şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kalkınma iktisadı hususunda leslie sklair şöyle der: "can capitalism develop the third world? with reply no: but all the other alternatives are even worse" (sklair, l. "capitalism and development", p.181)
 • bazen hitler vs pol pot olabilir, bazen de willy brandt vs fidel castro'dur. nerden bakıldığı önemlidir. zira her iki sistemin de felaket örnekleri bulunabileceği gibi insanlara ilham veren örnekleri de bulunabilir.
 • birinde burjuvazi ile devlet el ele verir, kamu gücünü bir aygıt olarak kullanarak halkı ve güçsüz ülkeleri sömürür. diğerinde de komunist parti ve devlet el ele verir, yine kamu gücünü bir aygıt olarak kullanarak halkı ve güçsüz ülkeleri sömürür. komunizmde sermayenin ve üretim araçlarının görünür sahibi devlettir, ama yöneticisi ve faydalananı bürokratik ve partizan elittir. kısacası ikisinde de düzülen aynıdır, sadece düzen sınıf değişir.

  bir fark olarak kapitalizmde demokrasi ve insan hakları birer politik araç olarak vardır, komunizmde ise politik araç olarak bile var olmalarına izin verilmez.

  marx bugün yaşasaydı ve şöyle bir 20.yy komunizminin yaşanmış örneklerine baksaydı, sınıf çatışması tarihine kapitalizmin bir kolu olarak komunizmi koyar, burjuvayı da bürokratik/partizan elit ile ikame ederdi.

  komunizmin kapitalizmi yok edeceğim diye yola çıkıp onun bir türü haline gelmiş olmasına da üzülürdü adamcağız.
 • (bkz: ninizm)
 • komünizm bir başlangıç olabilse de kapitalizm her zaman bir sondur.

  (bkz: insan)
  (bkz: benlik)
 • kapitalizm ahlak dışıdır.
  komünizmin ahlak ile olan ilişkisi çelişkilidir.
 • kapitalizm, özgürlük masalıdır. burada özgürlük, sahip olunan parayla orantılıdır. sahip olunan para da mensubu olunan sınıfla ilgilidir.
  komünizm, özgürlüktür. dünyanın, eşitsizlik yaratacacak bir durumun varolamayacağı bir noktaya evrilmesi ve devrilmesidir. işte bu eşitlik, gerçek özgürlüğün kaynağı olur.
 • kapitalizm gerçektir
  komünizm masaldır
 • kapitalizmde bir insanın mutluluğu başkalarının mutsuzluğu üzerine kuruludur. komünizmde mutlu olabilmek için başkalarının mutsuz olmasına ihtiyaç duymazsınız.

  yani duymayız herhalde. şahsen hiç komünizmde yaşamadım ama hoş olurdu be güzel olurdu sanki.
 • yanlış bir karşılaştırmadır. "kapitalizm vs. sosyalizm" veya "emperyalizm vs. komünizm" şeklinde olabilir. eşleşmeler bu şekilde olmalıdır. hatta kısaca sağ ve sol da diyebilirsiniz.

  işin gerçeği : sol görüş insanı savunur, sağ görüş parayı.