şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: kamu maliyesi)
 • hükümetin kurumsal yapısı ve felsefi yönden hükümetin gerekçelendirilmesi ile ilgilenen siyaset bilimi ile devlet başkanının yetkileri görevleri hükümetlerin anayasal yapısı hükümetler arası ve hükümet içi ilişkilerle ilgilenen kamu yönetimi dallarının tüm çıktılarını kullanarak elde edilen ve yürütmenin uygulamasına tabi sistematik, stratejik ve sosyo-ekonomik, kültürel...vb. ihtiyaçlara yönelik siyasaya kamu politikası denir.

  iyi bir kamu politikası oluşturmak için yapılması gereken şimdiye kadarki uygulamaların kapsamlı bir analizini yapabilmektir.
  (bkz: kamu politikası analizi)
 • kamu politikası veya kamu siyasasının ne demek olduğunu tam olarak anlayabilmek için kavramın orjinaline bir bakmak gerekir çünkü politics ve policy terimlerinin her ikisi de politika olarak dilimize geçmişlerdir. burada bizi ilgilendiren "policy"dir. yeni yeni kullanılmaya başlanan siyasa diye bir kavram da vardır ancak ülkemizde policy de genellikle politika olarak anılır. politics dediğimiz olay kabaca devlet işlerinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine ait dünya görüşü olarak tanımlanabilir. (siyaset bilimci yazarların daha derin tanımlamalar yapabileceği inancındayım.) policy ise bu dünya görüşüne uygun biçimde yapılan uygulamalardır. örneğin devletin piyasada bir aktör olmaması gerektiği bir görüştür ve iktidar olup devlet okullarının özelleştirilmesini sağlayacak uygulamalar da sizin siyasanız veya politikanız olur.

  kamu politikası, kararlardan daha geniş ve onu kapsayan bir süreci ifade eder. bu sürecin aşamaları; bir sorunun ortaya çıkması, bu sorunun çözülebilmesi için bir formül arayışı, bu formülün uygulanması ve politikanın denetlenmesidir. kamu idarelerince alınan kararlar sadece bir sorun ortaya çıktığında onun çözümü için verilir denetlenmez ve analiz edilmez. kamu politikasının en önemli farkı işte tam da bu noktadır: politika analizi.

  kamu politikaları eğitim, sağlık, konut ve benzeri konularda uygulanabilir. örneğin abd'de çocuk obezitesi hakkında bir çok kamu politikası uygulaması bulmak mümkündür.

  kamu politikası sadece hükümetlerin yaptığı şeyler olarak anlaşılmamalıdır. bir sorun karşısında yerel ya da merkezi yönetim gerekli analizleri yaptıktan sonra herhangi bir faaliyette bulunmamayı da seçebilirler.

  ülkemizde, kamu politikası konusunun yerleşememesindeki en önemli engellerden bir tanesi iyi yönetişim nosyonunun bir türlü oturmamış olmasıdır. kamu politikasında rol oynayan aktörler sadece parlamento, hükümet veya belediyeler değildir. siyasi partiler, bireyler ve stklar da kamu politikasının aktörleridir.

  edit:imla
 • devletlerin yapmayı ya da yapmamayı seçtiği şey.

  (bkz: thomas dye)