginin tespit edilmesi.
  b) sadece gerçek veya tüzel tek kisinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olmasi.
  c) mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun saglanmasi için ilk alimi izleyen üç yil içinde ihtiyaç duyulan yedek parça, ek malzeme veya hizmetin ilk alim yapilanin disinda baska gerçek veya tüzel kisiden temin edilememesi.
  d) idarelerin bes milyar türk lirasini asmayan ihtiyaçlari.
  e) idarelerin ihtiyacina uygun tasinmaz malin alimi veya kiralanmasi.
  (a), (b) ve (c) bentlerine göre, tekliflerin hazirlanmasi için yeterli süre taninmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarini en uygun sekilde karsilamak amaciyla teknik sartlar ve fiyat üzerinde görüsme yapilarak ihtiyaçlar temin edilir.
  (d) bendinin uygulanmasi halinde, ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alinmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kisiler tarafindan piyasada fiyat arastirmasi yapilarak ihtiyaçlar temin edilir. bu bent geregince temin edilen ihtiyaçlara iliskin olarak hazirlanan sözlesmelerin notere onaylattirilmasi ve tescil ettirilmesi zorunlu degildir. (e) bendinin uygulanmasi halinde de, piyasada fiyat arastirmasi yapilmasi zorunludur.
  tasarim yarismalari
  madde 23. - idareler gerekli gördükleri mimarlik, peyzaj mimarligi, mühendislik, kentsel tasarim projeleri, sehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarim projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatinda belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti saglayacak sekilde ilân yapilmak suretiyle, jüri tarafindan degerlendirme yapilmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarisma yaptirabilir.
  ikinci bölüm
  ihalenin ve ön yeterligin ilâni, ihale dokümaninin verilmesi
  ihale ilânlarinda bulunmasi zorunlu hususlar
  madde 24. - ihale dokümaninda belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. ihale ilânlarinda asagidaki hususlarin belirtilmesi zorunludur:
  a) idarenin adi, adresi, telefon ve faks numarasi.
  b) ihalenin adi, niteligi, türü, miktari.
  c) mal alimi ihalelerinde teslim yeri, hizmet alimi ve yapim ihalelerinde ise isin yapilacagi yer.
  d) ihale konusu ise baslama ve isi bitirme tarihi.
  e) uygulanacak ihale usulü, ihaleye katilabilme sartlari ve istenilen belgelerin neler oldugu.
  f) yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
  g) ihalenin sadece yerli isteklilere açik olup olmadigi ve yerli istekliler lehine fiyat avantaji uygulanip uygulanmayacagi.
  h) ihale dokümaninin nerede görülebilecegi ve hangi bedelle alinacagi.
  i) ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapilacagi.
  j) tekliflerin ihale saatine kadar nereye verilecegi.
  k) teklif ve sözlesme türü.
  l) teklif edilen bedelin en az % 2'si ile % 4'ü arasinda, isteklice belirlenecek oranda geçici teminat verilecegi.
  m) tekliflerin geçerlilik süresi.
  ön yeterlik ilânlarinda bulunmasi zorunlu hususlar
  madde 25. - ön yeterlik dokümaninda belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. ön yeterlik ilânlarinda asagidaki hususlarin belirtilmesi zorunludur:
  a) idarenin adi, adresi, telefon ve faks numarasi.
  b) ihalenin adi, niteligi, türü, miktari.
  c) mal alimi ihalelerinde teslim yeri, hizmet alimi ve yapim ihalelerinde ise isin yapilacagi yer.
  d) ihale konusu isin baslama ve bitirme tarihi.
  e) ön yeterlige katilabilme sartlari ve istenilen belgelerin neler oldugu.
  f) ön yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
  g) ihalenin sadece yerli isteklilere açik olup olmadigi ve yerli istekliler lehine fiyat avantaji uygulanip uygulanmayacagi.
  h) ön yeterlik dokümaninin nerede görülebilecegi ve hangi bedelle alinacagi.
  i) ön yeterlik basvurusunun sunulacagi yer ile son basvuru tarih ve saati.
  ilânin uygun olmamasi
  madde 26. - 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir sekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapilamaz.
  ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânin yapilmamasi veya ilân sürelerine uyulmamasi halleri hariç, yapilan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunmasi durumunda, idarelerce ilânlarin yayimlanmasini takibeden on gün içinde hatali hususlar için düzeltme ilâni yapilmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçeklestirilebilir.
  ihale ve ön yeterlik dokümaninin içerigi ve idari sartnamede yer almasi zorunlu hususlar
  madde 27. - ihale dokümaninda; isteklilere talimatlari da içeren idari sartnameler ile yaptirilacak isin projesini de kapsayan teknik sartnameler, sözlesme tasarisi ve gerekli diger belge ve bilgiler bulunur. ön yeterlik dokümaninda ise adaylarda aranilan sartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diger belge ve bilgilere yer verilir.
  idari sartnamede ihale konusuna göre asgari asagidaki hususlarin belirtilmesi zorunludur:
  a) isin adi, niteligi, türü ve miktari, hizmetlerde is tanimi.
  b) idarenin adi, adresi, telefon ve faks numarasi.
  c) ihale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verilecegi.
  d) isteklilere talimatlar.
  e) isteklilerde aranilan sartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
  f) ihale dokümaninda açiklama isteme ve yapilma yöntemleri.
  g) tekliflerin geçerlilik süresi.
  h) ihale konusu isin tamamina veya bir kismina teklif verilmesinin mümkün olup olmadigi, mal alimi ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyecegi.
  i) ulasim, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatina dahil olacagi.
  j) tekliflerin alinmasi, açilmasi ve degerlendirilmesinde uygulanmasi gereken ve bu kanunda belirtilen usul ve esaslar.
  k) ihale kararinin alinmasindan sözlesmenin imzalanmasina kadar uygulanmasi gereken ve bu kanunda belirtilen usul ve esaslar.
  l) ihalenin sadece yerli isteklilere açik olup olmadigi ve yerli istekliler lehine fiyat avantaji uygulanip uygulanmayacagi.
  m) teklif ve sözlesme türü.
  n) geçici ve kesin teminat oranlari ile teminatlara ait sartlar.
  o) ihale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest oldugu.
  p) bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest oldugu.
  r) ihale konusu isin baslama ve bitirme tarihi, yapilma yeri, teslim sartlari ve gecikme halinde alinacak cezalar.
  s) ödeme yeri ve sartlariyla avans verilip verilmeyecegi, verilecekse sartlari ve miktari ile sözlesme konusu isler için eger ödenecekse fiyat farkinin ne sekilde ödenecegi.
  t) süre uzatimi verilebilecek haller ve sartlari.
  u) vergi, resim ve harçlar ile sözlesme ile ilgili diger giderlerin kimin tarafindan ödenecegi.
  v) yapim islerinde is ve isyerinin sigortalanmasi ile yapi denetimi ve sorumluluguna iliskin sartlar.
  y) denetim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar.
  z) anlasmazliklarin çözümü.
  ihale ve ön yeterlik dokümaninin verilmesi
  madde 28. - ihale ve ön yeterlik dokümani idarede bedelsiz görülebilir. ancak, ön yeterlik veya ihaleye katilmak isteyen isteklilerin bu dokümani satin almalari zorunludur. doküman bedeli, hazirlanma maliyetini asmayacak ve rekabeti engellemeyecek sekilde idarelerce tespit edilir.
  ihale dokümaninda degisiklik veya açiklama yapilmasi
  madde 29. - ilân yapildiktan sonra ihale dokümaninda degisiklik yapilmamasi esastir. degisiklik yapilmasi zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayilir ve is yeniden ayni sekilde ilân olunur.
  ancak, ilân yapildiktan sonra, tekliflerin hazirlanmasini veya isin gerçeklestirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazili olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümaninda degisiklikler yapilabilir. yapilan bu degisikliklere iliskin ihale dokümaninin baglayici bir parçasi olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarini temin edecek sekilde ihale dokümani alanlarin tamamina gönderilir. zeyilname ile yapilan degisiklikler nedeniyle tekliflerin hazirlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulmasi halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermis olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkani saglanir.
  ayrica, istekliler tekliflerini hazirlarken ihale dokümaninda açiklanmasina ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazili olarak açiklama talep edebilir. bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapilacak açiklama, bu tarihe kadar ihale dokümani alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarini temin edecek sekilde ve açiklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazili olarak gönderilir.
  üçüncü bölüm
  tekliflerin ve basvurularin sunulmasi
  tekliflerin hazirlanmasi ve sunulmasi
  madde 30. - teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katilabilme sarti olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. zarfin üzerine isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvani, tebligata esas açik adresi, teklifin hangi ise ait oldugu ve ihaleyi yapan idarenin açik adresi yazilir. zarfin yapistirilan yeri istekli tarafindan imzalanir ve mühürlenir.
  teklif mektuplari yazili ve imzali olarak sunulur. teklif mektubunda ihale dokümaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazi ile birbirine uygun olarak açikça yazilmasi, üzerinde kazinti, silinti, düzeltme bulunmamasi ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmasi zorunludur. mal alimi ihalelerinde, ihale dokümaninda alternatif teklif verilebilecegine dair hüküm bulunmasi halinde, alternatif tekliflerde ayni sekilde hazirlanarak sunulur.
  teklifler ihale dokümaninda belirtilen ihale saatine kadar sira numarali alindilar karsiliginda idareye verilir. bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açilmaksizin iade edilir. teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümaninda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulasmasi sarttir. postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alinis zamani bir tutanakla tespit edilir.
  verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alinamaz ve degistirilemez.
  basvuru belgelerinin sunulmasi
  madde 31. - ön yeterlige katilabilme sarti olarak istenilen bütün belgeler 30 uncu maddenin birinci ve üçüncü fikralarinda belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur.
  tekliflerin geçerlilik süresi
  madde 32. - tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümaninda belirtilir. idarece ihtiyaç duyulmasi halinde bu süre, teklif ve sözlesme kosullari degistirilmemek ve isteklinin kabulü kaydiyla, en fazla ihale dokümaninda belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatilabilir.
  geçici teminat
  madde 33. - ihalelerde, teklif edilen bedelin % 2'sinden az % 4'ünden fazla olmamak üzere, danismanlik hizmeti ihalelerinde ise, teklif edilen bedelin % 2'sinden az olmamak üzere, istekli tarafindan verilecek tutarda geçici teminat alinir.
  teminat olarak kabul edilecek degerler
  madde 34. - teminat olarak kabul edilecek degerler asagida gösterilmistir:
  a) tedavüldeki türk parasi.
  b) bankalar tarafindan verilen teminat mektuplari.
  c) hazine müstesarliginca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
  ilgili mevzuatina göre türkiye'de faaliyette bulunmasina izin verilen yabanci bankalarin düzenleyecekleri teminat mektuplari ile türkiye disinda faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluslarinin kontrgarantisi üzerine türkiye'de faaliyette bulunan bankalarin düzenleyecekleri teminat mektuplari da teminat olarak kabul edilir.
  (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal degere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satis degeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
  teminat mektuplari disindaki teminatlar ihale komisyonlarinca teslim alinamaz. bunlarin saymanlik ya da muhasebe müdürlüklerine yatirilmasi zorunludur.
  ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açidan en avantajli ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektuplari ihaleden sonra saymanlik ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. diger isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. ihale üzerinde kalan istekli ile sözlesme imzalanmasi halinde, ekonomik açidan en avantajli ikinci teklif sahibine ait teminat sözlesme imzalandiktan hemen sonra iade edilir.
  teminatlar, teminat olarak kabul edilen diger degerlerle degistirilebilir.
  her ne suretle olursa olsun, idarece alinan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
  banka teminat mektuplari
  madde 35. - bu kanun kapsaminda bankalarca verilecek teminat mektuplarinin kapsam ve seklini tespite kamu ihale kurumu yetkilidir.
  32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydiyla, geçici teminat mektuplarinda süre belirtilir. teklif geçerlilik süresinin uzatilmasi halinde, geçici teminat mektuplarinin süresi de ayni süre ile uzatilir. kesin teminat mektuplarinin süresi ihale konusu isin bitis tarihi dikkate alinmak suretiyle idare tarafindan belirlenir.
  ilgili mevzuatina aykiri olarak düzenlenmis teminat mektuplari kabul edilmez.
  dördüncü bölüm
  tekliflerin degerlendirilmesi
  tekliflerin alinmasi ve açilmasi
  madde 36. - teklifler ihale dokümaninda belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye verilir. ihale komisyonunca ihale dokümaninda belirtilen saatte kaç teklif verilmis oldugu bir tutanakla tespit edilerek, hazir bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye baslanir. ihale komisyonu teklif zarflarini alinis sirasina göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fikrasina uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek degerlendirmeye alinmaz. zarflar isteklilerle birlikte hazir bulunanlar önünde alinis sirasina göre açilir.
  isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadigi ve teklif mektubu ile geçici teminatlarinin usulüne uygun olup olmadigi kontrol edilir. belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminati usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. istekliler ile teklif fiyatlari açiklanir. bu islemlere iliskin hazirlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanir. bu asamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi olusturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. teklifler ihale komisyonunca hemen degerlendirilmek üzere oturum kapatilir.
  tekliflerin degerlendirilmesi
  madde 37. - ihale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karsilastirilmasi ve degerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazili olarak tekliflerini açiklamalarini isteyebilir. ancak bu açiklama, hiçbir sekilde teklif fiyatinda degisiklik yapilmasi veya ihale dokümaninda yer alan sartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amaciyla istenilmez ve yapilmaz.
  tekliflerin degerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik oldugu veya teklif mektubu ile geçici teminati usulüne uygun olmadigi 36 nci maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin degerlendirme disi birakilmasina karar verilir. ancak, teklifin esasini degistirecek nitelikte olmamasi kaydiyla, belgelerin eksik olmasi veya belgelerde önemsiz bilgi eksikligi bulunmasi halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasi yazili olarak istenir. belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler degerlendirme disi birakilir. bu ilk degerlendirme ve islemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminati usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrintili degerlendirilmesine geçilir. bu asamada, isteklilerin ihale konusu isi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümaninda belirtilen sartlara uygun olup olmadigi incelenir. uygun olmadigi belirlenen isteklilerin teklifleri degerlendirme disi birakilir.
  en son asamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadigi kontrol edilir. teklif edilen fiyatlari gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpim ve toplamlarda aritmetik hata bulunmasi halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alinmak kaydiyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafindan re'sen düzeltilir. yapilan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazi ile bildirilir. istekli düzeltilmis teklifi kabul edip etmedigini teblig tarihini izleyen bes gün içinde yazili olarak bildirmek zorundadir. isteklinin düzeltilmis teklifi kabul etmedigini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi degerlendirme disi birakilir ve geçici teminati gelir kaydedilir.
  asiri düsük teklifler
  madde 38. - ihale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre degerlendirdikten sonra, diger tekliflere veya idarenin tespit ettigi yaklasik maliyete göre teklif fiyati asiri düsük olanlari tespit eder. bu teklifleri reddetmeden önce, belirledigi süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli oldugunu tespit ettigi bilesenler ile ilgili ayrintilari yazili olarak ister.
  ihale komisyonu;
  a) imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapim yönteminin ekonomik olmasi,
  b) seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapim isinin yerine getirilmesinde kullanacagi avantajli kosullar,
  c) teklif edilen mal, hizmet veya yapim isinin özgünlügü,
  hususlarinda belgelendirilmek suretiyle yapilan yazili açiklamalari dikkate alarak, asiri düsük teklifleri degerlendirir. bu degerlendirme sonucunda, açiklamalari yeterli görülmeyen veya yazili açiklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
  bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
  madde 39. - ihale dokümaninda belirtilmis olmasi kaydiyla, ihale yetkilisinin onayindan önceki herhangi bir asamada, ihale komisyonu karari üzerine idare, verilmis olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. ihalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. idare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altina girmez. ancak, idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunmasi halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.
  ihalenin karara baglanmasi ve onaylanmasi
  madde 40. - 37 ve 38 inci maddelere göre yapilan degerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açidan en avantajli teklifi veren isteklinin üzerinde birakilir.
  ekonomik açidan en avantajli teklifin sadece en düsük fiyat esasina göre belirlenmesinin mümkün olmadigi durumlarda; isletme ve bakim maliyeti, maliyet etkinligi, verimlilik, kalite ve teknik deger gibi fiyat disindaki unsurlar dikkate alinarak ekonomik açidan en avantajli teklif belirlenir. ekonomik açidan en avantajli teklifin fiyat disindaki unsurlar da dikkate alinarak belirlenecegi ihalelerde, ihale dokümaninda bu unsurlarin parasal degerler olarak ifade edilmesi zorunludur. parasal degerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümaninda nispi agirliklar belirlenir.
  bu kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümaninda yerli istekliler lehine fiyat avantaji saglanacagi belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantaji da uygulanmak suretiyle ekonomik açidan en avantajli teklif belirlenerek ihale sonuçlandirilir.
  en düsük fiyatin ekonomik açidan en avantajli teklif olarak degerlendirildigi ihalelerde, birden fazla istekli tarafindan ayni fiyatin teklif edildigi ve bunlarin da ekonomik açidan en avantajli teklif oldugu anlasildigi takdirde, ikinci fikrada belirtilen fiyat disindaki unsurlar dikkate alinmak suretiyle ekonomik açidan en avantajli teklif belirlenerek ihale sonuçlandirilir.
  ihale komisyonu gerekçeli kararini belirleyerek, ihale yetkilisinin onayina sunar. kararlarda isteklilerin adlari veya ticaret unvanlari, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapildigi, ihale yapilmamis ise nedenleri belirtilir.
  ihale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç yirmi gün içinde ihale kararini onaylar veya gerekçesini açikça belirtmek suretiyle iptal eder.
  ihale; kararin onaylanmasi halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayilir.
  ihale kararlari ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasakli olup olmadigini anilan maddeye göre teyit ettirerek buna iliskin belgeyi ihale kararina eklemek zorundadir.
  kesinlesen ihale kararlarinin bildirilmesi
  madde 41. - ihale sonucu, ihale kararlarinin ihale yetkilisi tarafindan onaylandigi günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde birakilan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. mektubun postaya verilmesini takip eden ondördüncü gün kararin isteklilere teblig tarihi sayilir.
  ihaleye katilan isteklilerden teklifi degerlendirmeye alinmayan veya uygun görülmeyenlerin teblig tarihini izleyen bes gün içinde yazili talepte bulunmalari halinde, idare talep tarihini izleyen bes gün içinde yazi ile gerekçelerini bildirmek zorundadir.
  ihale kararlarinin ihale yetkilisi tarafindan iptal edilmesi durumunda da isteklilere ayni sekilde bildirim yapilir.
  sözlesmeye davet
  madde 42. - 41 inci maddenin ikinci fikrasinda belirtilen sürelerin bitimini veya maliye bakanligi'nin vizesi gereken hallerde bu vizenin yapildiginin bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, teblig tarihini izleyen on gün içinde kesin teminati vermek suretiyle sözlesmeyi imzalamasi hususu, iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararin istekliye teblig tarihi sayilir. ancak, bu bildirim isteklinin imzasi alinmak suretiyle idarede de teblig edilebilir.
  43 üncü madde hükmü geregince sözlesmeden önce kesin teminat alinmayan danismanlik hizmet ihalelerinde sözlesmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fikra hükümlerine göre yapilir.
  kesin teminat
  madde 43. - taahhüdün sözlesme ve ihale dokümani hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini saglamak amaciyla, sözlesmenin yapilmasindan önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oraninda kesin teminat alinir.
  ancak, danismanlik hizmet ihalelerinde ihale dokümaninda belirtilmesi kaydiyla, kesin teminat sözlesme yapilmadan önce alinmayabilir. bu durumda, düzenlenecek her hakedisten % 6 oraninda yapilacak kesintiler teminat olarak alikonulur.
  sözlesme yapilmasinda isteklinin görev ve sorumlulugu
  madde 44. - ihale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminati vererek sözlesmeyi imzalamak zorundadir. sözlesme imzalandiktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.
  bu zorunluluklara uyulmadigi takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksizin ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminati gelir kaydedilir. bu durumda idare, ekonomik açidan en avantajli ikinci teklif fiyatinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydiyla, bu teklif sahibi istekli ile de kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözlesme imzalayabilir. ancak ekonomik açidan en avantajli ikinci teklif sahibi istekli ile sözlesme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açidan en avantajli ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen sekilde tebligat yapilir.
  ekonomik açidan en avantajli ikinci teklif sahibinin de sözlesmeyi imzalamamasi durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminati gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
  sözlesme yapilmasinda idarenin görev ve sorumlulugu
  madde 45. - idare, 42 ve 44 üncü maddede yazili süre içinde sözlesme yapilmasi hususunda kendisine düsen görevleri yapmakla yükümlüdür. idarenin bu yükümlülügü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç bes gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek sartiyla, taahhüdünden vazgeçebilir. bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptigi belgelendirilmis giderleri istemeye hak kazanir. bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrica haklarinda 60 inci madde hükümleri uygulanir.
  ihalenin sözlesmeye baglanmasi
  madde 46. - yapilan bütün ihaleler bir sözlesmeye baglanir. sözlesmeler idarece hazirlanir ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafindan imzalanarak notere onaylattirilir ve tescil ettirilir. yüklenicinin ortak girisim olmasi halinde, sözlesmeler ortak girisimin bütün ortaklari tarafindan imzalanir.
  ihale dokümaninda belirtilen sartlara aykiri sözlesme düzenlenemez.
  ihale sonucunun ilâni
  madde 47. - sözlesme bedeli mal veya hizmet alimi ihalelerinde bir trilyon lirayi, yapim ihalelerinde ise iki trilyon lirayi asan ihalelere iliskin ihale sonuçlari, sözlesmenin sayistay baskanliginca tescilinin idareye teblig edildigi, bu tescilin gerekli olmadigi durumlarda ise sözlesmenin noter tarafindan onaylanip tescil edildigi tarihi izleyen en geç onbes gün içinde resmi gazetede yayimlanmak suretiyle ilân edilir.
  idareler ihale konusu isin önem ve özelligine göre ihale sonuçlarini, yurt içinde ve yurt disinda çikan baska gazeteler veya yayin araçlari, bilgi islem agi veya elektronik haberlesme (internet) yolu ile de ayrica ilân edebilirler.
  ilânlarda asagida belirtilen hususlara yer verilir:
  a) ihaleyi yapan idare.
  b) ihale tarihi.
  c) ihale usulü.
  d) ihale konusu isin adi, niteligi, türü, miktari ve yeri.
  e) ihaleye katilan istekli sayisi.
  f) üzerine ihale yapilan isteklinin adi veya ticaret unvani.
  g) sözlesme bedeli.
  h) sözlesme bedelinin hangi kaynaktan karsilanacagi ve kaynagin miktari.
  i) isin baslama ve bitis tarihi.
  besinci bölüm
  danismanlik hizmet ihaleleri ile ilgili özel hükümler
  danismanlik hizmetleri
  madde 48. - çed raporu hazirlanmasi, etüt ve proje, harita ve kadastro, plân, imar uygulama, tasarim, teknik sartname hazirlanmasi, denetim gibi teknik, malî, hukuki veya benzeri alanlarda niteligi itibariyle kapsamli ve karmasik olan, özel uzmanlik ve deneyim gerektiren danismanlik hizmetleri hizmet sunucularindan alinabilir.
  danismanlik hizmet ihaleleri bu kanun hükümlerine göre yapilir. ancak, aday ve istekli seçimi ile degerlendirilmesinde bu bölümde belirtilen özel hükümler uygulanir. danismanlik hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasinda ihale usulü ile ihale edilir.
  ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi
  madde 49. - ön yeterlik ilânlari 13 üncü maddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde yapilir.
  bu kanun hükümlerine göre yapilan ön yeterlik ilâninda, adaylarin genel uygunluklarini, malî kapasitelerini ve teknik yeteneklerini degerlendirmek üzere belirlenen ön yeterlik kriterlerine iliskin bilgiler yer alir. ayrica bu ilânda, kisa listeye alinmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adaylarin sayisi veya sayi araligi belirtilir.
  ön yeterlik ilâni sonucunda basvuru sunan adaylarin, ön yeterlik dokümani ve ilâninda belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre degerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasindan en az üç en fazla on adayin yer alacagi kisa liste olusturulur.
  ihaleye davet
  madde 50. - 49 uncu maddeye göre olusturulan listede yer alan adaylara, teknik ve malî tekliflerini hazirlayabilmeleri için en az kirk gün süre verilerek, ihale dokümani ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilir. ön yeterlik degerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kisa listede yer verilmeyen adaylara yazili olarak bildirim yapilir. ihaleye davet edilebilecek aday sayisinin üçten az olmasi halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapilmaz.
  istekliler tekliflerini hazirlarken ihale dokümaninda açiklanmasina ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazili olarak açiklama talep edebilir. idarece açiklama yapilmasi halinde yapilan açiklama, kisa listede yer alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarini temin edecek sekilde yazili olarak gönderilir.
  davet mektubu gönderildikten sonra, tekliflerin hazirlanmasini veya isin gerçeklestirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazili olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümaninda degisiklikler yapilabilir. yapilan bu degisikliklere iliskin ihale dokümaninin baglayici bir parçasi olan zeyilname kisa listede yer alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarini temin edecek sekilde gönderilir. zeyilname ile yapilan degisiklikler nedeniyle tekliflerin hazirlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulmasi halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebilir. zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermis olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkani saglanir.
  tekliflerin hazirlanmasi ve verilmesi
  madde 51. - ihale konusu danismanlik hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldigi teklif mektubu ile geçici teminat isteklinin malî teklifini olusturur. bu teklif, üzerine malî teklif oldugu yazilmak suretiyle bir zarfa konulur. teklif mektuplarinin 30 uncu maddede belirtilen sartlara uygun olmasi zorunludur.
  teknik degerlendirme için istenilen diger bütün belgeler isteklinin teknik teklifini olusturur. bu teklif, üzerine teknik teklif oldugu yazilmak suretiyle ayri bir zarfa konulur.
  her iki zarfin üzerine de isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvani, tebligata esas açik adresi ve teklifin hangi ise ait oldugu yazilir. zarflarin yapistirilan yerleri istekli tarafindan imzalanir ve mühürlenir.
  malî ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayri bir zarf veya paket içerisine konularak, üzerine isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvani, tebligata esas açik adresi, teklifin hangi ise ait oldugu ve ihaleyi yapan idarenin açik adresi yazilmak suretiyle sunulur.
  tekliflerin degerlendirilmesi ve ihalenin yapilmasi
  madde 52. - ihale komisyonunca ihalenin yapilacagi saatte kaç teklif verilmis oldugu bir tutanakla tespit edilerek, hazir bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye baslanir. ihale komisyonu teklif zarflarini alinis sirasina göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fikrasina uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek degerlendirmeye alinmaz. teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazir bulunanlar önünde alinis sirasina göre açilarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmis olup olmadigi kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. malî teklifleri içeren zarflar ise bir tutanaga baglanarak açilmaksizin ihale komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak muhafaza altina alinir. bu asamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi olusturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. teklifler ihale komisyonunca hemen degerlendirilmek üzere oturum kapatilir.
  verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alinamaz ve degistirilemez.
  danismanlik hizmet ihalelerinde tekliflerin degerlendirilmesi, teknik ve malî degerlendirme olmak üzere iki asamada yapilir. ilk asamada teknik teklif, ikinci asamada ise malî teklif degerlendirilir ve her iki asama için ayri puanlama yapilir. teknik ve malî puan için belirlenen agirlik katsayilari dikkate alinarak yapilan hesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. teknik ve malî puan agirlik katsayilari, teknik puan agirligi daha yüksek olmak üzere hizmetin niteligi ve özgünlügüne göre farkli oranlarda belirlenebilir.
  bu ihalelerde teknik degerlendirme kriterleri, 10 uncu maddede belirtilen kriterlere uygun olarak belirlenir. ihale dokümani ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlenmesinde; benzer nitelik ve ölçekteki sözlesmeleri yerine getirme deneyimi, is için önerilen yöntem, organizasyon yapisi, yönetici kadrosu ile isi yürütecek teknik personelinin egitimi ve mesleki nitelikleri esas alinir.
  tekliflerin degerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik degerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümaninda istenilen sartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmedigi incelenir. belgeleri eksik olan veya istenilen sartlara uygun olmadigi tespit edilen isteklilerin teklifleri degerlendirme disi birakilir. ancak, teklifin esasini degistirecek nitelikte olmamasi kaydiyla, belgelerin eksik olmasi veya belgelerde önemsiz bilgi eksikligi bulunmasi halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasi yazili olarak istenir. belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler degerlendirme disi birakilir.
  ihale komisyonu ihale dokümaninda ve davet mektubunda belirtilen teknik degerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik degerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarini belirler. ihale dokümaninda belirlenen asgari teknik puanin altinda puan alan isteklilere ait teklifler degerlendirme disi birakilir.
  belgeleri eksik olan veya istenilen sartlara uygun olmadigi tespit edilen veya asgari teknik puanin altinda puan alan isteklilere, degerlendirme disi birakildigi ve malî tekliflerinin açilmadan malî tekliflerin açilacagi tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edilecegi yazili olarak bildirilir. ayni tarihte, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de malî tekliflerin açilacagi tarih ve saat yazili olarak bildirilir.
  ihale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik degerlendirme sonuçlari ile teknik puanlar hazir bulunanlar önünde açiklanir. ihale komisyonunca toplu halde muhafaza altina alinmis olan ve malî teklifleri içeren paket açilir. teklifleri degerlendirme disi birakilan isteklilerin malî teklif zarflari açilmaksizin kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan çikarilir. bu islemlerden sonra, asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin malî teklif zarflari açilir ve teklif fiyatlari okunarak bir tutanakla tespit edilir. iade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandirilmasindan hemen sonra posta ile gönderilir.
  malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminati bulunmayan veya usulüne uygun olmayan istekliler degerlendirme disi birakilarak tutanakla tespit edilir. teklif mektubu ile geçici teminati uygun olan isteklilere ait malî puanlar belirlenir.
  bu isteklilere ait teknik ve malî puanlar ihale dokümaninda belirlenen agirlik katsayilariyla çarpilarak toplam puanlar tespit edilir. toplam puani en yüksek olan istekli is tanimi, sözlesme sartlari, personel ve malî teklif ile ilgili görüsme yapmak üzere davet edilir. ancak bu görüsme, ihale dokümaninda yer alan sartlari önemli ölçüde degistirecek nitelikte olmamalidir. görüsme sonucunda sartlarin netlestirilerek anlasmaya varilmasi halinde, bu istekliye ihale yapilir.
  ihale komisyonu tarafindan alinan karar ihale yetkilisinin onayina sunulur.
  yapilan görüsmede anlasma saglandigi halde ihale üzerinde kalan isteklinin sözlesme imzalama yükümlülügünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici teminati gelir kaydedilir. bu durumda, teklif fiyatinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydiyla, ikinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile de görüsme yapmak suretiyle sözlesme imzalanir. ikinci isteklinin sözlesme imzalama yükümlülügünü yerine getirmemesi halinde, idarece geçici teminati gelir kaydedilir.
  gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî degerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalmasi halinde ihale yapilmaz.
  üçüncü kisim
  kamu ihale kurumu, sikâyetlerin incelenmesi ve anlasmazliklarin çözümü
  birinci bölüm
  kamu ihale kurumu
  kamu ihale kurumu
  madde 53. - a) bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kisiligini haiz, idari ve malî özerklige sahip kamu ihale kurumu kurulmustur. kamu ihale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve islemlerin dogru olarak uygulanmasi konusunda görevli ve yetkilidir.
  kurumun iliskili oldugu bakanlik maliye bakanligidir. kurumun merkezi ankara'dadir.
  kurum görevini yerine getirirken bagimsizdir. hiçbir organ, makam, merci ve kisi kurumun kararlarini etkilemek amaciyla emir ve talimat veremez.
  kamu ihale kurumu; kamu ihale kurulu, baskanlik ve hizmet birimlerinden olusur.
  b) bu kanuna göre yapilacak ihaleler ile ilgili olarak kurumun görev ve yetkileri asagida sayilmistir:
  1) ihalenin baslangicindan sözlesmenin imzalanmasina kadar olan süre içerisinde idarece yapilan islemlerde bu kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadigina iliskin sikayetleri inceleyerek sonuçlandirmak.
  2) bu kanuna ve kamu ihale sözlesmeleri kanununa iliskin bütün mevzuati, standart ihale dokümanlarini ve tip sözlesmeleri hazirlamak, gelistirmek ve uygulamayi yönlendirmek.
  3) ihale mevzuati ile ilgili egitim vermek, ulusal ve uluslararasi koordinasyonu saglamak.
  4) yapilan ihaleler ve sözlesmelerle ilgili kurum tarafindan belirlenen sekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diger konular itibariyle istatistikler olusturmak ve yayimlamak.
  5) haklarinda ihalelere katilmaktan yasaklama karari verilenlerin sicillerini tutmak.
  6) arastirma ve gelistirme faaliyetlerinde bulunmak.
  7) ihale ilânlari ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basili veya elektronik ortamda kamu ihale bültenini yayimlamak.
  8) yerli isteklilerin, yabanci ülkelerde açilan ihalelere katilmalarina engel olundugunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanin yapildigi ülkenin isteklilerinin de, bu kanun kapsaminda yapilan ihalelere katilmalarinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alinmasini ve gerekli düzenlemelerin yapilmasini saglamak üzere bakanlar kuruluna teklifte bulunmak.
  9) kurumun yillik bütçesi ile kesin hesabini ve yillik çalisma raporlarini hazirlamak, kurum bütçesinin uygulanmasini, gelirlerin toplanmasini ve giderlerin yapilmasini saglamak.
  kurum gerekli gördügü takdirde, bu kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykirilik bulunduguna iliskin iddialari da inceler ve sonuçlandirir.
  kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kurulus ve kisilerden belge, bilgi ve görüs isteyebilir. belge, bilgi ve görüslerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur.
  kurum, kurul karariyla bu kanunun ve kamu ihale sözlesmeleri kanununun uygulanmasina iliskin standart ihale dokümani, tip sözlesme, yönetmelik ve tebligler çikarmaya yetkilidir. kurul ve kurum yetkilerini, düzenleyici islemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanir. standart ihale dokümanlari, tip sözlesmeler, yönetmelik ve tebligler resmî gazetede yayimlanarak yürürlüge konulur.
  c) kurumun karar organi biri baskan, biri ikinci baskan olmak üzere on üyeden olusan kamu ihale kuruludur. kamu ihale kurulu üyeleri; maliye bakanliginca önerilecek iki kisi, bayindirlik ve iskân bakanliginca önerilecek üç kisi, hazine müstesarliginin bagli oldugu bakanlik ile danistay ve sayistay baskanliklarinca önerilecek birer kisi, türkiye odalar ve borsalar birligi ile türkiye isveren sendikalari konfederasyonu tarafindan kamu alimlari ile ilgili meslek gruplarindan önerilecek birer kisi olmak üzere bakanlar kurulunca atanir. bakanlar kurulu, atanan üyelerden birini baskan olarak görevlendirir. kurul baskani, kurumun da baskanidir. üyelerden biri kurul tarafindan ikinci baskan olarak seçilir.
  üyelerin en az dört yillik ögrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, isletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlik ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkligi yetkili makamlarca kabul edilen yurtdisindaki yüksek ögretim kurumlarindan mezun olmalari gerekir. kurul üyeligine önerilecek kisilerin; kamu kurum ve kuruluslarinda en az oniki yil hizmetinin bulunmasi (konunun uzmani olmasi disinda, türkiye odalar ve borsalar birligi ile türkiye isveren sendikalari konfederasyonu tarafindan önerilecek adaylarin kurulusta çalisma sarti aranmaz), kamu ihale mevzuati ile ilgili yargilama, inceleme, denetleme, uygulama veya danisma konularinda fiilen en az dört yil çalisarak ulusal veya uluslararasi ihale mevzuati açisindan kanitlanmis nitelige ve deneyime sahip olmalari, geçmiste ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma iliskilerinin bulunmamasi gerekir. türkiye odalar ve borsalar birligi ile türkiye isveren sendikalari konfederasyonu tarafindan önerilecek adaylarin 657 sayili devlet memurlari kanununun 48 inci maddesinin (a) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numarali alt bentlerinde belirtilen sartlari tasimasi zorunludur.
  (degisik : 12/6/2002 - 4761/ 15 md.) kurul üyelerinin görev süresi bes yildir. bir üye bir defadan fazla seçilemez. kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. ancak üyeler, ciddi bir hastalik veya sakatlik nedeniyle is görememeleri veya atamaya iliskin sartlari kaybetmeleri halinde atandiklari usule göre süresi dolmadan görevden alinir. üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kizartici bir suçtan mahkûm olmalari halinde ise basbakan onayiyla görevden alinir. görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple bosalan kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukarida belirtilen esaslara göre yeniden atama yapilir. bu durumlarda atanan üye, yerine atandigi üyenin görev süresini tamamlar.
  kurumun genel yönetim ve temsili ile kurulca alinan kararlarin yürütülmesi baskana aittir. baskanin izin, hastalik, yurt içi veya yurt disi görevlendirme ve görevden alinma hallerinde ikinci baskan baskana vekalet eder.
  d) kurul üyeleri, yargitay birinci baskanlik kurulu huzurunda üyeliklerinin devami süresince görevlerini tarafsiz ve dürüst olarak yerine getireceklerine, bu kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykiri hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. yemin için yapilan basvuru yargitay'ca acele islerden sayilir. kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve baslayamazlar.
  e) kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadikça resmi veya özel hiç bir görev alamaz, ticaretle ugrasamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, ücret karsiligi konferans veya ders veremez, her türlü ticari amaçli ortakliklarda hissedar veya yönetici olamazlar. kurul üyeleri, göreve baslamadan önce sahip olduklari hazine müstesarligi tarafindan çikarilan borçlanmaya iliskin menkul kiymetler disindaki, piyasada faaliyet gösteren tüzel kisilere veya bunlarin istiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kiymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayin hisimlar ve evlatliklari disindakilere, görev sürelerinin baslamasini izleyen otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çikarmak zorundadir. bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmis sayilir.
  kurul üyeleri ile kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sirasinda ilgililere ve üçüncü kisilere ait edindikleri gizli kalmasi gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kilinan mercilerden baskasina açiklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü sahislarin yararina kullanamazlar. bu yükümlülük görevden ayrilmalarindan sonra da devam eder. kurul üyeleri ve kurum personeli, görevleri nedeniyle isledikleri ve kendilerine karsi islenen suçlar bakimindan devlet memuru sayilirlar ve bunlar hakkinda 4483 sayili memurlar ve diger kamu görevlilerinin yargilanmasi hakkinda kanun hükümleri uygulanir. sorusturma izni, kurul baskan ve üyeleri için iliskili bakan, kurum personeli için ise kurum baskani tarafindan verilir.
  f) kurul üyeleri göreve baslama ve görevden ayrilma tarihlerini izleyen bir ay içinde ve görevleri devam ettigi sürece her yil genel mal beyaninda bulunmak zorundadir.
  g) kurul, baskanin veya baskanin bulunmadigi durumda ikinci baskanin çagrisi üzerine üye tam sayisi ile toplanir ve çogunlukla karar alir. oylarin esit olmasi halinde baskanin bulundugu taraf çogunlukta kabul edilir. kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. kurul üyeleri oy ve kararlarindan sorumludur. izin, rapor, görevlendirme veya bosalan üyelige henüz atama yapilmamasi hallerinde en az yedi üye ile toplanilabilir.
  kurul üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayin hisimlari ile evlatliklarini ilgilendiren kararlarla ilgili toplanti ve oylamaya katilamaz.
  bu maddede belirtilen haller disinda bir nedenle bir takvim yilinda bes toplantiya katilmayan üyeler üyelikten çekilmis sayilir.
  h) baskana görevlerinde yardimci olmak üzere kurul karariyla üç baskan yardimcisi atanabilir. baskan yardimcilari, kurul üyeligine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasindan veya en az dört yillik ögrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, isletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlik ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkligi yetkili makamlarca kabul edilen yurt disindaki yüksek ögretim kurumlarindan mezun olduktan sonra araliksiz olarak en az on yildan beri kurumda meslek personeli olarak çalismakta bulunanlar arasindan atanir.
  kurumun hizmet birimleri, kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdigi sayida daire baskanliklari seklinde teskilatlanmis ana hizmet birimleri, danisma birimleri ve yardimci hizmet birimlerinden olusur.
  kurum hizmetlerinin gerektirdigi asli ve sürekli görevler, kamu ihale uzman ve uzman yardimcilarindan olusan meslek personeli ve diger personel eliyle yürütülür. bunlar, sözlesmeli olarak istihdam edilir.
  (degisik : 12/6/2002 - 4761/ 15 md.) kamu ihale uzman yardimciligina atanacaklarin; yönetmelikte belirlenen yabanci dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en az dört yillik egitim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, isletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlik ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkligi yetkili makamlarca kabul edilen yurt disindaki yüksek ögretim kurumlarindan mezun olmalari, yönetmelikte belirtilen özel yarisma sinavinda basarili olmalari ve sinavin yapildigi yilin ocak ayinin ilk gününde otuz yasini doldurmamis olmalari gerekir. bu sekilde kamu ihale uzman yardimciligina atananlardan, en az üç yil fiilen çalisan, her yil olumlu sicil alan ve katilmis oldugu egitim faaliyetleri ile görevdeki performansi gibi yönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanligi görevini basarili bir sekilde yürütebilecegi anlasilanlar kamu ihale uzmanligi yeterlik sinavina girmeye hak kazanir. yeterlik sinavinda basarili olanlar kamu ihale uzmani olarak atanirlar, kamu ihale uzmanligi yeterlik sinavina girmeye hak kazanamayanlar ile bu sinavda basarili olamayanlarin kurumda durumlarina uygun baska bir göreve atamalari yapilir. kamu ihale uzmanlarinin meslege giris ve yeterlik sinavlarina, görev, yetki ve sorumluluklarina, çalisma esas ve usullerine iliskin hususlar kurul karariyla yürürlüge konulacak yönetmelikle düzenlenir.
  kurumun hizmet birimleri ile bunlarin görev ve sorumluluklari, personelin atanma ve çalisma usul ve esaslari ile çalistirilacak sözlesmeli personelin unvani, sayisi, nitelikleri kurulun önerisi ve maliye bakanliginin görüsü üzerine bakanlar kurulu tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.
  kurum personeli, bu kanunda öngörülen hükümler sakli kalmak kaydiyla 657 sayili devlet memurlari kanununa tâbidir.
  i) kurul baskan ve üyelerinin aylik ücretleri maliye bakaninin önerisi üzerine bakanlar kurulunca belirlenir.
  kurum personelinin ücretleri ile diger malî ve sosyal haklari, kurulun önerisi ve maliye bakanliginin görüsü üzerine bakanlar kurulunca belirlenecek miktar, usul ve esaslar çerçevesinde kurul tarafindan belirlenir.
  kurul üyeliklerine atananlar ile kurum personeli 5434 sayili türkiye cumhuriyeti emekli sandigi kanunu hükümlerine tâbidir. emeklilik açisindan kurul baskanina bakanlik müstesari, kurul üyelerine bakanlik müstesar yardimcisi, kurum baskan yardimcilarina bakanlik genel müdürü, kurum daire baskanlarina bakanlik genel müdür yardimcisi için tespit edilen ek gösterge, makam ve temsil tazminatlari ile diger malî hükümler uygulanir. bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminati ve yüksek hakimlik tazminati ödenmesini gerektiren görevlerde geçmis sayilir.
  kurul baskan ve üyeliklerine atananlardan atama yapilmadan önce kanunla kurulmus diger sosyal güvenlik kurumlarina bagli olanlarin istekleri halinde bu kurumlara bagliliklari devam eder ve bunlar hakkinda yukaridaki hükümler uygulanmaz.
  (degisik : 12/6/2002 - 4761/ 15 md.) kurul baskan ve üyeliklerine atananlarin kurulda görev yaptiklari sürede eski görevleriyle olan ilisikleri kesilir. ancak kamu görevlisi iken üyelige atananlar, memuriyete giris sartlarini kaybetme disindaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrilma isteginde bulunmasi veya görev sürelerinin dolmasi durumunda otuz gün içinde eski kurumlarina basvurmalari halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diger makamlar tarafindan mükteseplerine uygun bir kadroya atanirlar. belirtilen atama yapilirken kurul baskan ve üyelerinin kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim sinifindan olup da yüksek hâkimlik tazminatini almaya basladiktan sonra atananlar için yüksek hâkimlik tazminati ödenmesini gerektiren görevlerde geçmis olarak degerlendirilir. kurumda görev alanlar görevden ayrilma isteginde bulunmalari halinde, durumlari daha önce tâbi olduklari kanun hükümlerine göre hizmetlerinde degerlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya, yetkili makamlarca atanir. bu hükümler akademik unvanlarin kazanilmasina iliskin hükümler sakli kalmak kaydiyla üniversitelerden gelen personel hakkinda da uygulanir.
  (ek : 12/6/2002 - 4761/ 15 md.) kurumun görev alani ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi tesebbüslerinde çalisanlar kurumlarinin, hâkimler ve savcilar ise kendilerinin muvafakati ile kurumda görevlendirilebilir. bu personel, kurumlarindan maassiz izinli sayilir ve aylik, ödenek, her türlü zam ve tazminatlari ile diger malî ve sosyal hak ve yardimlari kurumla ilgili arasinda imzalanacak sözlesmede belirlenir. izinli olduklari sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklari devam ettigi gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katilir, terfileri baskaca bir isleme gerek duyulmadan süresinde yapilir. üniversite ögretim elemanlari uzmanliklarina uyan isler için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayili yüksek ögretim kanununun 38 inci maddesine göre kurumda görevlendirilebilir. bu sekilde görevlendirilecek personel sayisi toplam kadro sayisinin % 10'unu asamaz.
  j) kurumun gelirleri asagida belirtilmistir:
  1) (degisik : 12/6/2002 - 4761/ 15 md.) bu kanun kapsamindaki idarelerce yapilan ihalelere iliskin düzenlenecek sözlesmeler için yükleniciden tahsil edilecek sözlesme bedelinin onbinde besi (idareler ve noterler bu tutarin yüklenici tarafindan kurum hesaplarina yatirildigini sözlesmelerin imzalanmasi asamasinda aramak zorundadir.)
  2) sikâyette bulunan isteklilerden alinacak yüzelli milyon türk lirasi.
  3) egitim, kurs, seminer ve toplanti faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
  4) her türlü basili evrak, form, doküman ve yayinlardan elde edilecek gelirler.
  5) gerektiginde genel bütçeden yapilacak yardimlar.
  6) diger gelirler.
  kuruma ait gelirler t.c. merkez bankasi veya türk bankalarindan birisi nezdinde açilacak bir hesapta toplanir.
  kurumun mal ve varliklari devlet mali sayilir, haczedilemez, rehnedilemez. kurumun tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayili amme alacaklarinin tahsil usulü hakkinda kanun hükümlerine göre mal sandiklarinca tahsil edilerek bir ay içerisinde kurum hesaplarina aktarilir.
  k) kurumun giderleri, kurul karariyla yürürlüge giren yillik bütçeye göre yapilir. kurumun bütçe yili takvim yilidir. bütçe, bütçe yilinin baslamasindan önceki otuz gün içinde hazirlanir. kurumun bütçe uygulama sonuçlarina iliskin yillik malî raporu ve bütçe kesin hesabi bakanlar kurulu karari ile ibra edilir.
  kurumun yillik hesaplari ile gelir ve harcamalarina iliskin is ve islemleri, sayistay denetimine tâbidir.
  ikinci bölüm
  inceleme talebinde bulunulmasi ve sikâyetlerin incelenmesi
  inceleme talebinde bulunulmasi
  madde 54. - idareler ve ihale komisyonlari, ihalelerin bu kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapilmasi hususunda yapim müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karsi da sorumludur. bu sorumluluklarin ihlali sonucu bir hak kaybina veya zarara ugradigini veya zarara ugramasinin muhtemel oldugunu iddia eden yapim müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu asagida belirtilen asamalari takip ederek yazili sikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.
  idare tarafindan inceleme
  madde 55. - ihalelere iliskin olarak yapim müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafindan öncelikle idareye sikâyette bulunulur.
  bu sikâyetler;
  a) sözlesme imzalanmamissa,
  b) yapim müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun sikâyete yol açan durumlarin farkina vardigi veya farkina varmis olmasi gerektigi tarihi izleyen onbes gün içinde yapilmissa,
  idarece dikkate alinir.
  ihale sürecinin herhangi bir asamasinda idareye bir sikâyetin ulasmasi halinde, idare ihaleye katilan bütün isteklilere sikâyet konusunda bilgi vermek suretiyle, ayni konuda bir sikâyetleri varsa idarece belirlenen süre içinde vermeleri gerektigini yazili olarak bildirir. bu asamada sikâyetini iletmeyenler ayni konuda daha sonra baska sikâyetlerde bulunamaz ve verilecek karardan zarar gördügünü iddia edemez.
  taraflar, sikâyet konusu anlasmazligi öncelikle bu kanun hükümlerine göre sulhen çözmeye çalisir.
  karsilikli anlasmanin olmamasi durumunda idare, sikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alir. bu kararda, sikâyet tamamen veya kismen hakli bulunmussa alinmasi gereken düzeltici önlemler de belirtilir. alinan karar, bütün isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.
  belirtilen süre içinde bir karar alinmamasi veya süresinde alinan kararin istekli tarafindan uygun bulunmamasi durumunda yapim müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbes gün içinde kuruma inceleme talebinde bulunabilir.
  sikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yarari bulunmasi nedeniyle ihale islemlerine devam edilmesi gerektigi onaylanmadikça idare sözlesme imzalayamaz. ihale islemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alinan bu onay, sözlesme imzalanmadan en az yedi gün önce sikâyette bulunan istekliye teblig edilmis olmasini saglamak üzere gerekli süre dikkate alinarak bildirilir. idarece usulüne uygun bildirim yapilmadan sözlesme imzalanmissa, ihale karari ve sözlesme hükümsüz sayilir.
  ihale islemlerine devam edilerek sözlesme imzalanabileceginin bildirilmesi durumunda ise, yapim müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu kendisine bildirim yapildigi tarihi izleyen yedi gün içinde kuruma inceleme talebinde bulunabilir.
  kamu ihale kurulu tarafindan inceleme
  madde 56. - ihalelere iliskin olarak yapim müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafindan, kurumun nihai kararlari üzerine yargiya basvurma hakkinin sakli oldugu da belirtilmek suretiyle bu kanun hükümlerine uygun olmadigi iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumlarin bildirilmesi kaydiyla, yukarida belirtilen hallerde ve sürede kuruma sözlesme imzalanmadan önce sikâyette bulunulabilir.
  kurul, kuruma gelen sikâyetlerle ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle asagidaki islemlerden birine karar verir:
  a) idare tarafindan düzeltme yapilmasi yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye ugratilmasina gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici islemi belirler.
  b) ihale sürecinin devam etmesine engel olusturacak ve düzeltici islemle giderilemeyecek bu kanuna ve ilgili mevzuatina aykiri bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale islemlerini iptal eder.
  c) sikâyetin uygun bulunmadigini belirler.
  sikâyet konusunun açikça bu kanuna ve ilgili mevzuatina aykiri olmasi veya ihale sürecinin devam etmesi ile yapim müteahhidi, tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu, idare veya diger isteklilerin telafisi güç ya da imkansiz zararlarinin dogma olasiliginin bulunmasi durumlarinda, kesin karar verilinceye kadar ihale sürecini durdurur.
  ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yarari bulunmasi nedeniyle ihale islemlerine devam edilmesi karari üzerine yapilan sikâyetler, gerekli görülmesi halinde ihale süreci durdurularak öncelikle incelenir.
  sözlesme imzalandiktan sonra yapilan sikâyetler kurul tarafindan degerlendirmeye alinmaz. usulüne uygun olarak yapilan sikâyetlerin kurul tarafindan sözlesme imzalanincaya kadar incelenerek sonuçlandirilmasi zorunludur.
  (ek : 12/6/2002 - 4761/ 16 md.) sikâyet, dava açilmasi öncesi kullanilmasi zorunlu bir basvuru yoludur. kurum, yapilan sikâyetler üzerine en geç altmis gün içerisinde karar verir. bu kararin ihale sürecinin durdurulmasi yönünde olmasi halinde, kurum, durdurma kararindan itibaren en geç altmis gün içerisinde nihai kararini verir.
  kurul tarafindan verilen bütün kararlar, taraflara karar tarihini izleyen bes gün içinde teblig edilir. ayrica, bu kararlar resmî gazetede kurum tarafindan yayimlattirilir.
  yargisal inceleme
  madde 57. - sikâyetler ile ilgili kurum tarafindan verilen nihai kararlar türkiye cumhuriyeti mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.
  dördüncü kisim
  yasaklar ve ceza sorumlulugu
  ihalelere katilmaktan yasaklama
  madde 58. - 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranislarda bulunduklari tespit edilenler hakkinda fiil veya davranislarinin özelligine göre, ihaleyi yapan bakanlik veya ilgili veya bagli bulunulan bakanlik tarafindan bir yildan az olmamak üzere iki yila kadar, üzerine ihale yapildigi halde mücbir sebep halleri disinda usulüne göre sözlesme yapmayanlar hakkinda ise alti aydan az olmamak üzere bir yila kadar, bu kanun kapsaminda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluslarinin ihalelerine katilmaktan yasaklama karari verilir.
  haklarinda yasaklama karari verilen tüzel kisilerin sahis sirketi olmasi halinde sirket ortaklarinin tamami hakkinda, sermaye sirketi olmasi halinde ise sermayesinin yarisindan fazlasina sahip olan gerçek veya tüzel kisi ortaklar hakkinda birinci fikra hükmüne göre yasaklama karari verilir. haklarinda yasaklama karari verilenlerin gerçek veya tüzel kisi olmasi durumuna göre; ayrica bir sahis sirketinde ortak olmalari halinde bu sahis sirketi hakkinda da, sermaye sirketinde ortak olmalari halinde ise sermayesinin yarisindan fazlasina sahip olmalari kaydiyla bu sermaye sirketi hakkinda da ayni sekilde yasaklama karari verilir.
  ihale sirasinda veya sonrasinda bu fiil veya davranislarda bulunduklari tespit edilenler, idarelerce o ihaleye istirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararinin yürürlüge girdigi tarihe kadar ayni idare tarafindan yapilacak sonraki ihalelere de istirak ettirilmezler.
  yasaklama kararlari, yasaklamayi gerektiren fiil veya davranisin tespit edildigi tarihi izleyen en geç otuz gün içinde verilir.verilen bu karar resmi gazetede yayimlanmak üzere en geç onbes gün içinde gönderilir ve yayimi tarihinde yürürlüge girer. bu kararlar kamu ihale kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katilmaktan yasakli olanlara iliskin siciller tutulur.
  ihaleyi yapan idareler, ihalelere katilmaktan yasaklamayi gerektirir bir durumla karsilastiklari takdirde, gereginin yapilmasi için bu durumu ilgili veya bagli bulunulan bakanliga bildirmekle yükümlüdür.
  isteklilerin ceza sorumlulugu
  madde 59. - taahhüt tamamlandiktan ve kabul islemi yapildiktan sonra tespit edilmis olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranislardan türk ceza kanununa göre suç teskil eden fiil veya davranislarda bulunan gerçek veya tüzel kisiler ile o isteki ortak veya vekilleri hakkinda türk ceza kanunu hükümlerine göre ceza kovusturmasi yapilmak üzere yetkili cumhuriyet savciligina suç duyurusunda bulunulur. hükmolunacak cezanin yanisira, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararinin bitis tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak sartiyla bir yildan az olmamak üzere üç yila kadar bu kanun kapsaminda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluslarinin ihalelerine katilmaktan mahkeme karariyla 58 inci maddenin ikinci fikrasinda sayilanlarla birlikte yasaklanirlar.
  bu kanun kapsaminda yapilan ihalelerden dolayi haklarinda birinci fikra geregince ceza kovusturmasi yapilarak kamu davasi açilmasina karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fikrasinda sayilanlar yargilama sonuna kadar kanun kapsaminda yer alan kamu kurum ve kuruluslarinin ihalelerine katilamaz. haklarinda kamu davasi açilmasina karar verilenler, cumhuriyet savciliklarinca sicillerine islenmek üzere kamu ihale kurumuna bildirilir.
  bu kanunda belirtilen yasak fiil veya davranislari nedeniyle haklarinda mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kisilerin sermayesinin yarisindan fazlasina sahip oldugu sermaye sirketleri veya bu kisilerin ortagi oldugu sahis sirketleri, mahkeme karari ile sürekli olarak kamu ihalelerine katilmaktan yasaklanir.
  bu madde hükümlerine göre; mahkeme karari ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, cumhuriyet savciliklarinca sicillerine islenmek üzere kamu ihale kurumuna, meslek sicillerine islenmek üzere de ilgili meslek odalarina bildirilir.
  sürekli olarak kamu ihalelerine katilmaktan yasaklanmis olanlara iliskin mahkeme kararlari, kamu ihale kurumunca, bildirimi izleyen onbes gün içinde resmî gazetede yayimlanmak suretiyle duyurulur.
  görevlilerin ceza sorumlulugu
  madde 60. - ihale yetkilisi ile ihale komisyonlarinin baskan ve üyeleri ile ihale islemlerinden sözlesme yapilmasina kadar ihale sürecindeki her asamada görev alan diger ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranislarda bulunduklarinin, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsizlikla yapmadiklarinin, taraflardan birinin zararina yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarinin tespiti halinde, haklarinda ilgili mevzuatlari geregince disiplin cezasi uygulanir. ayrica, fiil veya davranislarinin özelligine göre haklarinda ceza kovusturmasi da yapilir ve hükmolunacak ceza ile birlikte taraflarin ugradiklari zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. haklarinda kamu davasi açilmasina karar verilen idare görevlileri yargilama sonuna kadar bu kanun kapsamina giren islerde görevlendirilemezler.
  bu kanun kapsamina giren islerden dolayi yargi organlarinca herhangi bir ceza verilmis olanlar, bu kanun kapsamina giren bütün kamu kurum ve kuruluslarinca bu kanunun ve ilgili diger mevzuatin uygulanmasi ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.
  5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykiri olarak ihaleye çikilmasina izin verenler ve ihale yapanlar ile yaklasik maliyete iliskin gizlilik esasini ihlal edenler hakkinda da yukarida belirtilen müeyyideler uygulanir.
  bilgi ve belgeleri açiklama yasagi
  madde 61. - bu kanunun uygulanmasinda görevliler ile danismanlik hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün islemlere, isteklilerin is ve islemleri ile teknik ve malî yapilarina iliskin olarak gizli kalmasi gereken bilgi ve belgeleri ifsa edemezler, kendilerinin veya üçüncü sahislarin yararina kullanamazlar. aksine hareket edenler hakkinda ilgisine göre 58 ve 60 inci maddede belirtilen müeyyideler uygulanir.
  besinci kisim
  çesitli hükümler
  idarelerce uyulmasi gereken diger kurallar
  madde 62. - bu kanun kapsamindaki idarelerce mal veya hizmet alimlari ile yapim isleri için ihaleye çikilmadan önce asagida belirtilen hususlara uyulmasi zorunludur:
  a) yatirim projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandirilabilmesi amaciyla, birden fazla yili kapsayan islerde ihaleye çikilabilmesi için, isin süresine uygun olarak yillar itibariyle ödenegin bütçelerinde bulunmasini saglamak üzere programlamanin yapilmis olmasi zorunludur. ilk yil için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10'undan az olamaz ve baslangiçta daha sonraki yillar için programlanmis olan ödenek dilimleri sonraki yillarda azaltilamaz.
  b) öngörülen ödeneklerin kullanilmasina imkan verecek süre dikkate alinarak, idarelerce ihalelerin zamaninda yapilmasi, birden fazla yili kapsayan ve yatirim niteligi olan islerde (dogal afetler nedeniyle yapilmasi gerekenler hariç) ise yilin ilk dokuz ayinda ihalenin sonuçlandirilmasi esastir.
  c) (degisik : 12/6/2002 - 4761/ 17 md.) yapim islerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulastirma ve gerekli hallerde imar islemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapilmadan ihaleye çikilamaz. uygulama projesi bulunan yapim islerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alinmak suretiyle ihale yapilmasi zorunludur. ancak, dogal afetler nedeniyle uygulama projesi yapilmasi için yeterli süre bulunmayan yapim islerinde ön veya kesin proje ile isin yapimi sirasinda belli asamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapilamayan, bina isleri hariç, yapim islerinde ise kesin proje ile ihaleye çikilabilir. bu islerin uygulama projesi yapilabilen kisimlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapilamayan kisimlarda ise her bir kalem is için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapilabilir.
  d) idarelerce bütçesinin programlanmasinda, ihalede isteklilerce verilen tekliflerin karsilastirilmasinda kullanilmak üzere tespit edilen yaklasik maliyet isteklilere duyurulmaz. bu maliyete iliskin herhangi bir bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli disinda hiçbir belgede yer verilmez.
  e) idarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayida olmamasi halinde, en üst ihale yetkilisinin onayi alinmak kaydiyla bu kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çikilabilir.
  f) ihale dokümani hazirlanmadan ilân yapilamaz. ilân sürelerinin hesaplanmasinda ilânin yayimlandigi gün dikkate alinir, ihale günü veya son basvuru günü dikkate alinmaz. 13 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapilmasina kadar geçecek süre de gözönüne alinarak ilân yapilacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.
  g) ihale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamissa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksizin tatili takip eden ilk is gününde ayni yer ve saatte yapilir ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. ihale saati çalisma saati dikkate alinarak tespit edilir. ilândan sonra çalisma saati degisse de ihale ilân edilen saatte yapilir.
  h) yapim islerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarlarin, yapim ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yil için altmis milyar lira olarak hesaplanmak üzere dikkate alinir ve bu kanunun 10 uncu maddesi kapsamindaki mesleki ve teknik yeterlilik sarti ilgilinin ise basladigi yil için aranmaz.
  yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler
  madde 63. - yaklasik maliyeti esik degerlerin altinda kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katilmasi, yaklasik maliyeti esik degerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alimlari ve yapim islerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alimlarinda ise sanayi ve ticaret bakanligi ile diger ilgili kurum ve kuruluslarin görüsleri alinarak kurum tarafindan yerli mali olarak belirlenen mallari teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranina kadar fiyat avantaji saglanmasi hususlarinda idarelerce ihale dokümanina hükümler konulabilir. ancak, yabanci istekliler ile ortak girisim yapmak suretiyle ihalelere katilan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.
  sürelerin hesabi
  madde 64. - bu kanunda yazili sürelerin hesaplanmasinda hüküm bulunmayan hallerde borçlar kanunu hükümleri uygulanir.
  tebligat
  madde 65. - bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapilacak tebligler hakkinda tebligat kanunu hükümleri uygulanir.
  degisiklik yapilmasi
  madde 66. - bu kanun hükümlerine iliskin degisiklikler, ancak bu kanuna hüküm eklenmek veya bu kanunda degisiklik yapilmak suretiyle düzenlenir.
  esik degerler ve parasal limitlerin güncellenmesi
  madde 67. - bu kanunda belirtilen esik degerler ve parasal limitler bir önceki yilin toptan esya fiyat endeksi esas alinarak kamu ihale kurumu tarafindan güncellenir ve her yil 1 subat tarihinden geçerli olmak üzere ayni tarihe kadar resmî gazetede ilân edilir. ancak güncellemede bir milyon türk lirasinin altindaki tutarlar dikkate alinmaz. bu kanunda belirtilen esik degerler ve parasal limitler, olaganüstü hallerde, belirtilen tarihin disinda da kurumun teklifi üzerine bakanlar kurulu karari ile güncellenebilir.
  altinci kisim
  son hükümler
  uygulanmayacak hükümler
  madde 68. - a) bu kanun kapsaminda yer alan islerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayili devlet ihale kanunu hükümleri uygulanmaz.
  b) diger kanunlarin 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayili devlet ihale kanunundan muafiyet taniyan hükümleri ile bu kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz.
  standart ihale dokümanlari ve yönetmelikler
  geçici madde 1. - bu kanunun uygulanmasina yönelik olarak çikarilacak standart ihale dokümanlari ve yönetmelikler, ilgili kurum ve kuruluslarin görüsleri alinarak kamu ihale kurumu tarafindan kanunun yürürlüge girecegi tarihe kadar hazirlanir ve resmî gazetede yayimlanir.
  bunlarin yürürlüge konulmasina kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam eder.
  baslanmis olan ihaleler
  geçici madde 2. - bu kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce ihale edilecegi yazili olarak duyurulmus veya ilân edilmis olan isler ilgili oldugu kanun ve usullere göre sonuçlandirilir.
  güncelleme
  geçici madde 3. - bu kanunda yer alan esik degerler ve parasal limitler, kanunun resmî gazetede yayimlandigi tarih ile yürürlüge girdigi tarih arasinda geçen süre için kurum tarafindan 67 nci maddede belirtilen sekilde güncellenir.
  istisnalara iliskin esas ve usuller
  geçici madde 4. - a) bu kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendine iliskin esas ve usuller ilgili kurumlar tarafindan,
  b) bu kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine iliskin esas ve usuller, kamu ihale kurumunun uygun görüsü üzerine, disisleri, millî savunma, maliye ve bayindirlik ve iskân bakanliklari tarafindan,
  c) bu kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi geregince yapilacak mal ve hizmet alimlarina iliskin esas ve usuller, kamu ihale kurumunun uygun görüsü üzerine, ilgili kurumlar tarafindan,
  ilgili kurum ve kuruluslarin görüsleri alinmak suretiyle kanunun yürürlüge girecegi tarihe kadar hazirlanarak, bakanlar kurulu karari ile yürürlüge konulur.
  (degisik : 12/6/2002 - 4761/ 18 md.) bu kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi geregince yapilacak alimlarda uygulanacak esas ve usuller kurum tarafindan, devlet malzeme ofisinden yapilacak alimlara iliskin esas ve usuller ise gerekli görülmesi halinde maliye bakanligi tarafindan belirlenebilir.
  (ek : 12/6/2002 - 4761/ 18 md.) bu kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi geregince yapilacak alimlarda uygulanacak esas ve usuller, kurumun uygun görüsü üzerine ilgili idareler tarafindan hazirlanarak, bakanlar kurulu karari ile yürürlüge konulur.
  kamu ihale kurumunun kurulmasi
  geçici madde 5. - bu kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen kamu ihale kurulu, kanunun resmî gazetede yayimlandigi tarihi takip eden otuz gün içinde atanir. kamu ihale kurulu üyeligine yapilacak ilk atamalarda, maliye bakanligi ile bayindirlik ve iskân bakanliginin önerecegi adaylar arasindan seçilecek üyelerden bakanlar kurulunca belirlenecek birer üye yedi yil süreyle görev yapar.
  kurul, kanunda yer alan görevleri yerine getirmek üzere atandigi tarihi izleyen altmis gün içinde kurum teskilatini olusturarak bu tarihe kadar kurumun faaliyete geçmesini saglar.
  kurumun bu kanunun yürürlüge girecegi tarihe kadar yapacagi ihalelerle ilgili esas ve usuller kurulun önerisi üzerine bakanlar kurulu karariyla çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.
  bu kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yönetmelikler ile üçüncü fikrada belirtilen yönetmelik kurumun faaliyete geçecegi tarihe kadar çikarilir.
  kurumun her türlü giderleri, gelirleri ile karsilanacak asamaya gelinceye kadar, genel bütçeden saglanacak yardimlardan finanse edilir.
  geçici madde 6. -(ek : 12/6/2002 - 4761/ 19 md.) bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren bir yil içinde;
  a) kamu kurum ve kuruluslarinda görevli personelden, 53 üncü maddenin (h) fikrasinda sayilan yüksek ögretim kurumlarini bitirerek meslege özel yarisma sinavi ile girilen ve belirli süreli meslek içi egitimden sonra özel bir yeterlik sinavi sonunda atanmis olanlar ile hâkimler, savcilar ve bu meslekten sayilanlar,
  b) kurumun görev alani ile ilgili dallardan olmak kaydiyla en az lisans üstü egitimini tamamlamis üniversite ögretim elemanlari,
  c) mühendislik veya mimarlik fakültelerinde lisans egitimi yapmis olanlardan en az bes yil, lisans egitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü egitim yapmis olanlardan ise en az üç yil süre ile kamu kurum ve kuruluslarinda kendi görev alaniyla ilgili konularda çalismis olanlar,
  kirk yasindan gün almamis olmalari, (a) ve (c) bentlerinde sayilanlarin kamu ihale mevzuati ile ilgili yargilama, inceleme, denetleme, uygulama veya danisma konularinda çalismis olmalari kosuluyla kurumlarinin muvafakati alinmak suretiyle, kurulca kamu ihale uzmani olarak atanabilirler.
  31.12.2003 tarihine kadar kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardimcisi disindaki kadrolarina, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi tesebbüsleri ve bunlarin bagli ortakliklari, özel kanunlarla kurulmus ve kendilerine kamu görevi verilmis tüzel kisilige sahip kuruluslar ile bagimsiz bütçeli kuruluslarda çalisan personel kendilerinin istegi ve kurumlarinin muvafakati ile atanabilirler.
  yürürlük
  madde 69. - bu kanunun 53 üncü maddesi ile geçici 1 ve geçici 5 inci maddeleri yayimi tarihinde, diger maddeleri 1.1.2003 tarihinde yürürlüge girer.
  yürütme
  madde 70. - bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.
  4761 sayili kanunun, 4734 sayili kamu ihale kanununa islenemeyen maddesi
  madde 20. - özel kanunlarla kamu tüzel kisiligini ve idarî ve malî özerkligi haiz olarak kurulmus veya 31.12.2006 tarihine kadar kurulacak kurul, üst kurul, kurum ve kuruluslarin baskan ve üyelerinin aylik ücretleri ile malî ve sosyal hak ve yardimlari, bu kurul, üst kurul, kurum ve kuruluslarin fonksiyonlari, ücret adaleti ve 631 sayili kanun hükmünde kararnamenin geçici 1 inci maddesi uygulamasi dikkate alinarak bakanlar kurulu tarafindan belirlenir. bakanlar kurulu gerektiginde ücret adaletini saglamak amaciyla kamu görevlilerine ödenmekte olan temsil ve görev tazminati tavan gösterge rakamlarini üç katina kadar artirmaya ve artirilan miktar içerisinde kadro ve görev unvani itibariyla düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
  yukaridaki fikradaki düzenleme yapilincaya kadar, kamu ihale kurulu baskanina, enerji piyasasi düzenleme kurulu baskanina aylik olarak ödenen net ücret ve diger ödemeler toplami kadar, kamu ihale kurulu üyelerine ise kurul baskanina yapilan toplam ödemelerin yüzde doksanyedisi oraninda aylik net ödeme yapilir.
 • nese duzel'in serdar harp ile konu hakkinda soylesisi:

  (bkz: http://www.taraf.com.tr/makale/2909.htm)

  alinti:

  "yılda, ihalelerle alınan mala ve hizmete devlet ne kadar para harcıyor? "
  "200 milyar ytl civarında para harcıyor... bunun rüşvete gideni yüzde 10-15’tir. yani yaklaşık 30 milyar ytl rüşvet döner ihalelerde."

  ---
  edit: yeni link: http://www.taraf.com.tr/…t-yillik-soygun-yasasi.htm
 • cumhurbaşkanı abdullah gül kamu ihale yasası'nda değişiklik öngören düzenlemeyi onayladı. gül değişiklik için "arzu ettiğim düzenlemeleri içeriyordu, özellikle şeffaflık. ilgililerle konuştum ve onayladım" dedi.

  http://cnnturk.com/…iklige.onay/503747.0/index.html

  kamu harcamalarının denetimini kısıtlayarak yolsuzluğa kapı aralayan ve avrupa birliği sürecini sekteye uğratabilecek kamu ihale kanunu değişiklikleri için son durak cumhurbaşkanı’nın imzası. meclis’ten geçen değişiklik kamu alımlarında ihale dışı istisnaları genişletiyor, büyük projelerin 50 biner ytl’lik dilimlerle ihalesiz verilmesine kapı aralıyor, şikayet hakkınıysa daraltıyor. tüsiad’ın “keyfi uygulamaya ve suiistimale yol açar” diye karşı çıktığı değişiklikler mevcut ihale rejimi ile avrupa birliği müktesebatı arasındaki uyumsuzluğu da arttıracak. cumhurbaşkanı gül’ün değişikliği veto etmemesi halinde, avrupa birliği ile 2009’da açılması beklenen “kamu alımları ve rekabet” faslının ertelenmesi gündeme gelecek.

  http://www.taraf.com.tr/haber/7532.htm

  inşaat mühendisleri odası başkanı harp’e göre, akp’nin on altı kez değiştirdiği ihale yasası’nın son hali rekabeti yok edip davetiyeli ihaleyle bir soygun cenneti yaratıyor: dahası bu yasa insanlarımızı da öldürür.

  http://www.taraf.com.tr/makale/2909.htm

  avrupa birliği’nin itirazına rağmen meclis’ten geçen ve kamu ihalelerini denetim dışında bırakan kanunun cumhurbaşkanı’ndan onay alıp almayacağı merak konusu. akademisyen ve gazeteci mehmet altan “ab itirazları bir yana bu yasa 15 kez değişti. ilerleme raporu’nda övülen abdullah gül bakalım yasayı onaylayacak mı” diyor.

  http://www.taraf.com.tr/haber/22059.htm
 • 4734 sayılı kamu ihale kanunu olur kendileri. içerisinde ihale süresi , yaklaşık maliyet hesaplanması , doğrudan temin(22d), pazarlık usulü (21f) gibi maddeleri bulunan sık sık değiştirilmesine rağmen hala eksiklikleri bulunan ve bu gidişlede tamamlanamıyacak kanun.
 • devlet ihale kanunu ile beraber 2003'ten itibaren yürürlüğü giren kanundur. devlet ihale kanunu gelir getirici nitelikteki ihaleleri kapsarken kamu ihale kanunu harcama yani gider nitelikteki ihalelerin neler olduğunu nasıl olduğunu ele alır anlatır vs. 2009'a kadar 16 kere değişmiştir. değişikliğin nedenleri hem kanundaki eksiklerin uygulamada görüldükçe ortaya çıkması hem de avrupa birliği uyum yasalarına uygunluk bunda iktidarın birçok yerel yönetim birimini elinde tutması da önemli bir rol oynamaktadır.
 • zamanında birleşmiş milletler'in ihale mevzuatı esas alınarak hazırlandığı söylenen, ancak hemen akabinde gündeme gelen avrupa birliği mevzuatına uyum çabaları nedeniyle devamlı yama ve estetik yapılan kanun. omurgalar (dünya bankası ve ab mevzuatı) tümüyle birbirinden farklı olduğu için bu çabalar büyük bir emek israfına neden olmakta, ortaya çıkan sonuç kimseyi memnun etmemektedir.
 • (bkz: #35352471)