şükela:  tümü | bugün soru sor
 • tanburi ali efendi'nin suzidil ağır semaii. sözleri nevres bey'e aittir.

  kani yad-ı lebinle hun-i dil-nuş ettiğim demler
  hezaran bülbülü nalemle hamuş ettiğim demler
  yanar ateşlere aram-u sabrım yâda geldikçe
  seni mest eyleyip ey gül derâguş ettiğim demler
 • alıntıda (*) bahsi edilen sûzidil ağır semâi:

  "hüseyin mayadağ’ın anılarından öğrendiğimize göre, ölümünden bir hafta önce rakım hoca ve bir başka öğrencisi ziyaretine gitmişler. bir süre oturduktan sonra ali efendi, evinin penceresinden gözüken mezarlığı göstererek, “beni şu köşeye gömün. cemaat dağıldıktan sonra mezarımın başında sûzidil ağır semâi’yi okuyun” diye vasiyet etmiş. rakım hoca o zamanlar mezarının yerini biliyormuş. sonraları çeşitli ihmaller nedeni ile unutulmuş, yapılan araştırmalara rağmen mezarının yeri bulunamamıştır."

  tekrarlanan kısım (terennüm) şu şekildedir:

  ah o demler, hep hayâl oldu
  acep bilmem ne hâl oldu
  yüzün' görmek bile hatta
  bana emr-i muhâl oldu
  alıp etrafımı, hayret,
  cihandan eylediğim nefret
  harab-ender-harab oldum
  yeter gayrı yeter hasret

  (*) türk mûsikîsi tarihi, dr. nazmi özalp. http://www.turkmusikisi.com/…tanburi_ali_efendi.htm

  edit:
  nota arşivlerinde

  alıp etrafımı hayret
  cihandan eyledim nefret

  şeklinde. doğrusu böyle olabilir.
 • tanburi ali efendi'nin bizzat kendisinin en sevdiği eserdir
 • bunu alan şunu da aldı:

  (bkz: beni ey gonca-fem bülbül sıfat nalan eden sensin)
 • münir nurettin'in, sabite tur'un ve dahi muazzez abacı'nın (iş bankası yayını olan klasikler'deki kasetinden, evet kaset!, biraz bağırıyor ne yazık ki) sesinden dinleyenlerin parmakla gösterildiği şarkı.

  bekir sıdkı sezgin galiba en sakin okuyanı.
 • (bkz: terennümü şarkının güftesinden güzel şarkılar)

  terennüm şöyle, hatırlayalım:

  ah o demler, hep hayâl oldu
  acep bilmem ne hâl oldu
  yüzün görmek bile hatta
  bana emr-i muhâl oldu

  alıp etrafımı hayret,
  cihandan eylediğim nefret
  harab-ender-harab oldum
  yeter gayrı yeter hasret

  haksız mıyım.
 • günümüz türkçesi kısmen şöyledir

  hani dudaklarının hayaliyle gönlümden akan kanı içtiğim zamanlar?
  hani yüzlerce bülbülü çığlıklarımla susturduğum zamanlar?
  sevgilinin hayali hatırıma geldikçe rahatım ve sabrım ateşler içinde yanar.
  ey sevgili hani seni kendinden geçirip kollarımın arasına aldığım zamanlar?
 • divan-ı osman nevres'te yer alan gazelin tamamı şöyledir:

  kanı yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler
  hezârân bülbülü nâlemle hâmûş ettiğim demler

  salıp sevdâya kendim halka dûd-ı âhımla
  mübârizler gibi zülfün zirih-pûş ettiğim demler

  henüz hâtırdadır şevk-i ‘izâr u gûş-vârınla
  ezel bezminde mehtâb-ı binâgûş ettiğim demler

  gelir mi yâdına sahbâ sunup peymâne peymâne
  seni bezm-i vefâda mest ü medhûş ettiğim demler

  yanar âteşlere ârâm u sabrım yâda geldikçe
  seni mest eyleyip ey gül der-âguş ettiğim demler

  unuttun nevres-i zârı ‘aceb çıktı mı hatırdan
  senin-çün hâb u ârâmı ferâmuş ettiğim demler

  kaynak: http://www.anakronik.org/tanburi-ali-efendi/