şükela:  tümü | bugün
 • devletin kendi eliyle , kanunlarla kurduğu tüzel kişilikler. bir nevi devlet şirketleri.en klasik örnekleri üniversitelerdir.(devlet üniversiteleri) bunların dışında , rtük bddk gibi regülasyon kurumları da kamu tüzel kişiliğidir. aynı şekilde özelleştirilmemiş halleriyle telekom,iski,tek de birer kamu tüzel kişisidir.(kişileriydi) hukuk fakültesinde idare hukuku derslerinde detaylı olarak incelenir. (bkz: burak oder)(bkz: istanbul bilgi üniversitesi hukuk fakültesi) bildiğim kadarıyla olağanüstü haller dışında kanun hükmünde kararnameler ile kurulamaz. kanunlarla kurulanların dışında , kendiliğinden , kamu tüzel kişiliklerinin anayasamızın belirli maddelerinden alan kamu tüzel kişilikleri vardır. bunlar trt ve yükseköğrenim kurumlarıdır. son bir nokta olarak da belirtmeliyim ki devlet en büyük kamu tüzel kişiliğidir.
 • anayasamızın 123.maddesine göre ; " kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkca verdiği yetkiye dayanılarak kurulur "

  mahalli idareler de (belediyeler,il özel idareleri ve köyler ) kamu tüzel kişisidirler.
 • 1982 anayasasinda yonetmelik cikarma yetkisi verilmis birim.
 • diğer versiyonları için,

  (bkz: devlet tüzel kişiliği)
  (bkz: özel hukuk kişisi)
  (bkz: gerçek kişi)
 • anayasanın 123. maddesindeki "kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkca verdiği yetkiye dayanılarak kurulur" maddesi çıkartılıyor. ve bu yetki cumhurbaşkanına veriliyor.

  yani cumhurbaşkanı: belediye, köy, birleştirilmiş şehirler kurabilir. buda eyalet kurulması yetkisi demektir.
 • evvela 123. maddedeki değişiklik şu:
  "ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak" ifadesinin yerine
  "kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle" getiriliyor.

  cumhurbaşkanı kararnamesinin yetki hudutları da belirtilmiştir.
  madde 104(yeni hali): "cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır." maddenin tamamı için

  belediye, köy, il özel idaresi vs. de yine kanunlarla açıkça düzenlenmiş kamu tüzel kişilikleridir. mesele bunların genişletilip daraltılmasıysa bunu mevcut sistemde bakanlar kurulu da yapabilmekte. muhtar(özerk) eyalet, federatif yapı vs. öyle bir kararnameyle olacak işler değil. üniter devlet yapısı anayasanın değişmez maddelerinden biri olan üçüncü maddeyle sabittir.

  "illerin birleştirilebilmesi, o birleştirilen yapının bir eyalet olması anlamına mı gelir? tabiki hayır. bir yapının ayelet olabilmesi için kendisine has yargısı,polisi,askeri ve hatta temsilciler meclisi olmalıdır. başkanın illeri birleştirmesi orayı neden eyalet yapsın yahu? alt tarafı iller büyür o kadar. o büyüyen ilkerin kendilerine ait meclisi askeri yada polisi olmadıktan sonra oraya eyalet demek aptallıkdan başka bir şey değildir. milleti ahmak yerine koymayın." (bkz: #67186327)(7)