*

şükela:  tümü | bugün
 • osmanlı sarayındaki en meşhur cinci hocadır kendisi. deli ibrahim sayesinde yükselmiş bir medrese talebesidir. aslinda osmanlı ulemasında hiyerarşik bir sıralama vardır ve medreseli bir öğrencinin egitim basamaklarını hızla geçip yükselmesi çok nadiren gerçekleşen bir durumdu. ancak padişahlar tanınan belli haklar çerçevesinde göze giren sıradan biri, bazen bir 'ola' fermanıyla kendini kazasker bulurdu. cinci hoca müderris ola, fermanı için yapılacak çok şey yoktu. zaten 17. yüzyılda sahte diploma ticareti çoktandır başlamış olup, toplumdaki rüşvet dalgasıyla atbaşı gitmektedir.

  safranbolulu hüseyin hoca'nın sahneye çıkması ibrahim'in saltanat günlerinde vuku bulur. yeni sultanın çocuğu olmamaktadır. ibrâhim' in iktidarsızlıği söz konusu olunca hanedanın veliahtsız kalma endişesi insanları arayışlara sevk eder. eczacılar, macuncular, kahinler, duacılar ve müneccimler bir türlü sultanın bu derdine deva bulamazlar.

  cinci hoca nasıl olduysa bu 'iktidarsızlık cini'ni def edip padişahın gözüne girmeyi başarır.

  cinci hocanın keskin nefesi kendisine ikbal kapılarını ardına kadar açar.sonunda anadolu kazaskeri unvanına sahip olur.
  saraydaki etkisini de kullanarak büyük bir servet yapmıştır ki bu servet sonunda avcı mehmet ın cülüs bahşişine harcanmış, cincinin malı mülkü müsadere edilmiştir. ardından da çok geçmeden celladın baltasına uzanmıştır.

  hüseyin sihir yapmayı ve efsunculuğu babasından öğrenmiş zeki ve çok hırslı bir tiptir.medreseye girdiği halde bu tip büyü işleri yüzünden eğitimini de tamamlayamadı. evi basıldığında sandıklar dolusu altının bulunduğu, yine çok sayıda samur kürküne sahip olduğu görülmüştür.
 • osmanlı padişahı olan ibrahimin ikinci tahta çıktığı zaman ünlenmeye başlamış yeniçeri ile arası iyi olan bir hocadır. kendisi aslında bir nevi osmanlı rasputini olarak zamanında nam salmistir. ulemalar arasında sevilmeyen fakat padişahı etkileyip kısa sürede olsa da kararları aldığı konuşulur.
 • osmanlı'da üfürükçülüğüyle önemli makamlara gelen, sarayda nüfuz ve servet edinen "cinci hoca" lakaplı tarihî kişilik. sultan ibrahim'in hal'inden sonra topladığı servetin yeri sorulduğunda: " ben parayı merdlik ile kazandım, canım tende iken kimseye bir akçe bile vermezüm" demiştir.
hesabın var mı? giriş yap