şükela:  tümü | bugün
 • boşnak asıllı osmanlı sadrazamı.
  enderunda yetişti ve 3. mehmed döneminde saraya çuhadar, 1604'te de kapıcıbaşı oldu ve saraydan ayrıldı. rumeli beylerbeyliği yaptı. sultan i. mustafa'nın tahta geçmesiyle kaptan-ı derya oldu ve tekrar rumeli beylerbeyliği'ne getirildi. 1. mustafa'nın kız kardeşi ile evlenerek saraya damat oldu ve vezirliğe yükseldi. sırasıyla silistre beylerbeyi, hotin seferi sırasında da rumeli beylerbeyi oldu.

  valide sultan'ın etkisinde kaldı ve valide sultan tarafından sadrazamlığa getirildi. 2. osman'ı öldürtmekle görevlendirildi. padişahtan aldığı ferman ve rumeli ve anadolu kazaskerlerinin verdiği fetvalarla 2. osman'ı öldürtmek zorunda kaldı. bunun üzerine halkın nefretini kazanarak görevinden azledildi. yeniçerilerle sipahilerin kendisini öldürmek istemeleri üzerine saklandı, fakat bir süre sonra yeniçeriler tarafından yakalandı. padişahın, ii. osman'ın öldürülmesi için verdiği fermanı ve kazaskerlerin verdiği fetvaları gösterdi ise de, sadrazam gürcü mehmed paşa'nın emriyle öldürüldü.
 • kara davut paşa, osmanlı sultanı ı. mustafa'nın ikinci padişahlığı döneminde 27 gün sadrazamlık yapmış devlet adamıdır. "kara" lakabıyla anılan paşa, bosna hersek'ten devşirilerek sarayda, enderun'da yetişmiştir.

  ııı. mehmet'in saltanatında, padişah çuhadarı ve 1604 yılında da kapıcıbaşı olmuştur. aynı yıl rumeli beylerbeyliğine atanmış, ı. mustafa tahta çıkınca kaptanı derya yapılmıştır. genç osman'ın saltanat yıllarında da bir önceki padişah ı. mustafa'nın kızkardeşi ile evlenmiş ve padişah eniştesi olmuştur. padişah genç osman tarafından vezir rütbesi verilerek "damat paşa" yapılmıştır. hotin seferi sırasında genç osman'ın güvenini kazanmış ve tekrar rumeli beylerbeyi yapılmıştır.

  genç osman'ın tahttan indirilip ı. mustafa'nın tekrar tahta çıkarılmasının ardından 20 mayıs 1622'de yeniçerilerin öldürdüğü, eski cellat ohrili hüseyin paşa'nın yerine sadrazam olmuştur. kara davut paşa ilk iş olarak orta camii'nde bulunan genç osman'ı bir arabaya bindirip yedikule zindanı'na gönderip orada öldürülmesi emrini vermiştir. ancak sipahiler ıı. osman'ın kan davası için ayaklanmışlar, divanhane önüne gelip eylemlerde bulunup ıı. osman katillerinin cezalandırılmasını istemişlerdir. halk tarafından da, "padişahın ırzına geçip kendisini öldürmekle" suçlanan yeniçeriler, suçu üstlerinden atmak için gerçek katilin ortaya çıkmasını istemişlerdir.

  öldürülmekten çok korktuğu için eyüp'te hamza adında bir askerin samanlığında saklanmış bulunan kara davut paşa ele geçirilmiş; yedikule zindanına hapis edilmiştir. cellat süleyman usta'ya karısı rüşvet teklif eder ve idamını geciktirmeye çalışır. zindandan kurtarılma girişimleri bir sonuç vermez. 7 ocak'ta divan-ı hümayun kara davut paşa'nın idamı için karar alır. ıı. osman'ın yedikule'ye götürülürken su içtiği çeşme başında idamı uygun görülür. kara davut paşa bu çeşme başına getirilince koynundan ıı. osman'ın katli için anadolu ve rumeli kazaskerlerinin verdikleri fetvaları ve ı. mustafa'nın verdiği fermanı çıkartıp etraftakilere gösterir. orada bulunan yeniçeriler paşayı korumak için ata bindirip orta camii'ne götürürler. sadrazamın buna karşı aldığı tedbir ile orta camii basılıp, kara davut paşa ele geçirip tekrar yedikule'ye götürülmüş ve kara davut paşa kellesi vurularak, ıı. osman'ın katlinde rol oynamış olan diğer yakalananlarla birlikte infaz edilmiştir.

  kara davut paşa, istanbul aksaray'daki muratpaşa camii'nin haziresine defnedilir. bir yol genişletme çalışması sırasında lahit açılır. iskeletin baş kısmının olmadığı saptanır.
 • yenilikci olan genc osmani olduren gavat. sonra kendisinin de kellesi gitmistir.
 • (bkz: davut paşa)
  (bkz: kara davut)